İş İle İlgili Atasözleri ve Anlamları Açıklamaları, İçinde İş Geçen Atasözleri

0
Advertisement

İçinde ve anlamında iş, iş yapmak geçen atasözleri nelerdir? İş, işçi ile atasözleri anlamları ve açıklamaları. İş hakkında atasözleri ve anlamları.

İş İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

Arka resim kaynak: pixabay.com

İş İle İlgili Atasözleri ve Anlamları Açıklamaları

 • ***acele işe şeytan karışır
  düşünüp taşınmadan ivedi olarak yapılan işten iyi sonuç alınamaz.
 • ***acele işin sonu pişmanlık
  acele ederek yaptığımız işten istediğimiz sonucu alamayabiliriz.
 • ***adamın iyisi işbaşında (alışverişte) belli olur
  bir kişinin iyi ve becerikli olduğu yaptığı işlerden anlaşılır.
 • ***aklına geleni işleme, her ağacı taşlama
  sonunu düşünmeksizin aklına eseni yapan, herkese sataşan kimse bu davranışının büyük zararlarını görür.
 • ***akşamın işini sabaha (yarına) bırakma
  bugün yapılması gereken bir işi ertesi güne bırakma.
 • ***alet işler, el övünür
  bir kimse ne kadar usta olursa olsun gerekli araçları olmadan kusursuz iş yapamaz.
 • ***aşını, eşini, işini bil
  sağlık ve mutluluk içinde yaşamak isteyen kişi, yiyeceğine dikkat etmeli, arkadaşını iyi seçmeli ve bir iş sahibi olmalıdır.
 • ***ava gelmez kuş olmaz, başa gelmez iş olmaz
  kuşlar avlanmaktan kurtulamazlar, insanlar da hatıra, hayale gelmeyen çeşit çeşit felaketle karşılaşabilirler.
 • ***ayağa değmedik taş olmaz, başa gelmedik iş olmaz
  insan, yaşamı boyunca çeşitli engellerle ve güçlüklerle karşılaşır.
 • ***ayak almadık taş olmaz, başa gelmedik iş olmaz
  insan, yaşamı boyunca çeşitli engellerle ve güçlüklerle karşılaşır.
Devamı
 • ***az el aş kotarır, çok el iş kotarır
  yemek az kişiyle onun dışında kalan işler ise çok kişiyle daha çabuk yapılır.
 • ***az eli aşta gör, çok eli işte gör
  yemek az kişiyle onun dışında kalan işler ise çok kişiyle daha çabuk yapılır.
 • ***bin işçi, bir başçı
  her işe, baş olacak bir kimse gerekir.
 • ***bugünkü (akşamın) işini yarına (sabaha) bırakma (koyma)
  bugün yapılması gereken bir işin ertesi güne bırakılması iyi değildir.
 • ***çifte gelmeyen öküz olsun, işe gitmeyen oğlun
  herhangi bir biçimde yararlanılabilecek bir malın olması iyidir, çifte gelmeyen öküzü satabilir, iş yapmaktan kaçınan oğlunu eğitebilirsin.
 • ***çocuğa iş, ardına sen düş
  çocuk kendisine ısmarlanan işi yapamayacağından işi buyuran kimsenin onun arkasından gitmesi gerekir.
 • ***çocuğa iş buyuran, ardınca kendi gider
  çocuk kendisine ısmarlanan işi yapamayacağından işi buyuran kimsenin onun arkasından gitmesi gerekir.
 • ***çocuğu işe sal, ardınca sen var
  çocuk kendisine ısmarlanan işi yapamayacağından işi buyuran kimsenin onun arkasından gitmesi gerekir.
 • ***dağ başına kış gelir, insanın başına iş gelir
  dağ başında kışın fırtına eksik olmadığı gibi kişinin yaşamında da yıpratıcı olaylar eksik olmaz.
 • ***devletli ile deli bildiğini işler
  yüksek rütbeliler, deliler, kimsenin sözünü dinlemez, akıllarına geleni yaparlar.
 • ***dünya bir, işi bin
  bu dünyada insanın hatır ve hayaline gelmeyen türlü türlü durumlar ortaya çıkar.
 • ***düşün düşün, boktur işin
  kötü bir durumdan çıkar yol bulunamadığı zaman söylenen bir söz.
 • ***er giden, işine; geç giden, boşuna
  işine sabahleyin erken başlayan kimse başarı elde eder.
 • ***erken kalktım işime, şeker kattım aşıma
  işine sabahleyin erken başlayan kimse başarı elde eder.
Devamı
 • ***gece işi, körler işi
  gece yapılan iş verimli olmaz.
 • ***görgülü kuşlar gördüğünü işler, görmedik kuşlar ne görsün ki ne işler?
  iyi eğitim alanlar aldıkları eğitimin gereğini yaparlar, iyi eğitim görmeyenler bir şey yapamazlar.
 • ***harman dövmek keçinin işi değil
  önemli işler herkese yaptırılmaz.
 • ***her işin (şeyin) başı sağlık
  insanın yapacağı her şey vücut sağlığına bağlıdır.
 • ***her işte bir hayır vardır
  kişi, kötümserliğe kapılmamak için olup biten her işi hayra yormalıdır.
 • ***hile ile iş gören mihnet ile can verir
  işlerine hile karıştırıp başkalarını aldatan kişi son nefesini azap içinde verir.
 • ***iş amana binince kavga uzamaz
  kavga edenlerden biri aman dilerse çekişme sona erer.
 • ***iş anlatılıncaya kadar baş elden gider
  kızışmış bir kavgada veya herhangi bir olayda meram anlatmaya fırsat kalmadan olacak olur.
 • ***iş insanın aynasıdır
  bir kimsenin nasıl bir kişi olduğu yaptığı işlerden anlaşılır.
 • ***işin yoksa şahit ol, paran çoksa kefil ol
  tanıklık boş oturan kimselerin, kefillik ise parası çok olan kimselerin işidir.
 • ***işine hor bakan boynuna torba takar
  işini küçümseyen kişi istediği gibi para kazanamaz ve sonunda dilenci olur.
 • ***işini kış tut da yaz çıkarsa bahtına
  başladığın bir işte her zaman güçlüklerle karşılaşacağını varsay ki sonunda hayal kırıklığına uğramayasın, iyi sonuçlar aldığında sevinesin.
Devamı
 • ***işleyen demir pas tutmaz (ışıldar)
  tembel tembel oturan kimse hantallaşır, iş yapma yeteneğini yitirir, çalışan kimse gittikçe açılır, daha yararlı işler yapar.
 • ***işten artmaz, dişten artar
  biriktirme, çok çalışmakla kazanıp yemekle değil, kazandıklarımızın bir kısmını bir kenara ayırmakla olur.
 • ***iyi gitmeyince kişinin işi, muhallebi yerken kırılır dişi
  insanın işi bir kez ters gitmeye görsün, en sıradan işlerinde bile tersliklerle karşılaşır.
 • ***iyi iş altı ayda çıkar
  doğru dürüst yapılması istenen iş uzun zaman ister.
 • ***kör (kesmez) bıçak ele (yavuz), iş bilmeyen avrat dile (yavuz)
  kör bıçak işe yaramaz ama insanın elini keser; iş bilmeyen kadın da çok konuşmaktan başka bir şey yapmaz.
 • ***kurda neden boynun (ensen) kalın? demişler, işimi kendim görürüm de ondan demiş
  işini başkasına inanmayarak kendisi yapan, üzülmez, rahat eder.
 • ***nasihat istersen tembele iş buyur
  tembel, kendisine buyurulan işi yapmamak için ya onun yapılmasına ihtiyaç bulunmadığını söyler ya da buyurulan biçimde değil, kendisinin işine gelen biçimde yapmayı önerir.
 • ***paran çoksa (borcun yoksa) kefil ol, işin yoksa şahit ol
  tanıklık boş oturan kimselerin, kefillik ise parası çok olan kimselerin işidir.
 • ***paran gitti mi diye sormazlar, işin bitti mi diye sorarlar
  yapmak istediğin işi yapabildinse bu uğurda harcadığın paralara acıma çünkü para istediğin şeyi yapmak içindir.
 • ***paranın gittiğine bakma, işinin bittiğine bak
  yapmak istediğin işi yapabildinse bu uğurda harcadığın paralara acıma çünkü para istediğin şeyi yapmak içindir.
 • ***pulsuz iş, yolsuz iş
  karanlık işler çeviren, yasal olmayan yollara sapar.
Devamı
 • ***sabreyle işine, hayır gelsin başına
  bir işi yaparken acele etmez, sabrederseniz hayırlı sonuçlara varırsınız.
 • ***sen işten korkma, iş senden korksun
  her iş, doğacak engelleri yenmeye kararlı olmakla, direnmekle başarılır.
 • ***söz var iş bitirir, söz var baş yitirir
  sözün insanlar üzerinde etkisi büyüktür; yerinde söylenen sözler işlerin yoluna girmesini sağlar, ölçüsüz ve sert söylenen sözler ise karşıdakini öfkelendirir, söyleyenin öldürülmesine bile yol açabilir.
 • ***şık şık (çık çık) eden nalçadır, iş bitiren akçedir
  değerli nesneye bir yönüyle benzeyen şey, onun yerini asla tutmaz.
 • ***tembele iş buyur, sana akıl öğretsin
  tembel, kendisine buyurulan işi yapmamak için ya onun yapılmasına ihtiyaç bulunmadığını söyler ya da buyurulan biçimde değil, kendisinin işine gelen biçimde yapmayı önerir.
 • ***temiz iş altı ayda çıkar
  doğru dürüst yapılması istenen iş uzun zaman ister.
 • ***terzinin işi kötü, ayıbını örten ütü
  kişi, olumsuz yanlarını gizlemeyi bilir.
 • ***toprağı işleyen, ekmeği dişler
  işini yapması gerektiği biçimde yapan kişi, çalışmasının verimlerinden yararlanır.
 • ***uşağı işe koş, sen de ardına düş
  çocuk kendisine ısmarlanan işi yapamayacağından işi buyuran kimsenin onun arkasından gitmesi gerekir.
 • ***yaş yetmiş iş bitmiş
  yaşı ilerlemiş insandan fayda beklenmez.


Leave A Reply