Kurban İle İlgili Deyimler ve Anlamları Açıklamaları, İçinde Kurban Geçen

0
Advertisement

İçinde kurban kelimesi geçen deyimler nelerdir? Bu deyimlerin anlamları ve açıklamaları. Kurban hakkında deyimler ve anlamları, açıklamaları.

Arka resim kaynak: pixabay.com

Kurban İle İlgili Deyimler

 • (birinin veya bir şeyin) kurbanı olmak”
  uğruna ızdırap veya büyük üzüntü, sıkıntı çekmek, zarara girmek, ölmek: Üçümüzün müşterek kurbanı olduğumuz acı bir devir, bahçenin tatlı havasını ağırlaştırmıştı. -H. E. Adıvar.
 • entrikaya kurban gitmek”
  hileli, dalavereli bir iş sonunda zarara uğramak: İşi bu kadar sağlama almış olduğu hâlde, dışarıda entrikaya kurban gidiyormuşçasına ağlamaklı… -H. Taner.
 • komplo kurbanı olmak”
  komplo yoluyla zarar görmek.
 • kurban gitmek”
  suçsuz yere ölmek, zarara uğramak: Muhakkak bir ihanete kurban gitmiştir. -F. F. Tülbentçi.
 • kurban olayım!”
  1) aşırı sevgi ve hayranlık anlatan bir söz: Kurban olayım, ne güzel memleket! 2) yalvarma sözü: Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. -M. A. Ersoy.
 • kurban vermek”
  can kaybına uğramak: Arada bizim gibi birkaç kurban verilebilir. -F. R. Atay.
 • kurbanlık koyun gibi”
  başına geleceklerden habersiz olan: Kâh yollarda tabur olmuş yürüyorlar, kâh garlarda, istasyonlarda kurbanlık koyun gibi bekleşip duruyorlardı. -Y. K. Karaosmanoğlu.
 • oyuna kurban gitmek”
  bir hile, düzen sonunda zarara, iftiraya uğramak: Yakalanan bir komşunun garazına yahut bir el birliğine yahut da bir oyununa kurban gitmiştir. -S. F. Abasıyanık.
 • Yaradan’a kurban (olayım)”
  bir şeye hayran kalındığında söylenen bir söz: “Maşallah” şu güzelliğe bak Ruhsar, Yaradan’a kurban olayım. -A. İlhan.

Kurban Nedir? Sözlük Anlamı

 • “Kurban” 1. Dinin buyruğunu veya bir adağı yerine getirmek için kesilen hayvan
  “Yarım okka et, onun elinde bir kurban kadar bereketli.” – Y. Z. Ortaç
  2. ünlem İçtenliği belirten bir seslenme sözü
  “Kurban! Nerede kaldın?”
  3. Bir ülkü uğrunda feda edilen veya kendini feda eden kimse
  “Hava kurbanları.”
  4. Bir kazada veya felakette ölen kimse
  “Vardar, her sene Üsküp’ten beş on kurban alan bir nehirdi.” – Y. K. Beyatlı
  5. Maddi ve manevi bakımdan felakete sürüklenmiş, insani değerlerini yitirmek zorunda kalmış veya bırakılmış kimse
  “Benim gibi nice kızlar beyaz kadın ticaretinin kurbanı olmuşlardır.” – A. Gündüz
  6. Müslümanlarda Kurban Bayramı
  “Kurbanda geleceklermiş.”
 • “Kurban Bayramı ”
  Ay takvimine göre Zilhicce ayının onunda başlayıp dört gün süren ve kurban kesilen dinî bayram
 • “kurban eti ”
  Kurbanlık hayvanın kesilip parçalanmış eti
 • “can kurban ”
  Can feda
 • “komplo kurbanı ”
  Kendisine komplo kurulan veya komploya uğrayan kimse
 • “vazife kurbanı ”
  Görev şehidi
 • “kurban etmek ”
  1. kurban kesmek
  2. kendi çıkarı için birini veya bir şeyi feda etmek
 • “kurban gitmek ”
  suçsuz yere ölmek, zarara uğramak
  “Muhakkak bir ihanete kurban gitmiştir.” – F. F. Tülbentçi
 • “kurban kesmek ”
  din buyruğunu yerine getirmek için bir hayvanı keserek etini dağıtmak
 • “kurban olayım! ”
  1. aşırı sevgi ve hayranlık anlatan bir söz
  “Kurban olayım, ne güzel memleket!”
  2. yalvarma sözü
  “Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal.” – M. A. Ersoy
 • “kurban olmak ”
  bir kimse veya bir şey için kendini feda etmek
 • “(birinin veya bir şeyin) kurbanı olmak ”
  uğruna ızdırap veya büyük üzüntü, sıkıntı çekmek, zarara girmek, ölmek
  “Üçümüzün müşterek kurbanı olduğumuz acı bir devir, bahçenin tatlı havasını ağırlaştırmıştı.” – H. E. Adıvar
 • “kurban vermek ”
  can kaybına uğramak
  “Arada bizim gibi birkaç kurban verilebilir.” – F. R. Atay


Yorum yapılmamış

Leave A Reply