İle Sözcüğünün Ek Olarak Yazımı

0
Advertisement

İle sözcüğü ek olarak nasıl yazılır? İle sözcüğünün yazımı, kuralları, örnekleri, hakkında bilgi.

“İLE” Sözcüğünün Ek Olarak Yazımı

“İle” aslında bir sözcüktür. Fakat kendisinden önceki bir sözcükle de birleşerek “birliktelik, vasıta” anlamında bir ek haline gelebilir.

ÖRNEKLER:

onun-ile —>> onunla (birlikte)
araba-ile —>> arabayla (vasıta)

UYARI: “İle” sözcüğü ayrı da yazılabilir.

Advertisement

ÖRNEKLER:

Karga ile tilki konuşuyor.
Uçak ile gittim.

“İle” sözcüğünün ek olarak yazılışıyla meydana gelen değişiklikler şunlardır:

a-Ünlüyle biten sözcüklere eklendiğinde araya y kaynaştırma ünsüzü girerek i ünlüsü düşer ve sözcük kalınlık-incelik uyumuna uyar.

ÖRNEKLER:

kuzu-ile —>> kuzuyla
balta-ile —>> baltayla
keçi-ile —>> keçiyle

Advertisement

b-Ünsüzle biten sözcüklere ek olarak geldiğinde başındaki i ünlüsü düşer ve sözcük ka-lınlık-incelik uyumuna uyar.

ÖRNEKLER:

bardak-ile —>> bardakla
çiçek-ile —>> çiçekle

cTekil 3. şahıs iyelik eki almış sözcüklere geldiğinde araya y kaynaştırma ünsüzü gelerek i ünlüsü düşer ve sözcük kalınlık-incelik uyumuna uyar.

ÖRNEKLER:

arkadaşı-ile —>> arkadaşıyla
sütü-ile —>> sütüyle

UYARI: İster Türkçe isterse yabancı dilden gelen bir sözcük olsun kalınlık-incelik uyumuna uymuyorsa “ile” ekleştiği zaman son hecenin ünlüsüne göre kalın veya ince uyuma geçer.

ÖRNEKLER:

bahçe-ile —>> bahçeyle
inanmak-ile —>> inanmakla

ÖRNEK SORU:

1 Aşağıdaki cümlelerden hangisinde 3. şahıs iyelik eki almış bir sözcükle “ile” sözcüğü eklenmiştir?

Advertisement

A) Onu arkadaşıyla sohbet ederken gördüm.
B) Kötü düşünceyle hareket etmek doğru değildir.
C) Telaşla yerinden fırlayıp kalktı.
D) Büyük sorunla karşılaşınca düşüncesinden vaz geçti.
E) Gözleri yaşla dolunca herkesin dikkatini çekti.

Çözüm:

B, C, D ve E seçeneklerinde “düşünce, telaş, sorun ve yaş” sözcüklerinin köküne ek olarak gelmiştir. Ancak, A seçeneğinde “arka-daş-ı” sözcüğünün ı iyelik eki almış şekliyle ekleşmiştir. Yanıt (A)’dır.


Leave A Reply