Ortaçağ İle İlgili Kısa Bilgi

0
Advertisement

Ortaçağ hangi dönemi kapsamaktadır? Ortaçağın özellikleri, toplum düzeni, önemli tarihi olayları hakkında kısa bilgi.

Ortaçağ

ORTAÇAĞ

Orta Çağ; Avrupa tarihinin bir dönemi olup 750 yılı civarında başlamış ve 1400’lü yıllarda Rönesans olarak bilinen dönemin görülmeye başlamasıyla birlikte sona ermiştir.

5. yüzyılda Roma İmparatorluğumun çöküşü ile birlikte Batı Avrupa paganların (Hristiyan olmayanların) istilasına uğradı. 1400’ler; Avrupa’da ortak bir Hristiyan kültürünün paylaşıldığı ve keşifler, ticaret ve fetihler aracılığıyla da asırlar boyu devam edecek olan bir genişlemenin başlangıç yılları olacaktı.

İMPARATOR VE PAPA

800’de Frank kralı Charlemagne papa tarafından imparator ilan edildi. Bundan amaçlanan Avrupa’yı bir Hıristiyan idaresi altında bir araya getirmekti. Papanın ve imparatorun kudreti Orta Çağ boyunca egemenliğini sürdürdü.

Advertisement

FEODAL TOPLUM

Bu dönemde, Avrupa birçok krallığa, dükalığa, piskoposluğa ve diğer devletlere bölünmüş durumdaydı. Zenginlik büyük oranda tarıma dayalıydı. Toprağın insanların kontrolünü elinde bulunduran feodal sistem 10. yüzyılda Fransa’da gelişmişti.

l400’lü yıllar Fransasın’da Christine de Pisan geçinmek için yazıyordu. Bu sıradışıydı, çünkü; o dönemde insanların ve özellikle de kadınların çok azı okuma ve yazma biliyordu.

Kral; askeri hizmet karşılığı lordlara ve şövalyelere toprak veriyordu. Her bir lord, kendisinden yukarı konumda bulunan lorda sadakat yemini ediyordu. Lordun topraklarını köylüler işliyor ve emeklerinin karşılığı olarak artık ürünü alıyorlardı. Kilisenin de sahip olduğu çok büyük araziler vardı ve birçok manastır sahip olduğu zenginliği bilim ve sanatın teşvik edilmesi için kullanıyordu.

ŞİDDET DÖNEMİ

İstilacı Vikingler, Müslümanlar ve Avarların yenilgiye uğratılmalarından sonra Avrupa’yı idare edenler güç ve zenginlik için birbirleriyle savaşa tutuştular. Yüzyıl Savaşları (1337-1453) Fransa’nın yönetimini ele geçirmek için, İngiltere kralları ile Fransa arasında yapılmıştır. Avusturya’nın Habsburg hanedanlığı ve Almanyalı Hohenzollernler yeni topraklar ele geçirmek için uzun süreli savaşlar yaptılar.

Advertisement

TİCARET VE SANAYİ

1100’lerden sonra Avrupa hızla zenginleşmeye başladı. Tacirler ve zanaatkarlar loncalar (düzenlemeler yapan ve fiyatları kontrol eden mesleki örgütler) oluşturdu. Ustalığın yaygınlaşmasına yardımcı oldu ve bölgeler arası ticareti teşvik etti. 1400’lerde imalat ve ticaret alanında çalışan insanların sayısı artmaktaydı.

ORTAÇAĞ ŞÖLENLERİ

Orta Çağ’ın varlıklı lordları ve hanımefendileri, özel zamanlarda şölenler tertip ediyorlardı. Şölen yemeği günün erken saatlerinde 10 ile 11 arası başlıyor ve saatlerce sürüyordu. Konuklar yemeği elleriyle veya bıçak ya da kaşıkla yerdi (çatal henüz bulunmamıştı). Çok değişik et çeşitlerinin yer aldığı yemekler, genelde; çok baharatlı olurdu.


Leave A Reply