Northamptonshire Nerededir?

0
Advertisement

Northamptonshire nerededir? İngiltere’de bir il olan Northamptonshire ile ilgili olarak genel ve tarihi bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Northamptonshire, İngiltere’de, Doğu Midlands bölgesinde il. Corby, Daventry, East Northamptonshire, Kettering, Northampton, South Northamptonshire ve Wellingborough adlı yedi ilçeye ayrılmıştır. Yüzölçümü 2.367 kilometrekaredir. İl topraklarının ortasında uzanan Jura Dönemine ait kayalıklar Nen Irmağı havzasını kuzeydeki Welland Irmağı havzasından ayırır. Her iki ırmak da doğuya doğru akarak Wash’a dökülür. Kayalıkların yukarısında, demir cevheri içeren Northampton Kumları yer alır.
Northamptonshire Haritası
Ağaçlık tepeler ve sulak vadiler sayesinde çok eski tarihlerde yerleşime açılan il topraklarında Roma ve Kelt öncesi döneme ait kalıntılar vardır. Earls Barton, Brigstock ve Brixworth’deki kilise kalıntılarının 7. yüzyıla ait olduğu sanılır. Northamptonshire, İngiliz İç Savaşları’nın ilk yıllarında parlamentonun yanında yer aldı. Kral I. Charles’ın yenilgisini kesinleştiren Naseby Çarpışması 1645’te ilin kuzey sınırında yapıldı.

Northamptonshire büyük malikâneleri, parkları, çayırları ve tilki avlarıyla (örn. Pytchley’dekiler) eski İngiliz kır yaşamının temsilcisi olarak sayılabilir. İldeki malikâne ve şatoların en önemlileri Barnwell Şatosu (13. yy), Tudor döneminden kalma Rockingham Şatosu, Sulgrave Malikânesi ve Ashby Şatosu’dur. Aynı zamanda ülke ekonomisinde de önemli yere sahip olan ilin çeşitlenmiş bir sanayisi vardır. Nen Irmağı ve kolları üzerine pek çok baraj inşa edilmiştir. Sanayi Devrimi’nden sonra hemen bütün kent ve köylerde çizme ve ayakkabı fabrikaları açılmış, ama bu sanayi dalı 1950’lerden sonra hızla gerileyerek yerini makine ve gıda sanayilerine bırakmıştır. Londra’dan Midlands’a uzanan iki ana demiryolu hattı ile bir otoyol il topraklarından geçer. İldeki başlıca yerleşmeler Northampton, Corby, Kettering ve Wellingborough’dur.


Leave A Reply