İklim İnsanın Kişiliğini Değiştirir Mi Değiştirmez Mi? Ne Kadar Etkiler?

0
Advertisement

Doğadaki her şeyin insanın ruhunu doğrudan etkilediği gibi iklim de insan ruhunu doğrudan etkileyen şeylerden bir tanesidir.

iklim değişikliği

Kaynak: pixabay.com

Bugün bir şarkı, bir görüntü, bir koku bile hayatımızı ve kişiliğimizi önemli ölçüde değiştirebilmektedir. Aynı şekilde dünyayı incelediğimizde de iklimin ve hava şartlarının insan yaşantısına doğrudan etki ettiğini, insanların yaşamlarında aktif rol oynadığını söylemek mümkündür.

Günlük hayatımızda da güneşli bir havaya uyandığımızdaki ruh halimiz, kasvetli ve yağmurlu bir havaya uyandığımızda olduğundan çok farklı olmaktadır. Tıpkı bunun gibi iklim de insan yaşantısını etkileyen, insan ruhuna etki eden bir durum olmaktadır. İnsan, özünde doğayla iç içe yaşamayı dileyen bir varlık olduğu için doğal olaylar da onu doğrudan etkilemektedir.

Günümüzde ülkemizi incelediğimiz zaman, Karadeniz bölgesine baktığımızda bu bölgenin aldığı sonsuz yağışların ve sahip olunan ormanlar ve yeşillik nedeniyle buranın insanının çok enerjik ve hareketli insanlar olduğunu görürüz. Bu enerji, aynı zamanda onların müziklerine de yansımıştır. Karadeniz yöresinde müzik aşırı derecede hareketliyken, daha sıcak, daha kurak ve dağların arasında bulunan bir şehir olan Ankara’ya gittiğimizde durumun farklı olduğunu görürüz. Burada iklimsel olarak daha kasvetli bir hava hakim olduğu için insanları Karadeniz’e göre daha ağır ve sakindir. Bunu, Ankara’nın sahip olduğu uzun hava müzik türü örneğiyle de kolayca açıklamak mümkündür.

Evrendeki her türlü hareketin insan ruhuna doğrudan etki etmesi gibi iklimin de, insan yaşantısı üstünde büyük etkisi vardır. Özellikle 2021 yılının yaz aylarında aynı anda ülkemizin kuzeyinde yaşanan tarihimizin en büyük sel felaketleri ve yine ülkemizin güneyinde yaşanan Türk tarihinin en büyük yangın facialarının o bölge insanının kişiliği üzerinde büyük etkileri olacaktır. Kimileri için yıkıcı olmakla birlikte insanoğlu rasyonel tarafını göstererek mevcut duruma uyum sağlayacak ve değişecektir. Büyük yıkımlarda toplumun genelinin etkilenmesi yanında bir kısım kişilerin bu durumdan ta tersine zevk alması, maddi ve siyasi rant uğruna insan ve doğa yıkımlarına göz yumması ise maalesef hayretle karşılanan bir durumdur.

Şunu unutmayın doğa değişirse insanda değişir. Doğa ne tarafa değişirse insanda o tarafa doğru değişir. Yani doğanın iyiye gitmesi ile kötüye gitmesi insan kişiliğini direkt etkiler. Bu sebeple hayatta ki seçimlerimiz sadece bizleri değil hiç tanımadığımız masum insanları da etkileyebilir.

Advertisement

Leave A Reply