Kuzey Anadolu Dağları Hakkında Bilgiler

0
Advertisement

Kuzey Anadolu Dağları ile ilgili olarak bilgiler. Kuzey Anadolu Dağlarının bölümleri ve hangi dağlardan oluştuğu ve dağların özellikleri hakkında bilgiler.

Köroğlu Dağlarından Bir Görünüm

Köroğlu Dağlarından Bir Görünüm

Yurdumuzun kuzey kesiminde Karadeniz kıyısı boyunca bir şerit halinde uzanan dağlar Kuzey Anadolu Dağları’dır. Bu dağlar tek bir sıra halinde değildir, oluk biçimi çukur alanlarla birbirinden ayrılmış birkaç sıra meydana getirirler.

Kıyı Dağları. — Kuzey Anadolu Dağları arasında denize en yakın olan ilk sıraya Kuzey Anadolu Kıyı Dağları denir. Bu dağların en yüksek tepeleri Doğu Karadeniz bölümündedir. Rize Dağları diye anılan kesiminde en yüksek noktası Kaçkar Tepesi 3.937 metredir. Daha batıdaki Verçenik Tepesi de 3.711 metreyi bulur.

Batıya doğru Trabzon Dağları, Zigana Dağları, Gümüşhane Dağları, Giresun Dağları gibi adlarla anılan kıyı dağları, Ordu yakınındaki Melet ırmağı vadisinden başlayarak Canik Dağları adını alır. Bunların yüksekliği doğudakiler kadar değildir, Samsun gerilerinde geniş sırtlar halini alırlar. Daha batıda Kızılırmak ve Filyos yarma vadileri arasındaki İsfendiyar (Küre) Dağları’nın en yüksek noktaları bile 2.000 ‘metreyi bulmaz. Bu kesimde en yüksek nokta olan Yaralıgöz Dağı 1.985 metredir.

İç Sıradağlar. — Kıyı Dağları’nın gerisinde Kuzey Anadolu Dağları’nın iç sıraları uzanır. İç sıralar doğuda Kıyı Dağları’ndan Çoruh ve Kelkit olukları ile ayrılırlar. Bu dağların en yüksek noktası olan Mesçit Dağı 3.250 metredir.

Kuzey Anadolu Dağları doğuda iki sıra halinde uzandığı halde Batı Karadeniz bölümünde üç sıra halinde uzanırlar. Bu bölümde ikinci sıra, Kıyı Dağları’ndan Gökırmak vadisiyle ayrılır. Bunlar üzerinde Ilgaz Dağı’nın yüksekliği 2.565 metredir. Bu dağların güneyinde, Devrez ve Soğanlı çayları vadileriyle bunlardan ayrılan üçüncü sıra yükselir. Bu dağlara Köroğlu Dağları adı verilir. En yüksek noktası olan Köroğlu Tepesi 2.378 m.’dir.

Advertisement

Karadeniz Bölgesi Ovaları. — Karadeniz Bölgesi’nin geniş çapta ovaları Yeşilırmak’la Kızılırmak ağızlarında bulunur (Çarşamba ve Bafra ovaları). Bölgenin iç kesimlerinde ise, başlıca ovalar, dağ sıralarını birbirinden ayıran vadi olukları boyuna dizilmiştir. Merzifon, Tosya ve Bolu ovaları gibi.


Leave A Reply