Tarımın Türkiye Ekonomisindeki Yeri

0
Advertisement

Tarımın Türkiye Ekonomisindeki Yeri nedir? Tarımın Türkiye ekonomisine katkıları ve önemi hakkında bilgi.

makinelesmeTarımın Türkiye Ekonomisindeki Yeri;

Bugün, Türkiye tarımının dünya tarımında önemli bir yeri vardır. Türkiye; tarımsal üretimi kendine yeten sayılı ülkelerden biridir. Nüfusumuzun yarıdan fazlası tarım kesiminde çalışmaktadır.

Tarım gelirlerinin, milli gelirimiz içindeki payı oldukça büyüktür.

Türkiye meyve, sebze ve sanayi bitkileri üretiminde dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer almaktadır. Tahıl üretiminde dünyanın ilk 10 ülkesi içindeki yerini daima korumuştur.

Hayvancılık (özellikle küçük baş) bakımından da büyük bir üretim gücüne sahiptir.

Advertisement

Yurdumuzda sanayileşme ve kentleşmeye bağlı olarak tarımın ekonomi içindeki payı giderek azalmıştır. Bu durum sanayileşmenin bir sonucudur. Tarımın gerilemesi ya da ihmal edilmesi demek değildir. Kaldı ki, tarım hâlâ Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Tarımın yurt içi milli hasılamız içindeki payı % 15’in üzerindedir. Bu pay ABD, İngiltere ve Almanya’da % 2, İtalya’da % 6, Mısır’da % 19, Hindistan’da % 32’dir.

İmalât sanayiinde, birçok iş kolunun hammaddesi tarım ürünlerinden oluşmaktadır (dokuma, gıda, tütün, içki vb.).

Tarıma dayalı sanayi malı ihracatının, toplam ihracatımızda önemli bir yeri vardır. Bu yönüyle de tarım, önemli miktarda döviz kazancı sağlamaktadır.

Tarım ürünlerinin ihracatımızda vazgeçilmez bir yeri vardır. Öyle ki, ihraç ettiğimiz ürünlerin, değer olarak önemli bir bölümü tarım ürünlerine aittir.

Tarım, iç ticaretimizde de önemli yer tutar. Tarım ürünlerinin taşınmasından işlenip pazarlanmasına kadar çok sayıda iş kolu faaliyet göstermektedir.

Advertisement


Leave A Reply