Minnesota Nerededir? Minnesota Eyaleti Coğrafi ve Tarihi Hakkında Bilgiler

0
Advertisement

Amerika Birleşik Devletlerinde yer alan Minnesota Eyaleti hakkında bilgi, tarihi, bayrağı ve arması. Minnesota nerededir?

Minnesota Eyalet Bayrağı

Minnesota Eyalet Bayrağı (Kaynak : pixabay.com)

  • Yüzölçümü: 217.735 km2.
  • Başlıca kentleri: St. Paul (merkez), Minneapolis, Duluth, Bloomington.

Amerika Birleşik Devletleri’nde eyalettir. Orta-kuzey eyaletlerindendir. Kuzeyden Kanada’nın Manitoba ve Ontario, güneyden İowa, batıdan Kuzey ve Güney Dakota, doğudan Wisconsin eyaletleri ve Superio Gölü ile çevrilidir.

Eyalet toprakları alçak dalgalı (180-700 m) buzultaşlar (morenler), buzul-taş gölleri, verili (balçık) topraklarla örtülüdür. Kanada Kalkanı’nın uzantıları, kuzeydoğudan eyalet içlerine kadar sokulur. Batı bölgelerinde otlaklar, doğuda ormanlar geniş alanlara yayılırlar. Orta ve güney kesimlerde ırmaklar, dördüncü zaman buzullarının oluşturduğu buzul gölleri, derin vadiler, bataklıklar, ilginç bir görünüm sergiler. Agassiz buzul gölünün bir bölümü, bugünkü eyalet topraklarının bir bölümünü içeriyordu.

Eyalette irili ufaklı yaklaşık 22 bin göl vardır. Bunların en önemlileri, Mississippi’yi besleyen İtasca, Red Lake, Mille Lacs ve Leech Lake’dir. Yoğun bir kara içi suyolu ağı sistemini içeren (4.854 km) eyalette üç büyük ırmak sistemi vardır. (Kuzey bölgelerinden Red River ile. Hudson Körfezi’ne; doğu bölgelerinden Büyük Göller ve St. Lavrence ile Atlas Okyanusu’na; güney bölgelerinden Mississippi ile Meksika Körfezi’ne ulaşım sağlanır). Doğal güzellikleriyle ünlü Minehaha Falls, Cascade Falls High Falls vb çağlayanlar, çok sayıda turist çeker.

Coğrafyası

Kara ikliminin egemen olduğu eyalette, yaz kış arasında sıcaklık farklılıkları çok yüksektir. Yıllık ortalama sıcaklık 6.7°C yıllık ortalama yağış tutarı 660 mm’dir. Kuzeyde iklim daha sert ve yazlar daha kısa geçerken orta ve güneydoğuda iklim daha yumuşak ye yazlar daha uzundur. Nüfusunun % 98’ini Beyazlar, geri kalanını Zenci, Kızılderili ve Asya kökenliler oluşturur. Halkın büyük çoğunluğu Protestan ve Katoliktir, az sayıda Metodist de vardır.

Ekonomi

Ekonomi temelde tarım ve tarımsal ağırlıklı endüstriye dayanır: Buğday, yulaf, çayır tohumu, şekerpancarı, patates, soya fasulyesi, arpa, mısır, ayçiçeği, çavdar; hayvancılık (sığır, domuz, süt ineği, koyun, kuzu, kümes hayvanları). Makine, kâğıt, selüloz, besin, başlıca endüstri etkinlikleridir. Eyalet, demir filizi üretiminde ABD üretiminin %50’sinden fazlasını karşılar (yılda 30 milyon ton). Granit, alçı-taşı, mangan filizi, öteki başlıca yeraltı kaynaklarıdır. Eğitim ve sağlık hizmetleri ileri düzeydedir. Yedi devlet üniversitesinden kuruluş tarihi en eski ve en büyüğü olan Minnesota Üniversitesi’dir (1969).

Advertisement
minneapolis

Minneapolis (Kaynak : pixabay.com)

Tarih

1654-1660 arasında eyalet topraklarına ilk kez ayak basan Beyazlar Fransızlar oldu. Mississippi’nin batısı, Lousiana’ya satılırken, doğusu, Paris Antlaşması (1763) ile İngilizlere bırakıldı, 1783’de ABD tarafından geri alındı. Bunu 1787’de Kuzeybatı Toprakları, 1800’de İndiana topraklarının katılımı izledi. 1820’de Snelling Kalesi’nin kurulması, bölgeye Avrupa’dan göçlerin hızlanması, 1849’da Minnesota Toprağı’nın kuruluşu yasallık kazandı. Minnesota, 11 Mayıs 1858’de “Birlik”e katılan 32. eyalet oldu. 1862’de Güney Minnesota’da başgösteren Sioux Kızılderililerinin ayaklanması kanlı bir biçimde bastırıldı. Günümüzde yürürlükte olan 1858 Anayasası’na göre, eyalet parlamentosu, dört yıl için genel oyla seçilen 67 üyeli Senato ile iki yıl için genel oyla seçilen 134 üyeli Temsilciler Meclisinden oluşur. Minnesota, ABD Federal Kongresi’nde 8 Temsilciler Meclisi üyesi 2 senatörle temsil edilir.


Leave A Reply