Lordlar Kamarası Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Lordlar Kamarası nedir? Lordlar Kamarası hangi ülkededir, özellikleri, yetkileri nelerdir? Lordlar Kamarası hakkında bilgi.

Lordlar KamarasıLordlar Kamarası; İngiltere de iki meclisli yasama organının üst meclisidir.

Başlangıçta tek bir yapıya sahip olan parlamento, zamanla ilci bölüme ayrıldı. Soyluların temsilcilerinin oluşturduğu bölüme Lordlar Kamarası, esnaf ve tüccarların temsilcilerinin oluşturduğu bölüme de Avam Kamarası dendi. 17. yüzyıl sonundan başlayarak parlamentoda egemenlik, seçimle gelen Avam Kamarası’na geçmeye başladı. Lordlar Kamarası seçimle gelmeyip daha çok denge görevini yerine getiriyordu. Kral, parlamento çalışmalarında yararlı olsunlar diye ünlü bilim adamlarını yöneticileri ve rahipleri Lordlar Kamarası’na atamaktaydı. Bugün bazı kentlerin başpiskoposları, piskoposları bütün dük, marki, kont, vikont ve baronlarla üst mahkemenin yargıçlarından oluşur. Önemli tasarılar Avam Kamarası’nda kabul edilip buraya gönderildikten bir ay sonra Lordlar Kamarası’nın onayı olsun, olmasın yasallaşır. Lordlar Kamarası’nın onayını almayan öteki tasarıların tümü üzerinden arka arkaya iki parlamento oturumu süresince ve en çok bir yıl ertelenebilir. Artık, yasama gücü olmayan ve geçmişi anımsatan bir meclis durumuna gelen Lordlar Kamarası’nın bugünkü en önemli işlevi, bir bakıma parti disiplini olmaksızın ulusal planda serbest bir tartışma formu oluşturması ve yasa tasarılarının ayrıntılarıyla gözden geçirilmesini sağlamasıdır.


Leave A Reply