İvrindi Nerededir?

0
Advertisement

İvrindi nerededir? İvrindi hangi ilimize bağlıdır? İvrindi ilçesi özellikleri, hakkında bilgi.

ivrindiİvrindi;Balıkesir İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 3 bucağı (Gökçeyazı, Kayapa, Korucu), 63 köyü vardır. İlin batısında; kuzeyden Balya, batıdan Havran, doğudan Merkez, güneyden Savaştepe ve Manisa’nın Soma ilçeleriyle çevrilidir.

Genelde dağlık ve engebeli yapıdaki ilçe topraklarında, dere vadilerinde küçük bazı düzlükler göze çarpar. Havran-İvrindi sınırında Sabia Dağı’nda Söbe Tepesi (984 m); güneyde Koruca Dağları’nın kuzey uzantıları üzerinde Kuşça Tepesi (931 m), başlıca yükseltilerdir. Doğuda 600-900 m arasında değişen yükselti, orta bölümde Madra Çayı ve kollarınca yarılan yörede 200-300 m’ye düşer. Güneyde Madra Dağı eteklerinden doğan ve kuzeydoğuya yönelen Madra Çayı, ilçede küçük derelerle beslenir. Akdeniz ikliminin Marmara alt tipinin etkisi gözlenmekle birlikte Ege Denizi’nden içeride kaldığından, bir ölçüde karasal özellik taşır. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve yağışlıdır. Yıllık ortalama sıcaklık 12-14°C, yağış tutarı 600-650 mm’dir. Yağış, kışın dağlarda kar, ovada yağmur biçiminde düşer. Dağlık alanda genelde meşe ormanları, güney yamaçlarda Akdeniz canlı türleri (maki), kuzey yamaçlarda nemcil orman türleri (örneğin kestane), yükseklerde karaçam ormanları göze çarpar. Ekonomi, tarım (buğday, arpa, mısır, bakla, nohut, fasulye, ayçiçeği, susam, elma, üzüm), küçükbaş hayvancılık ve ormancılığa dayanır. Dokuma, çanak-çömlek yapımı vb geleneksel el sanatları da ekonomiye katkı sağlar. Uzun yıllardan bu ayna işletilen bakır ve linyit madenleri vardır.

Madra Çayı’nın güneyindeki ovada, deniz düzeyinden 270 m yükseltide kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 39 km uzaklıktadır.


Leave A Reply