Selim Sırrı Tarcan Kimdir?

0
Advertisement

Özellikle spor alanında beden eğitimi alanındaki çalışmaları ile tanınmış olan spor adamımız ve Türk eğitimcisi olan Selim Sırrı Tarcan hayatı hakkında bilgiler. Selim Sırrı Tarcan kimdir?

Selim Sırrı TarcanSelim Sırrı Tarcan (1874 – 1948), yazıları ile, beden eğitimi alanındaki çalışmaları ile tanınmış bir Türk eğitimcisidir.

Babası Yusuf Bey’in askerlik göreviyle bulunduğu Mora Yenişehiri’nde doğdu. İstanbul’da Galatasaray Lisesi’nde okudu; daha sonra Harb Okulu’nu da bitirip, hayata asker olarak atıldı. Askerlikten fazla siyasete, hatipliğe, eğitim konularına meraklı idi. 1908’de İkinci Meşrutiyet’in ilanı günlerinde, kendiliğinden bu hareketlere katıldı; bir heyetin başına geçip, istibdat devri ileri gelenlerini bir bir dolaşarak, onlara Meşrutiyet’e sadakat yeminleri ettirdi.

Selim Sırrı Tarcan, aynı yıl, beden eğitimi konusunda staj görmek, uzmanlık elde etmek üzere, İsveç’e gönderildi. Döndükten sonra askerlikten ayrıldı. Türkiye’de Batı anlayışında, özellikle İsveç metodunda, beden eğitimi hareketlerinin yerleşip gelişmesi için çalışmalara koyuldu. Bir yandan beden eğitimi öğretmenliği yapıyor, bir yandan da yazı hayatına atılmış bulunuyordu.

Bu arada özel bir jimnastik okulu da kurdu ise de bunu devam ettiremedi. İstanbul’da çeşitli okullarda müdürlük yaptı, Maarif teşkilâtında çalıştı. Cumhuriyet’ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı Beden Eğitimi Başmüfettişi oldu. Emekliye ayrıldıktan sonra milletvekilliğine seçildi; uzunca bir süre Ordu milletvekilliğinde bulunduktan sonra siyaset ve yazı hayatından çekildi.

İyi bir hatip ve halk yazarı olan Selim Sırrı Tarcan, canlı bir hayat sürmüş, eserlerinde de daima canlılığı aşılamıştır. Beden eğitimi konusu, onun zamanına gelinceye kadar, hafife alınan, önem verilmeyen bir meseleden ibaretken, kendisi, bu konuyu bir dava olarak ele almış, faydasını, önemini kabul ettirmiştir. Selim Sırrı Tarcan, folklorla da yakından ilgilenmiş, Ege Bölgesi Zeybek oyunlarını inceleyerek bunları bir esasa ve düzene bağlamıştır.

Advertisement

Genel kültür konusunda 40’a yakın eserlerinden en tanınmışları «Garp’ta Hayat», «Radyo Konferansları», «Bugünkü Almanya», «Bizce Meçhul Hayatlar» adlı kitaplarıdır.


Leave A Reply