Kanye West, Stronger Çevirisi

0
Advertisement

Kanye West Stronger Çevirisi, şarkı sözleri, lyrics. Kanye West Stronger şarkısının Türkçe sözleri. İngilizce Türkçe şarkı çevirileri

Kanye West – Stronger Çevirisi

 • Work it, make it, do it,
  Çalışmak, uğraşmak, yapmak
  Makes us harder, better, faster, stronger!
  Bizi daha sert, iyi, hızlı, güçlü yapar
 • Work it harder, make it better,
  Daha fazla çalışmak, daha iyi yapmak
  do it faster, makes us stronger,
  Daha hızlı yapmak, bizi güçlü yapar
  more than ever, never over,
  Eskisiden daha fazla, asla sona ermez
  Our work is never over.
  İşimiz asla sona ermez
 • Now that don’t kill me
  Beni öldürmeyen
  Can only make me stronger
  Beni güçlendirir
  I need you to hurry up now
  Acele etmen gerekiyor şimdi
  ’cause I can’t wait much longer
  Çünkü daha fazla bekleyemem
  I know I got to be right now
  Biliyorum doğru yapmalıyım
  ’cause I can’t get much wronger
  Çünkü daha fazla yanlış yapamam
  Man I’ve been waitin’ all night now
  Adamım tüm gece boyunca bekledim
  That’s how long I’ve been on you
  Bu süredir seni bekliyorum
 • I need you right now
  Sana şimdi ihtiyacım var
  I need you right now
  Sana şimdi ihtiyacım var
 • Let’s get lost tonight
  Hadi bu gece kaybolalım
  You could be my black Kate Moss tonight
  Bu gece Sen benim siyah Kate Moss’um olabilirsin
  Play secretary, I’m the boss tonight
  Sekretercilik oynayalım, Bu gece patron benim
 • And you don’t give a f.ck what they all say right?
  Ve onların doğru olduğunu söyledikleri şeylere önem vermiyorum
  Awesome, the Christian and Christian Dior
  Harika, the Christian ve Christian Dior
  Damn, they don’t make ’em like this anymore
  Kahretsin, artık böyle yapmıyorlar
  I ask ’cause I’m not sure
  Sordum çünkü emin değildim
  Do anybody make real sh.t anymore?
  Gerçek iş çıkaran kaldı mı?
  Bow in the presence of greatness
  Büyüklüğün önünde boyun eğ
  ’cause right now thou has forsaken us
  Çünkü şimdi sen bizi terk ettin
  You should be honored by my lateness
  Benim gecikmemle nurlandırılmalısın
  That I would even show up to this fake sh.t
  Hatta sana bu sahte şeyi göstermeliyim
  So go ahead go nuts go ape sh.t
  O halde devam et, fındık ye, maymun ol,
  Especially in my pastel on my bape sh.t
  Özellikle …
  Act like you can’t tell who made this
  Bunu kimin yaptığını söyleyemezmiş gibi davran
  New gospel homey, take six, and take this, haters
  Yeni incil, altıyı al, bunu al, nefret edenler
 • I need you right now
  Sana şimdi ihtiyacım var
  I need you right now
  Sana şimdi ihtiyacım var
 • Me likey
  Ben gibi
 • I don’t know if you got a man or not,
  Bilmiyorum bir adamla birlikte misin yoksa değil mi
  If you made plans or not
  Planlar yaptın mı, yapmadın mı
  God put me in the plans or not
  Tanrı beni planlarına dahil etti mi, etmedi mi
  I’m trippin’ this drink got me sayin’ a lot
  Bu içkinin bana söyleyecek çok şeyi var
  But I know that God put you in front of me
  Ama biliyorum ki Tanrı seni benim önüme çıkardı
 • So how the hell could you front on me?
  Yoksa nasıl benim önüme çıkardın?
  There’s a thousand you’s, there’s only one of me
  Senden binlerce var, benden bir tane
 • I’m trippin’, I’m caught up in the moment right?
  Doğru zamanı yakaladım
  This is Louis Vuitton Don night
  Bu Louis Vuitton Don gecesi
  So we gonna do everything that Kan like
  O halde Kan’in sevdiği şeyleri yapacağız
  Heard they’d do anything for a Klondike
  Klondike için her şeyi yapabileceklerini duydum
  Well I’d do anything for a blonde-dike
  Ben de sarışın için herşeyi yaparım
 • And she’ll do anything for the limelight
  Ve o da sahne ışıkları için her şeyi yapar
  And we’ll do anything when the time’s right
  Doğru zaman geldiğinde her şeyi yapacağız
  Ugh, baby, you’re makin’ it (harder, better, faster, stronger)
  Bebek, sen yapıyorsun (daha fazla, daha iyi, daha hızlı, daha güçlü)
 • I need you right now
  Sana şimdi ihtiyacım var
  I need you right now
  Sana şimdi ihtiyacım var
 • You know how long I’ve been on you?
  Ne kadar zamandır seni beklediğimi biliyorsun
  Since Prince was on Apollonia
  Prens Apollonia’dayken den beri
  Since OJ had Isotoners
  OJ nin Isotonersları lduğundan beri
  Don’t act like I never told you [x6] Daha önce söylememişim gibi davranma
  Baby, you’re making it (harder, better, faster, stronger)
  Bebek, sen yapıyorsun (daha fazla, daha iyi, daha hızlı, daha güçlü)


Leave A Reply