İngilizce Düzensiz Fiiller Listesi ve Okunuşları

0

İngilizcede en çok kullanılan düzensiz fiiller (irregular verbs), bu fiillerin ikinci ve üçüncü halleri, türkçeleri ve okunuşları.

duzensiz-fiiller

İngilizce Düzensiz Fiiller Listesi ve Okunuşları

awake – Uyanmak

2. Hali : awoke
3. Hali: awoken

be – olmak

2. Hali :was, were
3. Hali :been

beat – yenmek

2. Hali :beat
3. Hali :beaten

become – olmak

2. Hali :became
3. Hali :become

begin – başlamak

2. Hali :began
3. Hali :begun

bend – eğmek, bükülmek

2. Hali :bent
3. Hali :bent

bet – bahse girmek

2. Hali :bet
3. Hali :bet

bid – fiyat vermek

2. Hali :bid
3. Hali :bid

bite – ısırmak

2. Hali :bit
3. Hali :bitten

blow – esmek, üflemek

2. Hali :blew
3. Hali :blown

break – kırmak

2. Hali :broke
3. Hali :broken

bring – getirmek

2. Hali :brought
3. Hali :brought

broadcast – radyo veye televizyonda yayınlamak

2. Hali :broadcast
3. Hali :broadcast

build – inşa etmek

2. Hali :built
3. Hali :built

burn – yakmak

2. Hali :burned or burnt
3. Hali :burned or burnt

buy – satın almak

2. Hali :bought
3. Hali :bought

catch – yakalamak

2. Hali :caught
3. Hali :caught

choose – seçmek

2. Hali :chose
3. Hali :chosen

come – gelmek

2. Hali :came
3. Hali :come

cost – mal olmak

2. Hali :cost
3. Hali :cost

cut – kesmek

2. Hali :cut
3. Hali :cut

dig – kazmak

2. Hali :dug
3. Hali :dug

do – yapmak

2. Hali :did
3. Hali :done

draw – çizmek

2. Hali :drew
3. Hali :drawn

dream – rüya görmek, hayal etmek

2. Hali :dreamed or dreamt
3. Hali :dreamed or dreamt

drive – sürmek

2. Hali :drove
3. Hali :driven

drink – içmek

2. Hali :drank
3. Hali :drunk

eat – yemek

2. Hali :ate
3. Hali :eaten

fall – düşmek

2. Hali :fell
3. Hali :fallen

feel – hissetmek

2. Hali :felt
3. Hali :felt

fight – kavga etmek

2. Hali :fought
3. Hali :fought

find – bulmak

2. Hali :found
3. Hali :found

fly – uçmak

2. Hali :flew
3. Hali :flown

forget – unutmak

2. Hali :forgot
3. Hali :forgotten

forgive – affetmek

2. Hali :forgave
3. Hali :forgiven

freeze – donmak

2. Hali :froze
3. Hali :frozen

get – almak, sahip olmak

2. Hali :got
3. Hali :got (sometimes gotten)

give – vermek

2. Hali :gave
3. Hali :given

go – gitmek

2. Hali :went
3. Hali :gone

grow – büyümek

2. Hali :grew
3. Hali :grown

hang – asmak

2. Hali :hung
3. Hali :hung

have – sahip olmak

2. Hali :had
3. Hali :had

hear – duymak

2. Hali :heard
3. Hali :heard

hide – saklanmak, saklamak

2. Hali :hid
3. Hali :hidden

hit – vurmak

2. Hali :hit
3. Hali :hit

hold – tutmak, kaldırmak

2. Hali :held
3. Hali :held

hurt – incitmek

2. Hali :hurt
3. Hali :hurt

keep – tutmak, korumak

2. Hali :kept
3. Hali :kept

know – bilmek

2. Hali :knew
3. Hali :known

lay – uzanmak

2. Hali :laid
3. Hali :laid

lead – önderlik etmek

2. Hali :led
3. Hali :led

learn – öğrenmek

2. Hali :learned or learnt
3. Hali :learned or learnt

leave – terk etmek

2. Hali :left
3. Hali :left

lend – borç vermek

2. Hali :lent
3. Hali :lent

let – izin vermek

2. Hali :let
3. Hali :let

lie – yalan söylemek

2. Hali :lay
3. Hali :lain

lose – kaybetmek

2. Hali :lost
3. Hali :lost

make – yapmak

2. Hali :made
3. Hali :made

mean – anlamına gelmek

2. Hali :meant
3. Hali :meant

meet – buluşmak

2. Hali :met
3. Hali :met

pay – ödemek

2. Hali :paid
3. Hali :paid

put – koymak

2. Hali :put
put

read – okumak

2. Hali :read
3. Hali :read

ride – binmek (ata, bisiklete vb.)

2. Hali :rode
3. Hali :ridden

ring – zil çalmak

2. Hali :rang
3. Hali :rung

rise – yükselmek

2. Hali :rose
3. Hali :risen

run – koşmak

2. Hali :ran
3. Hali :run

say – söylemek

2. Hali :said
3. Hali :said

see – görmek

2. Hali :saw
3. Hali :seen

sell – satmak

2. Hali :sold
3. Hali :sold

send – göndermek

2. Hali :sent
3. Hali :sent

show – göstermek

2. Hali :showed
3. Hali :showed or shown

shut – kapatmak

2. Hali :shut
3. Hali :shut

sing – şarkı söylemek

2. Hali :sang
3. Hali :sung

sink – batmak

2. Hali :sank
3. Hali :sunk

sit – oturmak

2. Hali :sat
3. Hali :sat

sleep – uyumak

2. Hali :slept
3. Hali :slept

speak – konuşmak

2. Hali :spoke
3. Hali :spoken

spend – harcamak

2. Hali :spent
3. Hali :spent

stand – ayağa kalmak

2. Hali :stood
3. Hali :stood

stink – pis kokmak

2. Hali :stank
3. Hali :stunk

swim – yüzmek

2. Hali :swam
3. Hali :swum

take – almak

2. Hali :took
3. Hali :taken

teach – öğretmek

2. Hali :taught
3. Hali :taught

tear – yırtmak

2. Hali :tore
3. Hali :torn

tell – anlatmak

2. Hali :told
told

think – düşünmek

2. Hali :thought
3. Hali :thought

throw – fırlatmak

2. Hali :threw
3. Hali :thrown

understand – anlamak

2. Hali :understood
3. Hali :understood

wake – uyanmak

2. Hali :woke
3. Hali :woken

wear – giymek

2. Hali :wore
3. Hali :worn

win – kazanmak

2. Hali :won
3. Hali :won

write – yazmak

2. Hali :wrote
3. Hali :written


Leave A Reply