Nicki Minaj – Super Bass Çeviri

1

Nicki Minaj Super Bass Çevirisi, şarkı sözleri, lyrics. Nicki Minaj Super Bass şarkısının Türkçe sözleri. İngilizce Türkçe şarkı çevirileri

Nicki Minaj

Kaynak: commons.wikimedia.org

Nicki Minaj – Super Bass Çeviri

This one is for the boys with the boomin’ system
Bu erkekler için bir gürleyen sistemli
Top down, AC with the coolin’ system
Yukarı aşağı AC serinletici sistemli
When he come up in the club, he be blazin’ up
O klube geldiğinde, alev alıyor
Got stacks on deck like he savin’ up
Tahtada yığın var koruyor gibi
And he ill, he real, he might gotta deal
Ve o hasta, o gerçek, teklif olmalı

Advertisement

He pop bottles and he got the right kind of bill
Şişeleri patlattı ve doğru bir çeşit faturası var
He cold, he dope, he might sell coke
O soğuk, o esrar, belki kola satıyordur
He always in the air, but he never fly coach
O daima havada, ama o asla uçmaz

He a mothaf**k’n trip trip, sailor on the ship ship
O *** gezi gezi savaşçı gemide gemide
When he make it drip, drip kiss him on the lip, lip
O damladığında, damla öper onu dudağından dudak
That’s the kind of dude I was lookin’ for
Bu bir çeşit ahbap bakıyordum
And yes you’ll get slapped if you’re lookin’ hoe
Ve evet şaplak aldın eğer kadına bakıyorsan
I said, excuse me you’re a hell of a guy
Söyledim, pardon sen çocuğun cehennemisin

I mean my, my, my, my like pelican fly
Yani benim pelikan uçuşu gibiI mean, you’re so shy and I’m loving your tie
Yani çok utangaçsın ve kravatını seviyorum
You’re like slicker than the guy with the thing on his eye, oh
Yağmurluk gibisin ondan ve onun gözünden
Yes I did, yes I did, somebody please tell him who the eff I is
Evet yaptım evet yaptım, ona biri söylesin eff’in kim olduğunu
I am Nicki Minaj, I smack them dudes up, back coupes up, and chuck the deuce up
Ben Nicki Minaj, ahbapları tokatlarım, spor arabalar geri, ve ikiliyi fırlat

Boy you got my heartbeat runnin’ away.
Oğlum kaçan kalp atışlarıma sahipsin
Beating like a drum and it’s coming your way
Davul gibi vuruyor ve sana geliyor
Can’t you hear that boom, badoom, boom, badoom, bass
Duyamıyor musun?He got that super bass
O bu super bass’e sahipBoom, badoom, boom, badoom, bass
Yeah that’s that super bass
Boom x15
Boom, badoom, boom, badoom, bass he got that super bass
Bu super bass
Boom, badoom, boom, badoom, bass yeah that’s that super bass
Evet bu super bass

Advertisement

This one is for the boys in the polos
Bu pololu erkekler için
Entrepreneur niggas in the moguls
Girişimci zenciler lokomotifte
He could ball with the crew, he could solo
O top olabilir takımıyla, solo olabilir
But I think I like him better when he dolo
Ama sanırım ondan daha iyi hoşlanıyorum
And I think I like him better with the fitted cap on
Ve sanırım şapkasını düzeltmesinden hoşlanıyorum
He ain’t even gotta try to put the smack on
O deneyemeyecek tokatlamayı
He just gotta give me that look, when he give me that look
Sadece bana bakacak, bana baktığında

Then the panties comin’ off, off, uh
Çoraplar off off uhlayacak
Excuse me, you’re a hell of a guy you know I really got a thing for American guys
Pardon, sen çocuktaki cehennemi biliyorsun gerçekten Amerikan erkekler için şeyim var
I mean, sigh, sickenin’ eyes I can tell that you’re in touch with your feminine side, oh
Yani sıkıcılık gözler feminen tarafına dokunabilirim
Yes I did, yes I did, somebody please tell him who the eff I is
Yaptım evet yaptım biri lütfen söylesin ona kimin eff olduğunu

I am Nicki Minaj, I smack them dudes up, back coupes up, and chuck the deuce up
Ben Nicki Minaj, ahbapları tokatlarım, spor arabalar geri, ve ikiliyi fırlat

Boy you got my heartbeat runnin’ away.
Oğlum kaçan kalp atışlarıma sahipsin

Beating like a drum and it’s coming your way
Davul gibi vuruyor ve sana geliyor

Can’t you hear that boom, badoom, boom, badoom, bass
Duyamıyor musun?

Advertisement

He got that super bass

O bu super bass’e sahip
Boom, badoom, boom, badoom, bass
Yeah that’s that super bass
Boom x15

Boom, badoom, boom, badoom, bass he got that super bass
Bu super bass

Boom, badoom, boom, badoom, bass yeah that’s that super bass
Evet bu super bass


1 Yorum

Leave A Reply