Miguel de Cervantes Kimdir? Don Kişot’un Yazarının Hayatı Hakkında Bilgiler

0
Advertisement

Miguel de Cervantes kimdir? Don Kişot’un yazarı Miguel de Cervantes hayatı, biyografisi, kitapları, eserleri hakkında bilgi.

Miguel de Cervantes

Kaynak: commons.wikimedia.org

Miguel de Cervantes; İspanyol yazarıdır (Alcala de Henares 1547 Madrid 1616). Çeşitli kentlerde Cizvitlerin yanında kısa süre öğrenim gördü; kendi kendini yetiştirdi. 1569′ da yayımlanan üç şiiriyle edebiyat dünyasına girdi. 1571’deki Osmanlılara karşı yapılan ünlü İnebahtı Deniz Savaşı’nda yer aldı, göğsünden ve sol elinden ağır yaralandı. Elindeki yara ömrü boyunca geçmediyse de Korfu, Navarino ve Tunus’a yapılan seferlere (1572-1573) katıldı. 1575 Eylülünde Cezayirli Türk korsanların eline düştü. 500 esküdo fidye ödeninceye kadar beş yıl tutsak kaldı, 1580’de özgürlüğüne kavuştu.

1585’te La Galatea adlı romanı yayımlandı; 1587’den sonra Andaluzya’ da (Endülüs) donanma hesabına satın alma görevlisi olarak çalıştı. Para sıkıntısı yüzünden iki kez hapse düştü. Ocak 1605’te yayımlanan Don Quijote (Don Kişot) tam adıyla El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha (Mançalı Becerikli Beyzade Don Kişot) üç haftada üç baskı yapacak kadar tutuldu, yazarının adını önce İspanya’ da sonra Fransa, İngiltere, İtalya, Portekiz gibi şövalyelik geleneği olan ülkelerde geniş okur yığınlarına tanıttı. Bu dönemde Lemos kontunun para desteğine kavuştu, geçim kaygısından uzak bir yaşam sürdü.

1613’te Novelas Ejampleras (İbret Verici Öykülü) yayımlandı. 12 kısa öyküden oluşan bu kitap da İspanyol Edebiyatı için bir yenilikti. 1614’te Viaje del Parnaso (Parnas’a Yolculuk) adlı şiiri, 1615’te ise Don Kişot’un ikinci bölümünü yazıp yayımladı. Son eseri Los Trabajos de Per siles y Sigismunda’yı (Persiles ve Sigismunda’nın Başından Geçenler) 1616, ölümünden üç gün önce tamamladı ve doğal olarak yayımlanmasını göremedi.

Cervantes’in büyük önemi Don Kişot ile roman yazımını başlatmış olmasıdır. Don Kişot birçok ünlü yazarca “romanların romanı” olarak tanımlanır. Böylece Don Kişot “roman” türünün de anası öntipi olmuştur. Gerçekten de 18.-19. yüzyıl İngiliz, Fransız romanları başlangıçta açıkça Don Kişot’un yerel, ulusal uyarlamaları niteliğinde oldular. Cervantes’in Don Kişot ile kazandığı başarı, aslında bir yazar olarak öteki eserlerini gölgede bıraktı.

Don Kişot:

Don Quijote de la Mancha’ nın (1605-1616) kahramanıdır. Eser kentsoylu toplumunun var ettiği roman türünün ilk ve en büyük örneği sayılır. Çağı geçmiş bir ülküyü kitaplar dünyasında edinerek düşleriyle besleyen yaşlı soylu Don Kişot; şövalyelik görevleriyle, haklıyı, doğruyu, güzelliği savunmak amacıyla, uyduruk araç gereçlerle donanmış olarak yollara düşer. Toplumun yeni koşulları içinde dövülür; alay edilir, hor görülürse de şanlı bir geçmişin düşleriyle bezediği yüce bir geleceğe bağlılık duygusuyla ölünceye kadar ülküsünün yolundan vazgeçmez. Atı (Rocinante), sevgilisi (köylü kadın Dulcinea), yoldaşı gerçekçi Sancho Panza ile geçirdiği serüvenler dizisi (yeldeğirmenleriyle savaş Mambrino’nun miğferini bulma sanısı, Camacho’nun evliliği, Barataría Adası…) İnsancıl bir kişiliğin toplumsal gerçekler karşısındaki umarsız yenilgisini sergiler.

Advertisement

Dünya çapındaki etkili olan eser birçok operaya konu oldu, senfonik şiir olarak bestelendi (Richard Strauss, 1898); resimlenerek birçok ayrı basımla halka sunuldu (özellikle G. Dore, 1863, 114 levha, 256 süs); en ünlü sanatçıların desenlerine yol açtı (Picasso, Cocteau, Doli, Buffet, Goya, Daumier) Madrid alanlarındaki bir grup bronz heykel olarak canlandırıldı; ayrıca birkaç bale eseri de ondan doğdu.


Leave A Reply