Ölçeklerine Göre Haritalar

0
Advertisement

Haritalar ölçeklerine göre kaça ayrılır? Ölçeklerine Göre Harita çeşitleri. Büyük, orta ve küçük ölçekli haritaların özellikleri nelerdir, hakkında bilgi.

Ölçeklerine Göre Haritalar

Haritalar ölçeklerine göre büyük, orta ve küçük ölçekli olmak üzere üçe ayrılır.

1. Büyük Ölçekli Haritalar:

Ölçekleri 1/200.000’den daha büyük olan haritalardır. Planlar ve topografya haritaları büyük ölçekli haritalardır.

a. Planlar:

Ölçeği 1/20.000’den daha büyük haritalardır. Planlar en büyük ölçekli haritalardır. Şehircilik, mühendislik ve kadastro işlerinde kullanılır.

b. Topografya Haritaları:

Advertisement

1/20.000 1/200.000 arasında ölçeğe sahip haritalarıdır. Kara ve demir yollarının yapımı, tünel yapımı, ulaştırma ve sulama işlerin planlanmasında topografya haritalarından yararlanılır. Savaş sırasında da topografya haritalarının büyük önemi vardır.

Büyük ölçekli haritalar aşağıdaki özelliklere sahiptir:

***Dar alanları gösterir.
*** Hata oranı düşüktür.
***Ölçeğin paydası küçüktür.
***Ayrıntı gösterme gücü fazladır.
***İzohipsler arasındaki yükselti farkı azdır.

2. Orta Ölçekli Haritalar:

Ölçekleri 1/200.000 ile 1/500.000 arasında olan haritalardır.

3. Küçük Ölçekli Haritalar:

Ölçekleri 1/500.000 den daha küçük olan haritalardır. Dünya, kıtalar veya ülkelerin tamamı ya da bir bölümünü gösteren haritalar küçük ölçekli haritalardır.

Küçük ölçekli haritalar aşağıdaki özelliklere sahiptir.

Advertisement

***Geniş alanları gösterir.
***Hata oranı yüksektir.
***Ölçeğin paydası büyüktür.
***Ayrıntı gösterme gücü azdır.
***İzohipsler arasındaki yükselti farkı fazladır.


Leave A Reply