Ortaçağ İngilteresi Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Ortaçağ İngilteresi nasıldı, tarihi ve özellikleri. Ortaçağ İngilteresinde gelişen önemli olaylar, krallar, tarihçesi hakkında bilgi.

ortacag-ingiltereOrtaçağ İngilteresi;

MS 410-1453 yılları arasında geçen zamana Orta Çağ adı verilir. Ne son Roma orduları 4l0’da İngiltere’yi terk edince başlamıştır ne de İngiliz Kralı VII. Henri tahta geçtiğinde sona ermiştir.

Orta Çag boyunca İngiliz krallarının Fransa ve tüm ingiltere topraklarına sahip olma hırsları vardı. I. Henry Nornamdy, Britanya ve Maine’yi yönetirken, II. Henry de iskoç sınırında Pirenelere kadar olan bölgenin hâkimiydi.

Orta Çağ krallığı

Kral John, Fransa üzerindeki egemenliğini yitirince diğer krallar bu toprakları alabilrçek için Yüzyıl Savaşlan’nı (pek çok küçük savaş) başlattılar. III. Edward ve V. Henry kısa süreli başanlar elde etti, ama sonuçta Fransa yine de çok güçlüydü.

Advertisement

Bu arada ingiliz kralları, tüm Britanya adalarında kontrolü ele geçirmek için girişimlerde bulunuyorlardı. II. Henry, irlanda’nın bir kısmını işgal etmişti, ancak yandaşları burayı ellerinde tutamamışlardı. Galler, I. Edward orduları tarafından ele geçirildi ve Edward oğlunu Galler Prensi ilan etti. iskoçlar da ingiliz baskısına karşı başarıyla direniyorlardı.

Kral, kanun ve parlamento

Orta Çag krallan ne kadar güç kullansalar da sevilmeyen bir yönetici uzun süre tahtta kalmayı genellikle başaramazdı. Nefret edilen II. Edward düşmanları tarafından öldürülmüş ve Kraliçe Matilda’nın hükümdarlığı iç savaş çıkarılarak sona erdirilmişti. Bunun dışında hırslı baronlar her zaman taht için savaşmaya hazırdılar. Bu savaşlar arasında en bilineni, her ikisi de III. Edward soyundan gelen York ve Lancaster aileleri arasında geçen Güller Savaşı’dır.

Savaşlara ve isyanlara rağmen ingiltere, Avrupa’da en iyi yönetilen ülkelerden biriydi. Başanlı krallar, baronlanyla ilişkiyi sürdürdüler ve sonra da diğer ülkelerden elçilerle ilişki kurmaya başladılar.

Halkla dolu bölge

Orta Çağın başlarında insanların çoğu tarımla uğraşan köylülerdi. Köylerde yaşarlardı ve özgürlükleri feodal sistemle kısıtlanmıştı. Feodal sistemin yapısı bir piramide benzerdi. En alt kısmını sıradan halk oluştururdu ve ağır işlerde çalışarak onların üstünde bulunan sınıflara (şövalyeler, lordlar, baronlar ve krallar) hizmet ederlerdi.

Advertisement

Karahumma (veba) salgını nüfusun üçte birinden fazlasının ölmesine neden olmuş ve iş gücü azalmıştı. Bu durum ve köylülerin şikâyetleri feodal sistemin çökmesine neden oldu.

Değişim zamanı

Orta Çağ değişimlerle dolu bir dönemdir. Kraliyet gücü parlamentoyla kısıtlanmıştır. Şehirler gelişmiş ve varlıklı tüccar sınıfı büyümüştür. Köylülerin daha önceleri kendileri için tarım yaptıkları büyük tarım arazileri küçülmeye başlamıştır. 15.yy.la birlikte zengin ve Latince hizmet veren kilise de insanların ilgisini çekmemeye başlamıştır.

Matbaanın bulunmasıyla kitaplar daha geniş kitlelere ulaşmaya başladı. Rönesansla birlikte Güney Avrupa heyecan verici sanat ve felsefe dallarıyla tanıştı.

NORMANDİYALILAR
1100 1. Henry
1135 Stephen ve Matilda

PLANTAGANETLER
1154 II. Henry
1170 Başpiskopos Thomas Becket’in öldürülmesi.
1189 I. Richard 1199 John
1215 Magna Carta
1216 III. Henry
1272 I. Edward
1295 İngiliz Parlamentosu kuruldu.
1307 II. Edward
1327 III. Edward
1337- 1453 Yüz Yıl Savaşları
1348 ilk karahumma salgını
1377 II. Richard
1381 Köylü ayaklanması

LANCASTER

1399 IV. Henry
1413 V. Henry
1415 V. Henry Fransızları Agincourt’ta yendi.
1422 VI Henry
1455-1485 Güller Savaşı

YORK

1461 IV. Edward
1476 William Caxton baskı matbaası kurdu.
1483 V. Edward
1483 III. Richard

Advertisement


Leave A Reply