Nevada Nerededir? Nevada Eyaleti Hakkında Coğrafi, Ekonomik ve Tarihi Bilgiler

0
Advertisement

Nevada nerededir? Amerika Birleşik Devletlerinde yer alan Nevada Eyaleti hakkında coğrafi, ekonomik ve tarihi bilgiler.

Nevada

Kaynak: wikipedia.org

Nevada

  • Nevada; Amerika Birleşik Devletleri’nin 36. eyaletidir. ABD’nin batı eyaletlerindendir. Kuzeyden Oregon ve İdaho, doğudan Utah, güneydoğudan Arizona, güney ve batıdan Kaliforniya eyaletleriyle çevrilidir.
  • Yüzölçümü: 286.289 km2.
  • Başlıca kentleri: Carson City (merkez), Las Vegas, Reno, Sparks, North.

Eyalet toprakları; doğudan Kayalık Dağlar, batıdan Fail ve Sierra Nevada sıradağları arasında uzanan, Büyük Havza (Great Basin) adı verilen yüksek yaylada yer alır. Dağ sıralarının uzunluğu 80-120 km, genişliği 10-30 km arasındadır. Kuzey-güney doğrultulu sıradağlar üzerindeki başlıca doruklar White Pine (3.437 m), Wheeler (3.977 m) ve Kaliforniya sınırda Boundary’dir (4.006 m). Güneydeki ırmaklar, Colorado ırmak sistemine bağlanır. Colorado Irmağı, güneydoğuda Arizona-Nevada sınırının bir bölümünü oluşturur. Irmakların bir bölümü, kalker arazide kaybolarak yeraltı sularına karışır. En önemli ırmak, kuzeydoğuda Büyük Havza’dan doğan, batı-güneybatı yönünde akarak sularını Humboldt Gölü’ne (Havzası) boşaltan Humboldt Irmağı’dır (467 km). Kaliforniya sınırında Sierra Nevada’lar, orta bölgede çölümsü kurak alan uzanır. İklim, yazları çok sıcak, kışları ılımandır. Ancak, kuzey ve batıda iklim sertleşir, kışlar soğuk, güneyde yazlar çok sıcak geçer.

Yıllık ortalama yağış tutarı 180-380 mm’dir. Nevada-Kaliforniya sınırında Tahoe Gölü, Ulusal anıt niteliğindeki Lehman Mağarası, Ölüm Vadisi (Death Valley), Mead Gölü Ulusal Rekreasyon Alanı, terkedilmiş madenci kasabaları, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken yerlerdir. Eyalette çok sayıda yapay ve doğal göl, tuzlu ve bataklık alanlar (batıda Garson Çukurluğu, ortabatıda Hubboldt Tuzlu Bataklığı) vardır. Batıda Pyarmid ve Winnemucca, güneybatıda Walker, başlıca doğal; Mead ve Mohave başlıca yapay göllerdir. Nüfusun % 87’sini Beyazlar, % 7’sini Zenciler, % 6’sını Kızılderili ve Asya kökenliler vb oluşturur. Halkın büyük çoğunluğu Hristiyanlığın Katolik mezhebine bağlıdır. Ekonomi; tarım, hayvancılık ve en büyük endüstri dalı olan hizmet sektörüne (turizm) dayanır. İklim yapısı uygun olmadığından tarımsal üründen çok, hayvancılık (süt ineği, sığır, koyun,domuz) ve mandıracılık ön plandadır. Patates, hayvan yemi, arpa, buğday başlıca tarım ürünleridir. Ormanlardan sağlanan ürünler önemli bir gelir kaynağı oluşturur. Metalürji, maden ergitme, kimya, kereste, besin, temel endüstri etkinlikleridir. Dünyanın en büyük eğlence ve kumar merkezi olan Las Vegas’ın bu alandaki yıllık geliri 30 milyar dolardır. Eyalet, yeraltı kaynakları (petrol, altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, manganez, antimuan, molibden, vanadyum, tungsten, demir filizi, borit, cıva) açısından çok zengindir.

Tarihi

Bugünkü Nevada topraklarına ayak basan ilk Beyazlar 1770’lerde İspanyollar oldu. 1800’lerde Kayalık Dağlar’da avlanan kürk avcıları ve tüccarlar bölgeye yerleştiler. 1850’de Meksika Savaşı sırasında ABD bölgeyi Meksika’dan istedi. Bölgede yaşayan Mormonların direnişi, ABD’nin askeri güç kullanımına yol açtı (1857). 1859’da altın madeninin bulunmasıyla büyük bir nüfus göçüne sahne oldu. ABD Kongresi’nce 1861’de bölge yönetimi kuruldu. 1864’te, 36. eyalet konumu kazandı. Carson City merkez seçildi. 1866’da eyaletin bugünkü sınırları belirlendi. 1869’da, doğu-batı yönündeki demiryolu açıldı. Newlands Sulama Projesi (1907), Hoover Barajı (1936), vb büyük kamu yatırımları gerçekleştirildi. ABD Atom Enerjisi Komisyonu, 1950’lerden bu yana Nevada çöllerinde nükleer denemeler yapmaktadır.

Yürürlükte olan 1864 Anayasası’na göre eyalet parlamentosu, genel oyla 4 yıl için seçilen 20 üyeli senato (yarısı iki yılda bir yenilenir) ve 2 yıl için seçilen 40 üyeli Temsilciler Meclisi’nden oluşur. Nevada, Federal Kongre’ de, 2 Temsiciler Meclisi üyesi, 2 Senatörle temsil edilir.

Advertisement

Leave A Reply