Theodosius Kimdir?

0
Advertisement

Eski Roma’nın oldukça meşhur imparatorlarından birisi olan Theodosius hayatı ve dönemi ile ilgili olarak genel ve kısaca bilgiler veren yazımız.

theodosius

THEODOSİUS (346 – 395), Eski Roma’nın en ünlü imparatorlarından biridir. Önce babası Theodosius Flavius’ un emri altında kendini göstermiş, bir süre sonra inzivaya çekilmişse de üç yıl sonra ordunun başında barbarlara karşı büyük başarılar kazanmış olduğu için imparatorluğun Doğu kesimi kendisine verilmiştir.

Theodosius Gotlar’a karşı başarı ile savaşmıştı. O sırada Selânik’te hastalandı, Hıristiyanlığı kabul etti. Ondan sonra, topraklarında Hıristiyanlığın yayılması için çok çalıştı, bu arada büyük zulümler yaptı. Puta tapanları toplu halde öldürttü, tapınaklarını yıktırdı. 387’de Antakya’da kendisine karşı bir ayaklanma olunca Theodosius bütün şehir halkının öldürülmesini emrettiyse de sonradan insafa gelip bundan vazgeçti. Selânik’teki bir ayaklanma üzerine 7.000 kişiyi kılıçtan geçirtti, sonra pişmanlık getirdi, başrahibin verdiği hükme uyarak inzivaya çekildi.

Theodosius «imparator» sanını taşıyan son Roma hükümdarıdır.

Advertisement

Leave A Reply