Kümelerin Gösterilişi

0
Advertisement

Kümeler nasıl gösterilir? Kümelerin liste yöntemi, ortak özellikler yöntemi ve venn şeması yöntemi ile gösterilmesi, örnekler.

KÜMELER

Küme kavramı tanımsız olarak alınacaktır. Çevremizde bulunan eşya, canlı gibi kavramların her birine nesne diyelim. Nesneler topluluğunun küme oluşturması için bu nesneleri diğerlerinden ayırt eden bir kural bulunması gerekir.

Küme genellikle A, B, C… gibi büyük harflerle gösterilir. Kümeyi oluşturan nesnelere kümenin elemanları denir. Bir a nesnesi A kümesinin elemanı ise a ∈ A, b nesnesi A’nın elemanı değilse b ∉ A şeklinde yazılır.

1) Kümelerin Gösterilmesi

a) Liste Yöntemi:

Advertisement

Kümeyi oluşturan elemanlar { } şeklindeki bir parantez ikilisinin içine yazılır.

ÖRNEK:

A kümesi rakamlar topluluğundan oluşuyor ise:

A= {0,1,2,3,4,5,6, 7, 8,9}

b) Ortak Özellikler Yöntemi:

ÖRNEK:

Advertisement

B kümesi alfabemizdeki sesli harfler topluluğu ise:

B= {x I x alfabedeki sesli harftir.}

c) Şema Yöntemi: (Ven Şeması)

ÖRNEK:

C kümesi haftanın ilk üç günü ise:

venn-semasi

2) Boş Küme

Hiç bir elemanı olmayan kümeye boş küme denir ve 0 harfi ile veya { } biçiminde gösterilir.

ÖRNEK:

{x I x bir Asal sayı ve 3<x<5} kümesi boş kümedir.

3) Kümelerin Eşitliği

Advertisement

Aynı elemanlardan oluşan iki kümeye eşit kümeler denir. A ve B kümelerinin eşitliği A=B yazılarak gösterilir.

ÖRNEK:

A= {x I x2 – 5 = 0, x ∈ R}

B = {-2,2}

A ve B kümeleri aynı elemanlardan oluştuğundan A=B dir.


Leave A Reply