Siktivkar Nerededir? Komi Özerk Cumhuriyetinin Başkenti Olan Kent

0

Rusya’da bulunan Siktivkar hakkında kısa bilgi. Komi Özerk Cumhuriyetinin başkenti konumunda yer alan Siktivkar kenti tarihi ve özellikleri.

Siktivkar - Rusya

Siktivkar – Rusya

Siktivkar, Rusya’da kent, Komi Özerk Cumhuriyeti’nin merkezi. Sisola Irmağı’nın Viçedga Irmağı ile kesiştiği noktada, Kirov’un 354 km kuzeyinde yer alır. Cumhuriyetin endüstri (kereste, kâğıt, selüloz, yapı gereçleri, besin, konfeksiyon, ayakkabı), kültür (Rusya Bilimler Akademisi’ne bağlı dört araştırma enstitüsü, Sağlık Enstitüsü, teknik okullar) merkezidir.Daha önce Ust-Sysolsk olarak biliniyordu (1930’a kadar).

Coğrafya.

Siktivkar, Sysola Nehri üzerinde yer almaktadır. Şehir, Sysola’nın kendisi Kuzey Dvina’nın bir kolu olan ve daha büyük bir akarsu olan Viçedga Nehri’ne katıldığı noktanın yakınında yer almaktadır.

Tarih.

En azından 16. yüzyıldan beri kentin bugünkü yerinde bir yerleşim olduğuna inanılmaktadır. 1780 yılında Büyük Katherina tarafından şehir statüsü verildi ve daha sonra Komi Özerk Oblastı’nın yönetim merkezi oldu. 20. yüzyılda büyük bir etnik Rus akını olmasına rağmen, Komi Özerk Cumhuriyetinin başkenti olarak konumunu korudu.

Nüfusun çoğunluğu tüccarlar ve köylülerdi. Sakinlerin ana meslekleri tarım, sığır yetiştiriciliği, avcılık, balıkçılık ve ticaretti.

20. yüzyılın başında nüfus 6.000 kişiye ulaşmıştı. Çarlık hükümeti Komi bölgesini siyasi sürgün yeri haline getirdi. 1921’de Ust-Sysolsk’a yeni kurulan Komi Özerk Sovyet Cumhuriyeti’nin yönetim merkezi statüsü verildi. 1930’da “Sysola’da bir kasaba” için Komi olan Siktivkar olarak yeniden adlandırıldı ve şehir ayrıcalıklarının alınmasının 150. yıldönümünü kutladı. 1936’da Siktivkar Komi SSC’nin başkenti oldu.

Ekonomik.

Siktivkar ormancılık ürünlerinin önemli bir ulaşım yoludur. Kereste ve ağaç işleri şehrin en büyük endüstriyel faaliyet alanıdır.

Kültür ve eğitim.

Siktivkar Komi bölgesinin kültürel yaşamın merkezidir. Komi Cumhuriyeti’nin en eski müzesi olan Ulusal Müze 1911 yılında kurulmuştur. Günümüzde Ulusal Müze, Ivan Kuratov Edebiyat Anıt Müzesi ve Viktor Savin müzesidir.

Ulusal Galeri 1943 yılında Siktivkar’da kuruldu. Ülkenin farklı müzelerinden sergileri ağırlıyor. 1930’da şair, oyun yazarı, sahne yöneticisi ve aktör Victor Savin, Komi Cumhuriyeti Drama Tiyatrosu’nu kurdu ve tiyatro hala adını taşıyor. Günümüzde bu tiyatro cumhuriyette yaşayan herkesin manevi ve sanatsal kültür merkezlerinden biridir. Nicolai Diakonov, Vasili Lecanov, Alexandre Larev ve diğerlerinin oyunları Komi kültürünün tarihini bilen herkese tanıdık geliyor. 1966’da Drama tiyatrosuna Akademik tiyatro statüsü verildi.

Opera ve Bale Tiyatrosu 1958’de tarihine başladı. Milli Kütüphane, Rusça, yabancı diller ve Komi dilinde kitaplar da dahil olmak üzere 2,5 milyon cildi içermektedir. Siktivkar Devlet Üniversitesi 1972 yılında kurulmuştur ve 3.500’den fazla tam zamanlı öğrencisi ve 250 öğretim üyesi bulunmaktadır. Rusya’nın en eski progresif rock gruplarından biri olan “Gourishankar” 2001 yılında Siktivkar’da kuruldu.


Leave A Reply