Merhamet İle İlgili Deyimler ve Anlamları Açıklamaları, İçinde Merhamet Geçen

0
Advertisement

Merhamet, merhametli olmak, vicdan, merhametli davranmak ile ilgili deyimler ve anlamları. Merhamet hakkında deyimler ve açıklamaları.

Merhamet İle İlgili Deyimler ve Anlamları

Merhamet İle İlgili Deyimler ve Anlamları

 • ***altın yürekli olmak
  çok iyi niyetli, merhametli olmak: O kadar fazla altın yürekli olacağına bir parça daha zarif ve cazibeli bir adam olsaydı. -R. N. Güntekin.
 • ***ayağının (ayaklarının) altını öpeyim
  “yalvarırım” anlamında kullanılan bir söz: Dadıcığım merhamet… Ayaklarının altını öpeyim… -H. R. Gürpınar.
 • ***(bir şeye) merak sarmak (duymak, salmak)
  bir şeyi edinme, yapma veya onunla uğraşma isteğine kapılmak, bir şeye eğilim duymak: Bu adama, her gördüğüm vakit, merhamet ve korku ile karışık bir merak duyuyordum. -R. N. Güntekin. Miralay beyimiz, emekli olduktan sonra komisyonculuğa kalkan veya cins tavuk yetiştirmeye merak salan soydan değildir. -H. Taner.
 • ***(birinin) gözünün yaşına bakmamak
  acımamak, merhamet etmemek.
 • ***eşik (eşiğini) atlamak
  1) herhangi bir konuyu doyasıya yaşayarak belli bir olgunluğa ulaşmak: Sevginin, merhametin eşiğini atlayanlar, ızdırabın gömleğini de kendiliğinden giyinirler. -A. H. Tanpınar. 2) engelleri aşmak, zorlukları yenmek.
 • ***göz kırpmadan
  1) acımadan, merhamet etmeden; 2) duraksamadan, çekinmeden.
 • ***karıncayı bile ezmemek (incitmemek)
  çok merhametli, ince duygulu olmak: Etliye sütlüye karışmadan, karıncayı bile incitmeden kendi hâlinde yaşayıp gidermiş. -E. Şafak.
 • ***külfete katlanmak
  sıkıntıya, zorluğa önem vermemek: Ben en hain, en merhametsiz hücumları yapmak için bu kadar külfetlere katlanıp buralara gelmiştim. -A. Gündüz.
 • ***lanet okumak
  bir kimsenin Tanrı’nın merhametinden yoksun kalmasını dilemek: Hele sevgilisinin de hastalandığı bu korkunç haftalarda, fabrikanın cinayetlerine ne kadar lanet okuyor, biraz da kendisi vasıta olduğundan dolayı ne derece ızdırap çekiyordu. -R. H. Karay.
 • ***merhamet duymak
  acıma veya şefkat duygusu uyanmak veya kabarmak: Ömrümde hiç kimseye bu kadar saf ve derin merhamet duymamıştım. -P. Safa.
 • ***rahmet okumak
  Tanrı’nın merhamet ve bağışlaması için dua etmek.
 • ***yüreği ezilmek
  1) üzülmek, acı duymak: Yüreğim merhametten eziliyor, dizlerim vücudumun yükü altında çökecek gibi oluyordu. -R. N. Güntekin.  “Kızın halini görünce yüreğim ezildi, içim acıdı, hemen eve getirip yatacak yer ayarladım.” 2) açlık duymak.


Leave A Reply