Keşmir Sorunu Nedir?

0
Advertisement

Keşmir sorunu nedir? Dünya üzerinde ki bitmeyen ve sonlanamayan sorunlardan birisi olan Keşmir Sorunu ve 1965 Hindistan Pakistan Savaşı hakkında bilgiler.

Keşmir Sorunu

Keşmir Sorunu Nedir?

1947’de Pakistan ve Hindistan İngiltere’den bağımsızlıklarını ilan ettiklerinde, Keşmir halkı yapılan mutabakata göre uygulanan seçim haklarını Müslüman Pakistan’dan yana kullanmıştı. Ne var ki, Keşmir’in yöneticisinin ülkeyi para karşılığı Hindistan’a verip İngiltere’ye kaçmasıyla bu gerçekleşememişti. 1947 Ekim ayında Pakistan’a bağlı güçlerin Keşmiş’in bir bölümünü Hint Birlikleri’nin de Hindistan işgali altındaki Srinagar’ı ele geçirmesiyle bir kontrol hattı şeklindeki bugünkü sınır ortaya çıktı. Böylelikle Keşmir Bölgesi ikiye bölünmüş oldu. Bu durum bugünün iki gücünün arasında yıllardır süren bir sorunu da kaçınılmaz şekilde ortaya çıkarmış oldu. Pakistan ile Hindistan arasındaki ilk savaş sonunda Keşmir’in bir bölümü Pakistan’ın eline geçmiş oldu. O günden bu yana Pakistan, Keşmir sorununun çözümü için BM kararlarına uygun bir şekilde halk oylamasına gidilmesini önermesine rağmen Hindistan’ın buna yanaşmaması sorunun çözülmemesine neden olmuştur.

Ağustos 1964’te iki ülke arasında meydana gelen savaş BM’in araya girmesi ile sona ermiştir.

1965’te başlayan ikinci Hindistan – Pakistan Savaşı Sovyet Birliği’nin araya girmesi sonucunda Taşkent’te yapılan barış görüşmeleri ile sona ermiş ve iki ülke bu görüşmelerde verilen antlaşma gereğince anlaşmazlıkların çözümünde kuvvet kullanmayacaklarını kabul etmişlerdir.

1971 Çatışması, Bangladeş Devletinin kurulması;

Advertisement

1970’de Doğu Pakistan’da seçimi kazanan “Avoni Birliği’nin ayrılıkçı politikalar izlemeye başlaması üzerine başlayan Hindistan – Pakistan Savaşı, Hindistan’ın Bangladeş’te Pakistan birliklerini teslim almasıyla 1971’de son bulmuştur. Bu tarih aynı zamanda Bangladeş’in kuruluş tarihi olarak kabul edilmiştir.

Etrafında Pakistan baskısını istemeyen Hindistan bu yüzden Bangladeş’in kuruluşu için her türlü girişimde bulunmuş ve ayrılıkçı hareketleri desteklemiştir.


Leave A Reply