Maryland Eyaleti Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Amerika Birleşik Devletlerinde yer alan Maryland Eyaleti hakkında bilgi, tarihi, bayrağı ve arması.

marylandMaryland;
Yüzölçümü: 27.934 km2.
Başlıca kentleri: Annapolis (merkez), Baltimore, Dundalk, Towson, Silver Spring, Bethesda.

Amerika Birleşik Devletleri’nde eyalettir. Atlas Okyanusu kıyısında, kuzeyden Pennsylvania, doğudan Delaware, Atlas Okyanusu, güneyden Virginia, Batı Virginia, batıdan Washington ile çevrilidir.

Eyaleti, Chesapeake Körfezi, doğu ve batı kıyıları olmak üzere iki bölüme ayırır: Doğu kıyılar, batı kıyılar. Eyalet topraklarında üç coğrafya bölgesi gözlemlenir: Kıyı kesiminde ovalık bölge, yaylalar, Appalaş Bölgesi Eyaletin en yüksek noktası, kuzeybatıda Garret’ta Backbone Dağı’dır» (1.125 m). Güney sınırını oluşturan ve eyaletin en uzun ırmağı olan Potomac’ın (462 km) yanı sıra, Patuxent, Susquehanna, vb ırmakların tümü Chesapeake Körfe-zi’ne dökülür. Eyaletin doğusu, Atlas Okyanusu kıyılan, Chesapeake Körfe-zi’nde ılıman okyanus iklimine karşın, batıda sert kara iklimi gözlenir. Gemi yapımı, metalürji, makine, kimya, ulaşım araçları, çimento, basım, besin, başlıca endüstri etkinlikleridir. Tütün, mısır, soya fasulyesi, mahlut tarımı yapılır. Hayvancılık, önemli bir yer tutar (süt ineği, sığır, domuz, kümes hayvanları). Kömür, doğal gaz, alçıtaşı, başlıca yeraltı kaynaklarıdır. Nüfusun 3/4’ünü Beyazlar, geri kalanını Zenciler, Kızılderililer ve Asya kökenliler oluşturur. Halkın büyük çoğunluğu Protestan (% 32), Katolik (% 24), Musevidir (% 10).

Tarih. İngiltere Kralı I. Charles’in karısı Henrietta Maria’nın onuruna bölgeye Maryland adı verildi. 1649’da Katoliklere tanınan bazı haklar, Puritenlerin güçlenmesiyle 1654’te geri alındı. 1655’te çıkan savaşı Puritenler kazandı. 1688’de İngilizler yöreye egemen oldu, 1691’de Britanya Krallığı’na bağlandı ve Anglikan Kilisesi kuruldu. Merkez, St. Mary’s’den Annapolis’e taşındı. 1723’te, kamu eğitimi sistemi uygulaması başlatıldı. Tütün, 1730’larda ekonominin temelini oluşturdu. 1776’da eyalet anayasası hazırlandı, Büyük Britanya’ya karşı eylemlere geçildi. Bağımsızlık Savaşı’na destek oldu. 1791’de, Virginia ve Maryland, yeni ulusal başkent District of Colum-bia’nın kuruluşu için toprak ve parasal katkı sağladılar. 1812 Savaşı sonrasında ticaret ve endüstri alanında önemli gelişmeler gözlendi. İç Savaş’ın başında Güneyliler saldırıya geçtiler. Başkan Lincoln, birliklerini Maryland’a gönderdi. Güney-Kuzey Savaşı sonunda hızlı bir kalkınma dönemine girildi. 1867’den bu yana yürürlükte olan eyalet anayasasına göre Eyalet Meclisi, 47 üyeli Senato ile 141 üyeli Temsilciler Meclisi’nde oluşur. Her iki meclisin üyeleri, 4 yıl için doğrudan seçimle işbaşına gelir. Eyalet, Federal Kongre’de 8, Senato’da 2, Temsilciler Meclisi’nde 8 üyeyle temsil edilir.

Advertisement

Leave A Reply