İznik Gölü Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Güney Marmara bölgesinde yer alan İznik Gölü özellikleri ile ilgili bilgiler

İznik Gölü Haritası
İznik Gölü, Marmara Bölgesi’nin Güney Marmara Bölümü’nde çöküntü çanağı (tektonik) gölü. Bursa İli’nin kuzeydoğusundadır. Yüzölçümü 298 km2, deniz düzeyinden yüksekliği 85 metre, en derin yeri 65 metredir.

İznik ve Orhangazi ilçeleri sınırları içerisinde, doğu-batı yönünde uzanır. Kuzeyde Samanlı Dağlar’ın güney yamaçları göle dik iner. Kıyı şeridi çok dardır. Kuzeybatıda, kuzeydoğuda, doğuda İznik çevresinde ve Gemlik Körfezi ile göl arasındaki geniş düzlüklerde tarım yapılır. 16 km uzunluğunda dar bir boğazla (Garsak Boğazı) Gemlik Körfezi’ne açılan gölün, batı-güneybatısı yüksekliği 1.300 metreye ulaşan dağlarla çevrilidir. Bazı dereler dışında gölü besleyen en önemli ırmak, Samanlı Dağlar’ının güney eteklerinde Üçpınar Dere adıyla doğan, çeşitli kollar alarak kuzeydoğu kıyısından göle dökülen Karasu Deresi’dir.

Bir çöküntü çanağı içinde yer alan göl, önceleri Gemlik Körfezi’nin bir uzantısıyken, Samanlı Dağları ve güneydeki Katırlı Dağları’ndan doğan suların taşıdıkları lığlarla dolması sonucu körfezden ayrılmıştır. Göl fazla sularını, körfezle gölü birbirinden ayıran Garsak Boğazı aracılığıyla Gemlik Körfezi’ne akıtır.


Leave A Reply