İmza Nedir? – Sözlük Anlamı

0
Advertisement

İmza ne anlama gelir? İmza kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Bir kimsenin herhangi bir belgeyi yazdığını veya onayladığını belirtmek için her zaman aynı biçimde kullandığı işaret
“Hatıra defterlerimizi onlara uzatarak el yazılarını, imzalarını rica ettik.” – H. S. Tanrıöver
2. İmzalama işi
3. Herhangi bir alanda ün yapmış kimse
“Dergi en ünlü imzalara yer veriyor.”
imzalamak
“Önüne bir tomar parşömen çeken ağa, yeni öğrendiği imzasını atmaya başladı.” – O. Kemal
imza atmak
imzalamak
“Bir haftaya kalmayacak, bizim delegeler sulhu imza edecekler.” – Ö. Seyfettin
imzalamak, imza etmek
bir dilekçeyi veya öneriyi, destekleyenlere imzalatmak
Üzeri boş bırakılan bir kâğıdın altına, dolduracak olana güvenilerek atılan imza
İş yerlerinde çalışanların giriş ve çıkışlarının denetlenmesi amacı ile üzerine imzalarını attıkları kâğıt
Yazarların eserlerini okurlarına hatıra olarak imzaladıkları gün
Antlaşma veya sözleşmelerde ilgili tarafların belgelere imza atması ve birbirlerini kutlaması
Bir kimsenin, resmî makamlara sunulan ve onlar tarafından tanınan imzası
Kişinin kâğıt üzerine kalemle attığı imza
Bir resmî daire veya ticari kuruluşta imza atmaya yetkili kimselerin imza örneklerini öncelik sırasına göre içeren imza belgesi
Kurum ve kuruluşlarda çalışanların veya görevlilerin devam durumunu gösteren çizelge
Mühür beyti
1. Bir yere imza atan kimse
2. Bazı sanat ve meslek kollarında sağlam bir yeri olan, değerini her zaman kabul ettirmiş kimse
3. Gazete, dergi vb. yayımlarda, adını kullanarak yazı yazan kimse
Sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan, özel bir araçla oluşturulan, nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin tespitini ve imzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini sağlayan imza


Leave A Reply