Kiklad Adaları Nerededir?

0
Advertisement

Kiklad Adaları olarak anılan adalar nerlerdedir? Kiklad Adaları tarihi ile ilgili bilgiler.

Kiklad Adaları

KİKLAD ADALARI, Yunanistan’da, Ege Adaları Bölgesi’nde yönetim birimi, takımada. Yüzölçümü 2.572 km2, nüfusu 88.500, merkezi Hermopolis.

Daire biçiminde dizili 24 adadan oluşur. Coğrafya konumundan dolayı, çember anlamına gelen “Kiklad” (cycladic) sözcüğüyle anılır. Adaların en önemlileri Amorgos, Andros, Siros, Paros, Naksos, Mikonos ve Kea’dır. En büyük yerleşim, ada grubunun merkezi olan Hermopolis Kenti’ dir. Başlıca geçim kaynakları; balıkçılık, tahıl, zeytin, turunçgil tarımı ve bağcılıktır. Bazı adalarda demir ve kurşun yatakları işletilir.

Tarih. İÖ 3. yüzyıla tarihlenen Bronz Çağı’nda yaşamın ve yerleşimin başladığı Kiklad Adaları’nın özellikle vazo ve heykelleriyle Yunan sanatında önemli bir yeri vardır. Bu adalarda üretilen vazolar, Akdeniz havzasında ilk çağın en önemli dış satım mallarından biriydi. İÖ 479’da Attika-Delos Deniz Birliği’ne katılan Kiklad Adaları, daha sonra Roma ve Bizans, 1204’te Venedik, 1566’da da Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenliğine girdi. Yunanistan’ın bağımsızlık kazanmasından sonra da Yunanistan’a bağlandılar.

Advertisement

Leave A Reply