Kurdeşen Nedir?

0
Advertisement

Kurdeşen nedir ne demektir? Kurdeşen hastalığı nasıl bir hastalıktır? Kurdeşen hastalığı ile ilgili bilgiler ve kurdeşen tedavisi hakkında genel bilgiler.

Deri üzerinde, kaşıntılarla, yanmalarla birdenbire beliren birtakım kabartılar vardır ki ısırgan otunun yaptığı dağlamalara benzer. Bunlara «kurdeşen» denir.

Kurdeşenler birdenbire ortaya çıkar, kaşıntı, sıkıntı vererek gene az zamanda, hiçbir iz bırakmadan kaybolur. Kurdeşen vücudun her yerinde çıkabilir.

Kurdeşen, daha çok birtakım yabancı organik cisimlere, besinlere, ilâçlara karşı vücutlarında duyarlık olan kimselerde görülür. Bu duyarlığa «alerji» denir. Bazı kimseler gerek besin olarak yiyip içtikleri, gerek ilâç olarak aldıkları albüminli maddelere karşı büyük bir duyarlık gösterirler, et, balık, sucuk, pastırma, çilek, yumurta, kakao, çikolata, pasta gibi şeyler yedikten, bazı ilâç ve serum iğnesi yapıldıktan sonra, kurdeşen çıkarırlar. Bu arada, vücutları kızarır, dudakları, göz kapakları, boğazları şişer, eklemlerinde ağrılar, şişmeler olur, ateşleri yükselir.

Bağırsak kurtlan da çocuklarda sık sık kurdeşene yol açar. Sıtma nöbetleri sırasında da hastanın vücudunda sıvama kırmızılıklar görülebilir. Antipirin, piramidon, kinin gibi bazı ilâçları aldıktan sonra şiddetli kaşıntılara uğrayan, kurdeşen çıkaran kimseler de vardır.

Tedavi. — Her şeyden önce, kurdeşene yol açan maddeyi bulmak gerekir. Bu ise oldukça zordur. Onun için, alerji yapabilecek maddelerden alınmış hulâsalar hastanın derisi üzerine sürülür, orası hafifçe çizilir, bir kırmızılık ortaya çıkarsa, hastanın bu maddeye karşı duyar olduğu anlaşılır. Bazı tıp bilginlerine göre de, alerji hastanın vücudunda «histamin» denilen bir maddenin birikmesinden ileri gelir. Bunun için, kurdeşenlere kaj”şı birçok «antihistaminik» ilâçlar yapılmıştır. Bu ilâçlardan büyük faydalar görülür. Alerjiye karşı kalsiyumlu, adrenalinli ilâçlar da iyi gelir.

Advertisement


Leave A Reply