Kütüphaneler Haftası Ne Zamandır? Kütüphanelerin Görevleri, Kütüphanecilik

1
Advertisement

Kütüphaneler Haftası ne zaman ve ne amaçla kutlanır? Kütüphaneler ve kütüphaneciliğin önemi, kütüphanelerin görevleri hakkında yazı

Kütüphaneler Haftası İle İlgili Yazı

Arka plan kaynak: pixabay.com

KÜTÜPHANELER HAFTASI

Mart Ayının Son Pazartesi İle Başlayan Hafta

Kitap, kullanmasını bilenler için, sürekli bir bilgi, rahatlık ve zevk kaynağıdır. Okumak deyince hemen kitaplar aklımıza gelir. Dergi, gazete gibi yayın organları da okunur. Fakat okuma hazinesinin esas kaynağı kitaplardır. Eski, yeni, her çeşit kitapların bir arada bulunduğu yer, kitaplıklar ve kütüphanelerdir. Kütüphane, çok sayıda ve her çeşitten kitapların, yazılı belgelerin toplandığı, korunduğu, okuyanlarının kolay bir şekilde faydalanmasını sağlayan yerlerdir.

Her yıl, mart ayının son pazartesi günü ile başlayan haftayı, “KÜTÜPHANELER HAFTASI” olarak kutlarız. Hafta boyunca yayın organları ve okullarımızda kütüphaneler tanıtılır. Kütüphanelerin görevleri açıklanır. Herkesin kütüphanelerden faydalanma şekilleri ve yolları açık bir şekilde anlatılır. Herkes kütüphanelere, kitap okumaya çağrılır.

Okullarda kitaplık kurmanın ve kitaplığın faydaları üzerinde durulur. Herkes okumaya, daha çok okumaya yöneltilir. Okul kitaplığından faydalanma yolları gösterilir ve öğretilir. Kitabın, kitaplığın ve kütüphanenin önemini, faydasını anlatan kompozisyon, şiir, resim yarışmaları yapılır. Kitabın, okumanın, kütüphanelerin faydaları ilgili güzel sözler yazılır. Dershanelerde, salonlarda herkesin olayca görüp okuyabileceği yerlere asılır. Kitap sergileri düzenlenir. Çevredeki kitap sergileri gezilir. Kütüphanelere gidilir. İlgililerden bilgiler alınır. Kütüphaneye üye olunur. Faydalanma yolları ve kuralları öğrenilir.

Kütüphane

Kaynak: pixabay.com

KÜTÜPHANE VE KÜTÜPHANECİLİK

Kütüphane, eski dilde kullanılan “kütüp” ve “hane” kelimelerinin birleşmesiyle meydana gelmiş bileşik bir kelimedir. “Kütüp: Kitaplar”, ‘hane: ev” anlamına gelir. Bu durumda kütüphanenin kelime anlamı, “Kitapların evi” dir.

Gerçekten de kütüphaneler, kitapların toplandığı, korunduğu, onarıldığı, tasnif edildiği (düzenlendiği) yerdir. İnsanların faydalanması için her şeyin yapıldığı, her türlü kolaylığın sağlandığı kültür hazinesidir. Öyle bir hazine ki, en değerli şeylerin (kitapların) en güzel şekilde bizlere bedava sunulduğu yerlerdir. Böyle bir hazineden faydalanmak, bu hazineye faydalı olmak mutluluğun ve gururun en güzeli olmalı. Bu yüzden bizleri yücelten kütüphanelerin kendileri de yüce birer kuruluşlardır.

Advertisement
Kütüphanelerin üç ana görevi vardır. Bunlar:
  • * Kitap ve diğer yayınların mevcudunu çoğaltmak,
  • * Kataloglama (kitapları tanıtan kartlar ve bu kartların harf sırasına göre yerleştirilmesi. Okuyucuya kolaylık sağlanması).
  • * Faydalandırma. Kütüphaneden okuyucuyu faydalandırma yolları da çeşitlidir. Bunlar kütüphane içinde faydalandırma veya ödünç verme şeklinde olur.

Kütüphanecilikte uluslararası çalışmalar son zamanlarda çok gelişmiştir. Kütüphaneler arası işbirliği büyük ölçüde yaygınlaştırmak için UNESCO ve milletlerarası kütüphane kuruluşları çalışmalar yapmaktadır. Dünyadaki kütüphanelerden bütün insanlığın faydalanmasını sağlama amacı güdülmektedir. Bu sayede milletlerarası ödünç verme yolu gerçekleştirilmiştir.

Modern kütüphane, okuyucularına yalnız yayınlarını sunarak değil, çeşitli kaynakları kullanarak yayınlar hakkında bilgiler verir. Fotokopi, mikrofilm şeklinde de faydalı olur. Gezici arabaları ile okuyucunun ayağına kadar da giderek okuyucu sayısını çoğaltmaya çalışır.

Kütüphanelerde, kütüphanecilik tahsili yapmış kütüphaneciler görev alır. Kütüphanelerin en verimli bir şekilde çalışması için canla başla çalışan kütüphanecilerle iyi ilişkiler kurmak ve onlara yardımcı olmak okuyucuların önemli görevlerindendir.


1 Yorum

Leave A Reply