Lucius Cornelius Sulla Kimdir?

0
Advertisement

Lucius Cornelius Sulla Kimdir? Lucius Cornelius Sulla hayatı, dönemi önemli olaylar, hakkında bilgi.

Lucius Cornelius Sulla Lucius Cornelius Sulla; Romalı asker ve devlet adamıdır (İÖ 138 – Cumae/Puteoli 78).

İyi bir eğitim gördü. İÖ 107’de questor olarak Afrika’ya gitti. Burada Numidia Kralı İugurtha’ ya karşı savaşarak İÖ 105’te onu tutsak etti. Roma’ya dönüşünde İtalya’yı istilaya başlayan Cumbri adlı Cermen kabilesine karşı savaşarak bu kabileyi İÖ 101’de yenilgiye uğrattı ve elde ettiği bu başarıdan ötürü İÖ 94’te praetorluğa yükseldi. İÖ 88’de konsül seçildi. Aynı yıl Roma’nın Asya Eyaleti’ni ele geçirmeye çalışan Pontus Kralı VI. Mithradates’e karşı hazırlanan ordunun başma getirildiyse de karşı çıkanların bulunması üzerine Campania Ordusu’ nun başında Roma’ya girerek kendi yasalarını kabul ettirdi. Böylece Roma tarihinde ordusuyla başkenti ele geçirerek senatoya hükmeden ilk komutan oldu. Anayasal nitelikte yasalar çıkarılmasını sağladıktan sonra Yunanistan’a gitti. İÖ 86’da Pontus Devleti ile birleşen Atina’yı ele geçirerek yağmaladı. Bir yıl Dardanos’ta Mihradates ile Roma’ya bağlı kalmasını öngören bu anlaşmayı imzaladı. Böylece Roma’nın Yunanistan ve Asya’daki egemenliğini yeniden sağladı. İÖ 83’te büyük bir ordu ve ganimetle İtalya’ya döndü. Ancak onun yokluğunda İÖ 86’da Marius’un ölümünden sonra da oğlu Genç Marius ve Konsül Carbo Roma’nın denetimini ele geçirmesi üzerine Metellus ile Genç Pompeius’un desteğini alarak Konsül Carbo ve Marius ile yaptığı savaşta yenildiyse de Sacriportus’ta zafer kazanarak Etruria’yı işgal etti ve Collina Porta Savaşı’nda başkenti kesin olarak ele geçirerek egemenliğini kurdu. Marius yandaşlarıyla birçok senatör ve soyluyu öldürttü, Lex Valeria Yasası’nı kullanarak sınırsız diktatörlüğünü ilan etti. Ardından bir dizi reforma girişti. Önemli devlet görevlerine yandaşlarını getirdi. Asya eyaletlerinden vergi almak, yargı gücünü ve mahkemelerin denetimini senatoya devretmekle azalttı. Tribünlerin yasama ve veto yetkilerini sınırlandırdı. Gelenekleri gözeten dinsel reformlara da girişti. Hukuk alanında cezalan ağırlaştırarak, ahlaksızlığa ve lükse karşı alınacak önlemleri artırdı. Ekonomik ve toplumsal açıdan halkın yaşam düzeyini yükseltmeye çalıştı. Tüm bunlara karşın baskıya dayanan otoriter yönetime çeşitli hoşnutsuzluklara yol açtı. Yeniden iç savaşa başlamak zorunda kalınca, İÖ 79’da istifa ederek iktidardan çekildi ve bir yıl sonra da öldü.


Leave A Reply