İspanyol Altın Çağı Hakkında Bilgi

0
Advertisement

İspanyol Altın Çağı hakkında bilgiler. İspanyol Altın Çağı ne zaman yaşanmış ve o dönemde hangi eserler verilmiştir?

İspanyol Altın Çağı
Altın Çağ, İspanyolca siglo de oro, İspanyol edebiyatının 16. yüzyıldan 17. yüzyıl sonlarına değin süren parlak dönemi. 1500 dolaylarında İspanya’nın belirli bölgelerinde siyasal birliğin kurulmasıyla başlamıştır. Ateşli bir yurtseverlik, koyu bir dindarlık, keskin bir gerçekçilik, eski destan ve baladlara karşı artan bir ilgi gibi nitelikleriyle belirginleşen bu dönem edebiyatında hümanizm ve Yeni-Platonculuğun izlerine de rastlanır.

Ortaçağ sonlarıyla Rönesans başlarının sevilen edebiyat türleri olan şövalye romanları ve pastoral romanlar Altın Çağ’da sona erdi. Bunların yerini, aylak serserilerin gülünç serüvenlerini anlatan pikaresk roman aldı. Yazarı bilinmeyen Lazarillo de Tormes (1554) ile Mateo Alemân ve Francisco Gömez de Ouevedo y Villegas’ın yapıtları bu türün en iyi örnekleriydi. Miguel de Cervantes’in çağa aykırı şövalye ideallerini yeren, pastoral, pikaresk ve romantik öğelerin yer aldığı anıtsal romanı Don Kişot (1605-15; Don Kişot, 1933) Altın Çağ’m en önemli, en özgün yapıtı oldu. İspanyol şiiri bu dönemin başlarında İtalyan şiirinden etkilendi, özellikle şair Garcilaso de la Vega’nın ölçü ve nazım biçimleri benimsendi.

Sonunda, incelikli benzetmelere, söz oyunlarına dayanan culteranismo(*\ ve con-ceptismo(*) adlı barok akımlar İspanyol şiirine damgalarını vurdular. Bu alanda en önde gelen yazarlar Luis de Göngora y Argote ile Ouevedo idi. Altın Çağ’da, alabildiğine üretken bir oyun yazarı olan Lope de Vega’nın, İspanyol ulusal tiyatrosunu neredeyse tek başına yaratmasına da tanık olundu. Onun, İspanya’ya özgü tema, değer ve konuları kullanarak kurduğu tiyatro geleneğini, sonraları Tirso de Molina ile Pedro Calderön de la Barca geliştirdiler. Dönemin dinsel edebiyatının başlıca ürünleri arasında Avila’lı Azize Teresa, Luis de Leon ve Aziz Juan de Yepes y Alvarez’in dinselliği gizemli bir biçimde yücelten yapıtları sayılabilir. 1681’de Calderon’un ölümüyle Altın Çağ da sona ermiştir.


Leave A Reply