Said Halim Paşa Kimdir?

0
Advertisement

Osmanlı İmparatorluğunun son dönemlerinde sadrazamlık da yapmış olan Said halim paşa kimdir? Said Halim Paşa hakkında bilgiler.

Sait Halim PaşaPrens Said Halim Paşa (18 Ocak 1865, Kahire, Mısır – 6 Aralık 1921, Roma, İtalya)

Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşü sırasındaki en son devlet adamlarından biridir. Kavalalı Mehmet Abdülhalim Paşa’nın (1830 – 1894) büyük oğludur. Kahire’de doğdu. Lausanne Üniversitesi siyasal bilgiler bölümünü bitirdi; 4 Batı, 3 Doğu dilini iyi öğrendi. 1888’de II. Abdülhamit onu sivil paşa yaptı.

Sait Halim muazzam bir servet sahibi olduğu halde siyasete atıldı. İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne girdi, bu cemiyetin müfettişi oldu. Meşrutiyet ilân edilince, Ayan üyesi (senatör) seçildi. Mahmut Şevket Paşa kabinesinde vezirlik (mareşale eşit sivil rütbe) payesiyle dış işleri bakanı oldu. Mahmut Şevket Paşa’nın öldürülmesi üzerine, 1913’te, dış işleri de kendisinde kalmak üzere, sadrazam (başbakan) oldu. Osmanlı İmparatorluğu Almanya’nın yanında Birinci Dünya Savaşı’na girdikten sonra Sait Halim Paşa önce dış işleri bakanlığını bıraktı, 1917’de de başbakanlıktan istifa etti. Savaşın kaybedilmesi üzerine Roma’ya gitti. 1921’de Ermeni komitecileri tarafından orada öldürüldü. İstanbul’a getirilerek Sultan Mahmut Türbesi’ne gömüldü.

Sait Halim Paşa geniş kültür sahibiydi, bilime, sanata meraklıydı. Ayrıca, iyi bilardo oynar, babası gibi de tambur çalardı. «Meşrutiyet», «Mukallitliklerimiz», «Buhran-ı İçtimaîmiz» gibi eserleri vardır.

Advertisement

Leave A Reply