Sınıf İle İlgili Cümleler

0
Advertisement

Sınıf ile ilgili cümleler. Sınıf kelimesi içeren “Sınıf” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Sınıf İle İlgili Cümleler

  1. *** Hindistan’da sınıf farklılıkları çok ön planda olup bu durum kabul edilemez.
  2. *** pirimidin, heterosiklik bileşikler sınıfından, halkasında dört karbon atomu ve iki azot atomu bulunan organik bileşiklerin ortak adı.
  3. *** 1900’den sonra Şili’de orta sınıfa ve işçi sınıfına dayanan yeni partilerin ortaya çıkmasıyla Pipiolo ve Pelucönlar eski güçlerini yitirdiler.
  4. *** Önderlerinin çoğu Müslüman olan bu Pindari çeteleri her sınıftan insanı kapsıyordu.
  5. *** piknidyum, askılı mantarlar ve Deuteromycetes sınıfındaki bazı mantarlarda bulunan, şişe biçimli eşeysiz üreme organlarına ve ayrıca, Uredinales takımındaki mantarların (pas mantarları) erkek eşey hücresi üreten organlarına verilen ad.
  6. *** Eques (şövalye) sınıfından, Arap kökenli ünlü bir aileden geliyordu.
  7. *** Astsubaylık eğitimi alan askerlerin ikinci sınıfa geçtikleri zaman, bu göreve uygun olan askerler seçilir ve bir mülakat yapılır.
  8. *** 1943’teki askeri darbenin liderleri arasında yer alarak çeşitli bakanlıklarda bulunan Peron daha sonraki devlet başkanlığı döneminde kentlerdeki sanayi işçileri ve sendikaların yanı sıra alt ve orta sınıflar ile sanayicilerin de desteğini kazandı.
  9. *** Soylu kesim din adamları (Brahmanlar), askeri ve yönetici sınıf (Kshatriya) ve tüccarlar (Vaişya) biçiminde üç sınıfa ayrılır.
  10. *** Pauropoda, Arthropoda (eklembacaklılar) filumundan, yaşayan 60 kadar türü tanımlanmış çokayaklı omurgasızlar sınıfı.


Leave A Reply