İlgi Alanlarına Göre Meslekler

0
Advertisement

İlgi alanlarına göre meslekler nelerdir? Alan ve meslek seçiminde rol oynayan İlgi alanları ve meslekler nelerdir?

İlgi Alanlarına Göre Meslekler

Birey hiçbir dış baskı veya bir ödül, bir beğeni ve takdir beklentisi olmadan bazı faaliyetleri kendiliğinden seviyor ve o alana yöneliyorsa o faaliyetleri yapmaktan doyum sağlıyor diyebiliriz. Bu doyumun kaynağı da o işi yapabiliyor olması, işin sonunda gurur duyacağı bir ürün elde ediyor olmasıdır. Belki elde edilen ürün, başkalarınınki ile karşılaştırıldığında en iyisi olmayabilir, ama bireyin yapabileceği diğer birçok iş arasında en iyi sonuç aldığı iş ve işlemden biri olabilir ki bu da onun yetenekli olduğu alandır. Bir kimsenin giriştiği bir işte başarılı olması ona doyum sağlar ve kişi aynı işi tekrar yapma isteği duyar. Gerçek ilgi de budur.

Çok sayıda ilgi çeşidinden söz edebiliriz. Ancak ilgileri gruplayarak özellikle alan ve meslek seçiminde önemli rol oynayan ilgiler üzerinde durmak daha pratik bir yoldur.

a. Temel Bilim İlgisi (fen bilgisi ilgisi): Temel bilim ilgisi Fizik, Kimya, Biyoloji gibi bilimlerin konularını oluşturan doğal olayları incelemek, Matematik konuları ile uğraşmak gibi davranışlarda kendini gösteren bir ilgi alanıdır. Bu ilgisi yüksek olan insanlar Tıp, Veterinerlik, Mühendislik gibi uygulamalı alanlarda da çalışmaları doyum sağlayabilir.

b. Sosyal Bilim İlgisi: Sosyal olayları incelemek ve nedenlerini araştırmak gibi davranışlarda ifadesini bulan bir ilgi alanıdır. Bu ilgisi yüksek olan kimseler Hukuk, Siyaset Bilimi, Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, İlahiyat gibi alanlarda çalışmaktan mutlu olabilirler.

c. Edebiyat İlgisi: Her türlü edebi eseri inceleme, eleştirme ve edebi eserler yazma gibi davranışlarda ifadesini bulan ilgi alanıdır. Edebiyat, Diller (Filoloji), Basın-Yayın, Gazetecilik, Yazarlık, Şairlik ve benzeri.

Advertisement

d. İş Ayrıntıları İlgisi: Ayrıntılarla uğraşmaktan hoşlanma, her işi günü gününe yapma, bir yazı veya hesabı inceden inceye kontrol etme, her şeyi düzenli tutma gibi davranışlarda kendini gösteren bu ilgi alanı Muhasebe, Sekreterlik, işletme, iktisat, Maliye, İstatistik, Mimarlık, Tasarım ve Çizim, Haritacılık, Kütüphanecilik, Arşiv ve benzeri kendini gösterir.

e. Güzel Sanatlar İlgisi: Bu ilgi alanı daha çok Resim, Heykel ve El sanatları ile ilgili eserleri incelemek veya bu tür eserler ortaya koymakla ifadesini bulur. Güzel Sanatlar Fakültesi en uygun eğitim programıdır.

f. Canlı Varlık İlgisi: Hayvan ve bitkilerin yaşayışını incelemekten, onları yetiştirip üretmekten zevk alma davranışları içerir. Bu ilgiye sahip insanlar açık havada çalışmaktan hoşlanırlar. Veterinerlik, Ziraat ve Orman Mühendisliği, Su Ürünleri, Bahçe ve Tarla Bitkileri, Balıkçılık, Hayvancılık ve benzeri işlerle uğraşmak onlara zevk verir.

g. Mekanik İlgi: Bu ilgisi yüksek olan kimseler çeşitli alet ve makineler yapmak, işletmek ve onarmak gibi faaliyetlerden hoşlanır. Makine, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Gemi İnşaatı, Uçak Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Teknik Eğitim Fakültesi gibi teknik alanlarda başarı ve doyum için gereklidir.

h. İkna İlgisi: Başkalarına düşüncelerini aktarma, belli bir amacı gerçekleştirmek için başkalarını etkileme gibi davranışları içeren bir ilgi alanıdır. Bu ilgi alanı ile ilgili meslekler arasında Yazarlık, Gazetecilik, Diplomatlık, Yöneticilik, İşletmecilik, Din Görevlisi, Öğretmenlik, Avukatlık, Halkla İlişkiler, Sigortacılık, Sinema-TV gibi meslekler gelmektedir.

ı. Müzik İlgisi: Müzik aleti çalma, müzik dinleme, beste yapma gibi davranışlarda kendisini gösterir. Konservatuvarlar en uygun eğitim alanıdır.

Advertisement

j. Ticaret İlgisi: Alım satım işleri ile uğraşma, ticaret yolu ile kar elde etme, bir malı müşteriye tanıtma ve satma gibi faaliyetlerde ifadesini bulan ticaret ilgisi Pazarlama ve Reklamcılık ile yakından ilgilidir. Ancak ticarete ilgi duyan insanlar hangi meslekten olursa olsunlar, meslekleri ile ilgili bir ticarete yönelebilirler.

k. Sosyal Yardım İlgisi: Sosyal yardım ilgisi, hasta, yoksul ve sakat insanlara yardım etme ve onların sıkıntılarını azaltma gibi davranışlarda ifadesini bulur. Tıp, Psikoloji, Sosyal Hizmetler, Hemşirelik, Psikolojik Danışmanlık, Özel Eğitim Öğretmenliği gibi mesleklerde kendini gösterir.


Leave A Reply