Muhammed İkbal Kimdir?

0

Muhammed İkbal Kimdir? Muhammed İkbal hayatı, biyografisi, eserleri, kitapları hakkında bilgi.

Muhammed İkbalMuhammed İkbal;Pakistanlı şairdir (Sialkot 1877 – Lahor 1938).

Ülkesinde ve Londra’da hukuk ve felsefe okudu, iki dünyanın kültür öğelerini bir arada tanıdı. Öğretmenliği sırasında Münih Üniversitesi’nde doktorasını tamamladı, Londra Üniversitesi’nde, Arap Edebiyatı öğretim üyeliğine getirildi, ülkesinde İngiliz Edebiyatı ve felsefe profesörlüğü yaptı (1908). 1927’de Pencap Meclisi’ne seçilince bağımsız Pakistan düşüncesini açıkladıysa da, gerçekleştiğini göremeden öldü, bir ara Kâbil Üniversitesi’nin çağdaşlaştırılma çalışmalarını da yönetti (1933). İngilizce ve Almancayı öğrenmek, Batı dünyasını yerinde gözlemek gibi olanaklara kavuştu, iki dilde (Orduca-Urduca ve Farsça) şiirler yazdı. Arap dil ve edebiyatına uzak ve yabancı kalmadı. İslâm tarihinin olay, kişi, aşama ve onurlarını şiirleştirmeyi amaç edindiği için İslâm şairi diye anıldı.

Başlıca şiir kitapları: Esrar-ı Hodi (Benliğin Gizleri) 1915, Peyam-ı Maşrık (Doğu Haberi) 1923, Zebur-i Acem (iki mesneviyle birlikte), 1927, Cavitname (Sonsuzluk) 1932, Misafir (Mesnevi) 1934, Pesçi Bayed Kerdey Akvam-ı Şark (Ey Doğu Ulusları Ne Yapmalı?) 1936, Bal-i Cibril (Cebrail’ in Kanadı) 1935, Hicaz Armağanı (öl. s. Kıt’alar). Düzyazıyla düşünce yazıları da kitaplaştı (1934).


Leave A Reply