Sıvı Ölçü Birimleri Nelerdir? Kısa Açıklamalı Bilgiler

0
Advertisement

Sıvı ölçü birimleri hakkında bilgi, sıvı ölçü birimleri nelerdir? Bu birimlerin isimleri ve birbirleri ile olan denklikleri hakkında bilgi veren sayfamız.

Sıvı Ölçü Birimleri Nelerdir?

Sıvı ölçü birimleri hakkında bilgi

Maddenin ana hallerinden biri olan durum sıvı haldir. Sıvı maddeler, genel olarak belirlenmiş bir şekle sahip olmayan maddeler olarak bilinmektedirler. Bunun yerine sıvılar ne şekilde bir başka maddenin içerisine konulurlarsa o maddenin tam olarak şekline bürünmektedirler.

Bunun dışında akışkanlık özelliği bulunan sıvıların içerisinde bulunan sıvı molekkülleri de sıvının hacmi içerisinde serbest bir biçimde hareket edebilmektedirler. Ancak burada asıl değinilecek nokta, yine bu partiküllerin “ortak çekim kabiliyeti” denilen özellilkleri neticesinde sıkıştırılma imkanlarının bulunmamasıdır.

Yani sıvıların hacmi, içeriğindeki partiküllerin izin verdiği noktaya kadar ölçülenebilmektedir. Ayrıca sıvıların hacminin belirlenebilmesinde rol alan bir başka husus, suyun kendi basıncına ve sıcaklığına göre hacimlerinin değişebilmesidir.

Sıvı ölçme birimleri nelerdir?

Sıvılatın ölçüldüğü birimlerden en sık kullanılanı litredir. Bu tip matematiksel hesaplamalarda litre hesabı yapılırken sembol olarak “L” harfi kullanılmaktadır. Sıvılar arasında çok büyük hacimlere sahip olan sıvıları ya da çok küçük hacimlere sahip olan sıvıları hesaplarken litre hesabı kullanılırken zorluklar yaşandığı için de bunun dışında litreyle bağlantılı olarak sıvı ölçü birimleri çevirme metodları kullanılmaktadır.

Advertisement

Bunun dışında yine hesaplama işlemlerini daha kolay oluşturmak adına litre hesabı ve hacim hesabı arasında da bir matematiksel kıyaslama yapılarak daha kolay olması adına “metreküp” denilen hacim birimleri de kullanılabilmektedir. Sıvı ölçü birimleri çevirme örneklerinden yararlanılarak bir litrelik suyun şu şekilde hesaplanabildiği söylenebilmektedir;

 • 1 litrelik su;
  0,001 metreküp
  1 desimetreküp
 • 1000 santimetreküp
  0,001 kilolitre
  0,01 hektolitre
  0,1 dekalitre
 • 1 litre
  10 desilitre
  100 santilitre
  1,000 mililitre

Olarak hesaplanma sürecinden bu sonuçlarla geçirilmektedir.


Leave A Reply