İş İle İlgili Atasözleri ve Anlamları Açıklamaları – İçinde İş Geçen Atasözleri

0

İçinde ve anlamında iş, iş yapmak geçen atasözleri nelerdir? İş, işçi ile atasözleri anlamları ve açıklamaları. İş hakkında atasözleri ve anlamları.

İş İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

Arka resim kaynak: pixabay.com

İş İle İlgili Atasözleri ve Anlamları Açıklamaları

 • ***acele işe şeytan karışır
  düşünüp taşınmadan ivedi olarak yapılan işten iyi sonuç alınamaz.
 • ***acele işin sonu pişmanlık
  acele ederek yaptığımız işten istediğimiz sonucu alamayabiliriz.
 • ***adamın iyisi işbaşında (alışverişte) belli olur
  bir kişinin iyi ve becerikli olduğu yaptığı işlerden anlaşılır.
 • ***aklına geleni işleme, her ağacı taşlama
  sonunu düşünmeksizin aklına eseni yapan, herkese sataşan kimse bu davranışının büyük zararlarını görür.
 • ***akşamın işini sabaha (yarına) bırakma
  bugün yapılması gereken bir işi ertesi güne bırakma.
 • ***alet işler, el övünür
  bir kimse ne kadar usta olursa olsun gerekli araçları olmadan kusursuz iş yapamaz.
 • ***aşını, eşini, işini bil
  sağlık ve mutluluk içinde yaşamak isteyen kişi, yiyeceğine dikkat etmeli, arkadaşını iyi seçmeli ve bir iş sahibi olmalıdır.
 • ***ava gelmez kuş olmaz, başa gelmez iş olmaz
  kuşlar avlanmaktan kurtulamazlar, insanlar da hatıra, hayale gelmeyen çeşit çeşit felaketle karşılaşabilirler.
 • ***ayağa değmedik taş olmaz, başa gelmedik iş olmaz
  insan, yaşamı boyunca çeşitli engellerle ve güçlüklerle karşılaşır.
 • ***ayak almadık taş olmaz, başa gelmedik iş olmaz
  insan, yaşamı boyunca çeşitli engellerle ve güçlüklerle karşılaşır.
Devamı
 • ***az el aş kotarır, çok el iş kotarır
  yemek az kişiyle onun dışında kalan işler ise çok kişiyle daha çabuk yapılır.
 • ***az eli aşta gör, çok eli işte gör
  yemek az kişiyle onun dışında kalan işler ise çok kişiyle daha çabuk yapılır.
 • ***bin işçi, bir başçı
  her işe, baş olacak bir kimse gerekir.
 • ***bugünkü (akşamın) işini yarına (sabaha) bırakma (koyma)
  bugün yapılması gereken bir işin ertesi güne bırakılması iyi değildir.
 • ***çifte gelmeyen öküz olsun, işe gitmeyen oğlun
  herhangi bir biçimde yararlanılabilecek bir malın olması iyidir, çifte gelmeyen öküzü satabilir, iş yapmaktan kaçınan oğlunu eğitebilirsin.
 • ***çocuğa iş, ardına sen düş
  çocuk kendisine ısmarlanan işi yapamayacağından işi buyuran kimsenin onun arkasından gitmesi gerekir.
 • ***çocuğa iş buyuran, ardınca kendi gider
  çocuk kendisine ısmarlanan işi yapamayacağından işi buyuran kimsenin onun arkasından gitmesi gerekir.
 • ***çocuğu işe sal, ardınca sen var
  çocuk kendisine ısmarlanan işi yapamayacağından işi buyuran kimsenin onun arkasından gitmesi gerekir.
 • ***dağ başına kış gelir, insanın başına iş gelir
  dağ başında kışın fırtına eksik olmadığı gibi kişinin yaşamında da yıpratıcı olaylar eksik olmaz.
 • ***devletli ile deli bildiğini işler
  yüksek rütbeliler, deliler, kimsenin sözünü dinlemez, akıllarına geleni yaparlar.
 • ***dünya bir, işi bin
  bu dünyada insanın hatır ve hayaline gelmeyen türlü türlü durumlar ortaya çıkar.
 • ***düşün düşün, boktur işin
  kötü bir durumdan çıkar yol bulunamadığı zaman söylenen bir söz.
 • ***er giden, işine; geç giden, boşuna
  işine sabahleyin erken başlayan kimse başarı elde eder.
 • ***erken kalktım işime, şeker kattım aşıma
  işine sabahleyin erken başlayan kimse başarı elde eder.
Devamı
 • ***gece işi, körler işi
  gece yapılan iş verimli olmaz.
 • ***görgülü kuşlar gördüğünü işler, görmedik kuşlar ne görsün ki ne işler?
  iyi eğitim alanlar aldıkları eğitimin gereğini yaparlar, iyi eğitim görmeyenler bir şey yapamazlar.
 • ***harman dövmek keçinin işi değil
  önemli işler herkese yaptırılmaz.
 • ***her işin (şeyin) başı sağlık
  insanın yapacağı her şey vücut sağlığına bağlıdır.
 • ***her işte bir hayır vardır
  kişi, kötümserliğe kapılmamak için olup biten her işi hayra yormalıdır.
 • ***hile ile iş gören mihnet ile can verir
  işlerine hile karıştırıp başkalarını aldatan kişi son nefesini azap içinde verir.
 • ***iş amana binince kavga uzamaz
  kavga edenlerden biri aman dilerse çekişme sona erer.
 • ***iş anlatılıncaya kadar baş elden gider
  kızışmış bir kavgada veya herhangi bir olayda meram anlatmaya fırsat kalmadan olacak olur.
 • ***iş insanın aynasıdır
  bir kimsenin nasıl bir kişi olduğu yaptığı işlerden anlaşılır.
 • ***işin yoksa şahit ol, paran çoksa kefil ol
  tanıklık boş oturan kimselerin, kefillik ise parası çok olan kimselerin işidir.
 • ***işine hor bakan boynuna torba takar
  işini küçümseyen kişi istediği gibi para kazanamaz ve sonunda dilenci olur.
 • ***işini kış tut da yaz çıkarsa bahtına
  başladığın bir işte her zaman güçlüklerle karşılaşacağını varsay ki sonunda hayal kırıklığına uğramayasın, iyi sonuçlar aldığında sevinesin.
Devamı
 • ***işleyen demir pas tutmaz (ışıldar)
  tembel tembel oturan kimse hantallaşır, iş yapma yeteneğini yitirir, çalışan kimse gittikçe açılır, daha yararlı işler yapar.
 • ***işten artmaz, dişten artar
  biriktirme, çok çalışmakla kazanıp yemekle değil, kazandıklarımızın bir kısmını bir kenara ayırmakla olur.
 • ***iyi gitmeyince kişinin işi, muhallebi yerken kırılır dişi
  insanın işi bir kez ters gitmeye görsün, en sıradan işlerinde bile tersliklerle karşılaşır.
 • ***iyi iş altı ayda çıkar
  doğru dürüst yapılması istenen iş uzun zaman ister.
 • ***kör (kesmez) bıçak ele (yavuz), iş bilmeyen avrat dile (yavuz)
  kör bıçak işe yaramaz ama insanın elini keser; iş bilmeyen kadın da çok konuşmaktan başka bir şey yapmaz.
 • ***kurda neden boynun (ensen) kalın? demişler, işimi kendim görürüm de ondan demiş
  işini başkasına inanmayarak kendisi yapan, üzülmez, rahat eder.
 • ***nasihat istersen tembele iş buyur
  tembel, kendisine buyurulan işi yapmamak için ya onun yapılmasına ihtiyaç bulunmadığını söyler ya da buyurulan biçimde değil, kendisinin işine gelen biçimde yapmayı önerir.
 • ***paran çoksa (borcun yoksa) kefil ol, işin yoksa şahit ol
  tanıklık boş oturan kimselerin, kefillik ise parası çok olan kimselerin işidir.
 • ***paran gitti mi diye sormazlar, işin bitti mi diye sorarlar
  yapmak istediğin işi yapabildinse bu uğurda harcadığın paralara acıma çünkü para istediğin şeyi yapmak içindir.
 • ***paranın gittiğine bakma, işinin bittiğine bak
  yapmak istediğin işi yapabildinse bu uğurda harcadığın paralara acıma çünkü para istediğin şeyi yapmak içindir.
 • ***pulsuz iş, yolsuz iş
  karanlık işler çeviren, yasal olmayan yollara sapar.
Devamı
 • ***sabreyle işine, hayır gelsin başına
  bir işi yaparken acele etmez, sabrederseniz hayırlı sonuçlara varırsınız.
 • ***sen işten korkma, iş senden korksun
  her iş, doğacak engelleri yenmeye kararlı olmakla, direnmekle başarılır.
 • ***söz var iş bitirir, söz var baş yitirir
  sözün insanlar üzerinde etkisi büyüktür; yerinde söylenen sözler işlerin yoluna girmesini sağlar, ölçüsüz ve sert söylenen sözler ise karşıdakini öfkelendirir, söyleyenin öldürülmesine bile yol açabilir.
 • ***şık şık (çık çık) eden nalçadır, iş bitiren akçedir
  değerli nesneye bir yönüyle benzeyen şey, onun yerini asla tutmaz.
 • ***tembele iş buyur, sana akıl öğretsin
  tembel, kendisine buyurulan işi yapmamak için ya onun yapılmasına ihtiyaç bulunmadığını söyler ya da buyurulan biçimde değil, kendisinin işine gelen biçimde yapmayı önerir.
 • ***temiz iş altı ayda çıkar
  doğru dürüst yapılması istenen iş uzun zaman ister.
 • ***terzinin işi kötü, ayıbını örten ütü
  kişi, olumsuz yanlarını gizlemeyi bilir.
 • ***toprağı işleyen, ekmeği dişler
  işini yapması gerektiği biçimde yapan kişi, çalışmasının verimlerinden yararlanır.
 • ***uşağı işe koş, sen de ardına düş
  çocuk kendisine ısmarlanan işi yapamayacağından işi buyuran kimsenin onun arkasından gitmesi gerekir.
 • ***yaş yetmiş iş bitmiş
  yaşı ilerlemiş insandan fayda beklenmez.

Advertisement

Leave A Reply