Kuzey Karolina Eyaleti Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Amerika Birleşik Devletlerinde yer alan Kuzey Karolina Eyaleti hakkında bilgi, tarihi, bayrağı ve arması.

kuzey-karolinaKuzey Karolina;

Yüzölçümü: 136.197 km2
Başlıca kentleri: Raleigh (merkez), Charlotte, Greensboro, Winston-Salem, Durham.

Amerika Birleşik Devletleri’nin temelini oluşturan 13 eyaletten biridir. Doğudan Atlas Okyanusu, güneyden Güney Karolina, Batıdan Tennessee, Kuzeyden Virginia eyaletleriyle çevrilidir. Eyalet topraklarının batısı, Appalaş Dağları’nın güney uzantılarıyla kaplıdır. Dağların doğu eteklerinden Atlas Okyanusu kıyılarına kadar ırmakların suladığı geniş düzlüler yer alır. Atlas Okyanusu kıyısı boyunca bir dizi küçük ada (Hatteras, Lookout, Fear, vb) yer alır. Kıyıda, deniz kulağı (Albermarle Sound, Pamlico Sound) oluşumlarına rastlanır. Kıyılar, yer yer bataklık ve sazlıklarla örtülüdür. Mississippi Irmağı’nın doğusunda, Büyük Dumanlı Dağlar üzerindeki Mitchell Tepesi (2.037 m), eyaletin en yüksek noktasıdır. Blue Ridge Sıradağları ile Dumanlı Dağlar arasında derin vadiler uzanır. Watauga Irmağı, dağlann batısında Mississippi Irmağı’na katılır. Atlas Okyanusu’na dökülen başlıca ırmaklar; Pee Dee (Güney Karolina’ya geçer), Yadkin ve Catawba’dir. İklim ılımandır. Kıyı bölümünde ılıman olan iklim, batıya doğru dağlık alanda sertleşir. Yağış, yüksek ve mevsimlere düzenli dağılır. Doğudaki dağlar zengin ormanlar içerir. Eyalet topraklarının % 62’si ormanla kaplıdır. Nüfusun % 76’sını Beyazlar, % 22.5’ini Zenciler, % 1.5’ini Kızılderili ve Saya kökenliler oluşturur. Halkın büyük çoğunluğu (% 49) Babtist, geri kalanı Metodist (% 21), Presbiteryen (% 8), Lutherci (% 3), Katolik (%3) kiliseleri üyesidir.

Tütün, mısır, yerfıstığı, soyafasulyesi, buğday, yulaf, arpa, patates, şeftali, elma üretimi; hayvan (sığır, süt ineği, domuz, koyun) yetiştiriciliği başlıca tarımsal etkinliklerdir. Tütün üretiminde, ABD’nin önde gelen, Kereste üretimindeyse ABD’nin 6. büyük kereste üreticisidir. Başta dokuma olmak üzere, sigara (ABD üretiminin % 55’i), kimya, elektronik, elektrikli makineler, besin, mobilya, tuğla-kiremit (ABD üretiminin % 13’ü) temel endüstri dallarıdır. Turizm ve balıkçılık önemli gelir kaynaklan arasındadır. Irmaklar üzerinde kurulu barajlardan, elektrik enerjisi üretiminde yararlanılır. Eyalet, yeraltı kaynakları (fosfat, feldispat, kil, mika, lityum, olivin, kaolin, talk) açısından da zengindir. Özellikle mika, olivin, lityum, feldispat üretimi yüksektir. Eğitim, 80 üniversite, fakülte, yüksekokullar), sağlık (405 kişiye 1 hekmi, 185 kişiye 1 hasta) yatağı hizmetleri ileri düzeydedir. Kuzey Karolina Üniversitesi (1792), Kuzey Karolina Devlet Üniversitesi (1887), Doğu Karolina Üniversitesi (1907), en eski ve en büyük yükseköğretim kurumlandır. 123.000 km asfalt karayolu, 5.925 km demiryolu, 82 havaalanı ve uçuş pisti, 2 okyanus limanı (Wilmington, Morehead City) vardır. Hatteras, Lookout burunlan, Blue Ridge Parkı, Büyük Dumanlı Dağlar Ulusal Parkı, çeşitli av alanlan, Atlas Okyanusu kıyısındaki kumsallar, eyaletin doğal güzeliklerini oluşturur. Raleigh Kalesi, Wright Kardeşler Anıtı, Fuil-ford Adalet Sarayı, Moores Creek ulusal askeri parkları, tarihsel önem taşıyan yapılardır.

Tarih. 1514’te bir İspanyol denizci topluluğu, eyalet kıyılarına ayak basan ilk Beyazlar oldu. İlk sürekli yerleşim merkezleri, Virginia’dan gelen sömürgeciler tarafından 1653’te kuruldu. 1691’den sonra yerleşim yerleri Kuzey Karolina adını aldı. 1713’te, Güney’ den bağımsız bir yönetim düzenine ge-çild. 1729’da Britanya’ya bağlı bir yönetim kuruldu. Kızılderililer, zamanla Appalaş Dağları’nın batısına sürüldü, bölgeye Alman, İskoç, İrlanda, İsveç, Fransız, Gal göçmenlerinin yerleşmesiyle gelişim süreci hız kazandı. İç Savaş öncesinde yerleşim merkezleri dağların batısındaki vadilere doğru yayıldı. 1768’de, doğuda zenginlerin etkisiyle çiftçilere konan ağır vergiler hoşnutsuzluk yarattı. 1771’de ayaklanmalar bastırıldı. 1774’te batıdaki toprakların bir bölümü Birleşik Devletler’e verildi. Bu dönemde, dağlarda yaşayan milliyetçi topluluklar örgütlenerek kurdukları kısa süreli hükümetlerle Karolina’yı, Franklin kolonisi adıyla yönettiler. 1774’te Birleşik Devletler’in kuruluşuna katılan ve Bağımsızlık Bildirisine imza koyan ilk 13 sömürgeden biri oldu. 1790’da, batı bölgesi ayrılarak Tennessee Eyaleti adını aldı. Mülkiyet hakları ve dinsel inançlarla ilgili anti-demokratik yasalar, 1835’te yürürlükten kaldırıldı, aym yıl, Kızılderililerin büyük çoğunluğu, güç kullanılarak denetim altına alındı. İç Savaş’ta, konfederasyon yaranda yer aldı, 1865’te Birlik’e (Kuzey) karşı direnen son kalenin (Wilmington) düşmesiyle barış imzalandı. İç Savaş’ta artan tütün tüketimi, sigara endüstrisinin gelişmesinde önemli rol oynadı. 20. yüzyıl başlarında, teknolojide hızlı gelişmeler yaşandı. Kitty Hawk’da, Wright Kardeşler tarafından gerçekleştirilen uçuş denemeleri başarıyla sonuçlandı. 1921′ de dev karayolu yatırımları gündeme geldi. İkinci Dünya Savaşı’nın ardından endüstri etkinlikleri büyük boyutlara ulaştı. Gelişim, 1970’lere kadar sürdü. Kuzey Karolina, Güney’in endüstrileşmiş eyaleti durumuna geldi. 1868’de hazırlanan, 1876’da yeniden düzenlenen anayasa, günümüzde de yürürlüktedir.

Advertisement

Eyalet meclisi, genel oyla dört yıl için seçilen 50 üyeli Senato ile iki yıl için seçilen 120 üyeli Temsilciler Meclisi’nden oluşur, eyalet, ABD Kongresi’ ne 11 temsilciler meclisi üyesi, 2 senatör gönderir.


Leave A Reply