Mahmut Gazan Han Kimdir?

0

İran İlhanlılarının imparatoru olan ve sayesinde İslamlaşan Mahmut Gazan han hakkında kısa bilgi

Mahmut Gazan hanMahmut Gazan Han 1271 ile 1304 yılları arasında yaşamıştır. İran İlhanlılarının imparatorudur. 1295-1304 yılları arasında hüküm sürmüştür. İlhan Argun’un oğludur. Babası ilhan olunca Horasan-Mazenderan-Rey eyaletlerinin başına getirildi. Önce Budist olan Gazan, 23 yaşında İslam dinini kabul edip Mahmut adını aldı.

Bu olay İlhanlılar’ın kesin şekilde İslamlaşmasını sağladığı için, Ortaçağ tarihinde önemlidir. Devlet dini olarak bütün İran Moğolları tarafından kabul edilen İslam, Gazan Han’ın büyük ihtimamlarına mazhar oldu. Böylece Mısır Memlûklerî ve Anadolu ile olan düşmanlık da az çok ortadan kalktı.

Büyük bir teşkilatçı, büyük hükümdar olan Gazan, müspet ilimlere büyük önem verdi. Buna karşılık, devrinde önemli bir genişleme, dış siyasette de, askerlikte de anılmaya değer bir başarı olmadı.


Leave A Reply