İslamda Kötü Zanda Bulunmak

0

İslam dininde kötü zanda bulunmak nedir, nasıl karşılanır? Kötü zanda bulunmak ile ilgili ayetler, islamiyette kötü zanda bulunmak hakkında bilgi.

Advertisement

İslamda Kötü Zanda Bulunmak

Herhangi biriyle ilgili, doğru bilgi ve delil olmaksızın yapılan kötü tahmin ve düşüncelere kötü zan denmektedir. İnsanlarla ilgili olarak kötü zanda bulunup, bu zanna göre davranmak dinimizin yasakladığı bir davranıştır. Yüce Allah bu konuda şöyle emretmektedir: “Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır.” (Hucurât suresi, 12. ayet)

Kötü zannın ortaya çıkış nedenleri kin duyma, kıskançlık, sevgisizlik, düşmanlık gibi duyguların kontrol edilememesidir. Başkalarının kusurlarını, bu ve buna benzer duygulara sahip kişiler araştırıp öğrenmek ister. Böyle bir yaklaşım içinde olmak insanı çirkin olan başka davranışlara da yönlendirebilir. Kötü zanda bulunan, başkalarının nazarında onurunu ve saygınlığını yitirebilir.

Dinimiz bizlerin güzel düşünmesini, güzel bakıp, güzel görmeyi tavsiye etmektedir. Peygamber Efendimiz bu mevzuda, “Zandan çok sakınınız… Ayıp araştırmayınız, kusur gözetmeyiniz…” buyurarak, bizlerin zanda bulunmamasını, başkalarının kusurlarını araştırmamayı tavsiye etmektedir. Hz. Ömer de (r.a) “Kesin bir bilgiye sahip olmadığın müddetçe Müslüman kardeşinin bir davranışını en güzel şekliyle yorumla.” diyerek kötü zandan uzak durulması gerektiğini ifade etmiştir.

Biz Müslümanlar İslam’ın tavsiyelerine uyarak kötü zandan sakınmalıyız. Kötü zannın toplumda iyi ilişkilerin kurulmasında engel olduğunu bilmeliyiz. Kesin olarak emin olmadığımız konularda, kişiler hakkında fikir yürütmemeliyiz. Başkalarının davranışlarını iyi bir niyetle değerlendirip, gördüğümüz çirkin davranışları gizlemeye çalışmalı başkalarına yaymamalıyız.

Advertisement


Leave A Reply