Sekbanbaşı İbrahim Ağa Mescidi Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Sekbanbaşı İbrahim Ağa Mescidi nerededir? Sekbanbaşı İbrahim Ağa Mescidi tarihçesi, özellikleri, hakkında bilgi.

Sekbanbaşı İbrahim Ağa Mescidi

Bu yapı ne yazık ki günümüze ulaşamamıştır. Aslında yirminci yüzyılın ortalarına kadar kısmen de olsa ayaktaydı. Söz konusu yapı Unkapanı’ndan çıkarken sağ tarafta Gazanfer Ağa Medresesi’nin biraz aşağısında bulunuyordu.

Yapı 11. yüzyılda yapılmış bir Bizans kilisesi idi. Planı bu kitapçıkta anlattığımız Hirami Ahmet Paşa Camii’ne (İoannes Trullo Kilisesine) benzemekteydi. Kilise kapalı Yunan haçı planlı, doğusunda üç apsisi batısında da narteksi bulanan bir yapıydı. Yapının orijinal ismi bilinmemektedir.

Kilise, İstanbul’un fethinden sonra, II. Beyazıt döneminde (1481-1512) Sekbanbaşı İbrahim Paşa tarafından cami/mescide çevrilmiştir.

Mescit, geçirdiği yangınlardan dolayı tahrip olmuştur. 19. yüzyıl başlarında, II. Mahmut’un ikbali ve Abdülaziz’in annesi Pertevniyal Hanım tarafından tamir edilmiştir.

Advertisement

1943 yılında Unkapanı’ndan Yenikapı’ya doğru geniş bir bulvar açılmasına karar verilmişti. Bulvar açılırken her iki tarafında bulunan kimi tarihi eserler yıkıldı. Bu yıkılan eserler arasında Sekbanbaşı ibrahim Ağa Mescidi de vardı. Sayın Semavi Eyice bu yapıyı en son gören ve üzerinde çalışma yapanlardan birisidir.


Leave A Reply