İnterfaz Evresinin Aşamaları ve Fonksiyonları

0
Advertisement

Hücre bölünmesinde interfaz evresinin önemi ve amacı nedir? İnterfaz evresinin aşamaları ve fonksiyonları hakkında bilgi.

İnterfaz Evresinin Aşamaları ve Fonksiyonları

Bir hücre mitoz bölünmeye geçmeden önce, ara fazda ilerlemesi gerekir. Interfaz döneminde, bir hücre büyür ve bölünme için gerekli proteinleri oluşturur. Hücre döngüsünün bir parçası olarak belirli bir düzendeki interfazda üç aşamadan meydana gelir; Hücreler bu bölünme döngüsünün çoğunu interfazda harcarlar.

Interfazın Amacı

Prokaryotik hücreler, bakteriler gibi, ikili fizyon ile çoğalırken, ökaryotik hücreler mitoz veya mayoz bölünme yaşarlar. Sadece eşeyli olarak üreyen hücreler mayozdan geçer, ancak tüm ökaryotik hücreler mitozu bir çoğaltma aracı olarak kullanırlar. İnterfaz, protein üreterek ve kromozomları çoğaltarak mitoz için bir hücre hazırlayan hücre döngüsünün ayrılmaz bir parçasıdır. İnterfaz bir zamanlar hücre döngüsünün “istirahat aşaması” olarak kabul edilirdi çünkü mikroskop altında, hücrelerdeki hareketi tespit edilememişti. Bununla birlikte, şimdi, interfazın mitoz için büyük bir büyüme ve zaruri preparasyon (hazırlık) periyodu olduğu bilinmektedir.

G1 Aşaması

Interfaz “Gap 1” anlamına gelen G1 ile başlar. G1 sırasında hücreler mitoz için gerekli proteinleri üretir ve sentezler. Bu proteinler ayrıca hücrenin metabolizmasını aktive eder ve karbonhidratları ve lipitleri parçalayarak bu besinleri enerjiye dönüştürür. Hücrenin içindeki kromozomlar henüz G1’de replike edilmemiştir, bu nedenle her kromozom sadece bir DNA molekülü içerir.

S Fazı

S fazı G1’i takip eder; ana işlevi hücrenin DNA’sını kopyalamayı içerir. “S” ismi sentez anlamına gelir. Enzimler kullanılarak, hücre her bir kromozomun DNA moleküllerini kopyalar. S fazı tamamlandıktan sonra, kromozomlar iki kromatite sahiptir, her kromozomun iki DNA molekülü vardır. Bu aşama bir mikroskop ile belirgin bir şekilde görülemez, çünkü hücrenin içindeki materyal çok dağınıktır.

Advertisement

G2 Aşaması

S fazından sonra bir hücre G2 veya “Gap 2” ye girer ve başka bir büyüme periyodunu içerir. Hücre daha fazla protein sentezler ve mitokondri gibi organeller büyür ve bölünür. Hücre ayrıca, besini yakıta dönüştürmek gibi normal işlevlere de devam eder; Hücreler mitozda kullanım için bu enerjiyi biriktirir. G2, bir hücrenin, mitozun ilk aşamasına girmeden önceki son adımıdır.


Leave A Reply