Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Nedir? Nasıl Bir Eğitim Alırlar? Mezunları Ne İş Yapar?

0
Advertisement

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü, sağlık sektöründe tıbbi belge yönetimi ve sekreterlik hizmetlerine odaklanan bir programdır. Öğrenciler tıbbi terminoloji, belge yönetimi, sağlık bilgi sistemleri gibi konularda eğitim alır ve hastanelerde, polikliniklerde, sağlık merkezlerinde ve sigorta şirketlerinde çalışabilirler.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (2 Yıllık) Meslek Yüksekokulu bölümü, sağlık sektöründe tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik hizmetlerini yerine getirmek için öğrencilere eğitim veren bir programdır. Bu program, öğrencilere sağlık hizmetleri yönetimi, tıbbi terminoloji, tıbbi belge yönetimi, hastane bilgi sistemleri, sağlık mevzuatı ve etik gibi konuları kapsayan geniş bir müfredat sunar.

Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümü, sağlık kurumlarındaki tıbbi kayıtların doğru şekilde oluşturulmasını, saklanmasını ve yönetilmesini sağlayan önemli bir rol oynar. Öğrenciler, hasta dosyalarının düzenlenmesi, tıbbi raporların hazırlanması, kodlama işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve tıbbi belge yönetim sistemlerinin kullanımı gibi pratik becerileri kazanırlar.

Bu programda öğrencilere ayrıca ofis yönetimi, iletişim becerileri, bilgisayar uygulamaları ve hasta memnuniyeti gibi temel beceriler de öğretilir. Öğrenciler, tıbbi terminolojiyi anlama, tıbbi belgeleri doğru bir şekilde işleme, hasta verilerini gizli tutma ve sağlık hizmeti sağlayanlarla etkili iletişim kurma konularında yetkinlik kazanırlar.

Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik mezunları, hastanelerde, polikliniklerde, sağlık merkezlerinde, tıbbi laboratuvarlarda, sigorta şirketlerinde ve sağlıkla ilgili diğer kuruluşlarda çalışma fırsatı bulabilirler. Görevleri arasında tıbbi kayıtların düzenlenmesi, hasta bilgilerinin gizliliğinin korunması, tıbbi raporların hazırlanması, randevu planlaması ve hastalarla iletişim yer alabilir.

Advertisement

Bu bölümü tercih eden öğrenciler, sağlık sektöründe yönetim ve hizmet sunumuyla ilgilenen bir kariyer yapmak isteyen kişilerdir.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (2 Yıllık) Mezunları Ne İş Yapar?

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (2 Yıllık) mezunları, sağlık sektöründe çeşitli görevleri yerine getirebilirler. İş yapacakları kuruma ve pozisyona bağlı olarak, aşağıdaki gibi görevler üstlenebilirler:

 1. Tıbbi Dokümantasyon Uzmanı: Hasta kayıtlarının düzenlenmesi ve yönetimiyle ilgilenir. Tıbbi belgelerin doğru şekilde saklanması, kodlanması ve arşivlenmesini sağlar. Tıbbi terminoloji ve belge yönetimi konusunda uzmanlaşmıştır.
 2. Tıbbi Sekreter: Hastanelerde, polikliniklerde veya tıbbi ofislerde çalışabilir. Randevu planlaması yapar, hasta kayıtlarını günceller, tıbbi raporların hazırlanmasına yardımcı olur ve iletişim koordinasyonunu sağlar. Hasta kabulünden, telefonda bilgilendirme yapmaya kadar çeşitli sekreterlik görevlerini yerine getirir.
 3. Hasta Kayıt Görevlisi: Yeni hastaların kayıt işlemlerini yapar, kişisel ve tıbbi bilgileri doğru şekilde kaydeder. Hasta bilgilerini günceller ve gizliliğini korur. Randevu planlaması, faturalandırma ve sigorta işlemleri gibi görevler de yapabilir.
 4. Sağlık Sigortası Uzmanı: Sigorta şirketlerinde veya sağlık hizmeti sağlayan kuruluşlarda çalışabilir. Hasta taleplerini değerlendirir, sağlık sigortası poliçeleriyle ilgili bilgi verir ve tıbbi faturalandırma işlemlerini yönetir.
 5. Tıbbi Kodlayıcı: Hastane veya sağlık kurumlarında tıbbi kodlama işlemlerini gerçekleştirir. Hastalıkların ve tıbbi prosedürlerin uygun kodlarla belirlenmesini sağlar. Bu kodlar, sağlık hizmeti sunucuları ve sigorta şirketleri arasında iletişimi kolaylaştırır.
 6. Tıbbi Arşiv Görevlisi: Tıbbi kayıtların arşivlenmesi ve yönetimiyle ilgilenir. Hasta dosyalarını düzenler, arşivler ve gerekli durumlarda erişimi sağlar. Arşivleme sistemlerini kullanarak tıbbi belgelere kolayca erişilebilirlik sağlar.

Bu görevler, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik mezunlarının genellikle üstlendiği rollerdir. Ancak, mezunlar sağlık sektöründe farklı pozisyonlarda da çalışabilirler ve görevleri kuruma ve çalıştıkları ekip yapısına bağlı olarak değişebilir.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (2 Yıllık) Bölümünde Hangi Eğitimler Alınır?

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (2 Yıllık) bölümünde genellikle aşağıdaki eğitimler verilir:

 1. Tıbbi Terminoloji: Tıbbi terimlerin anlaşılması ve kullanılması konusunda eğitim verilir. Anatomik terimler, hastalık ve durumların adlandırılması, tıbbi testler ve prosedürler gibi konular üzerinde durulur.
 2. Tıbbi Belge Yönetimi: Tıbbi kayıtların oluşturulması, saklanması, düzenlenmesi ve arşivlenmesi konuları öğretilir. Elektronik tıbbi kayıt sistemleri, hasta dosyalarının düzenlenmesi ve sağlık kurallarına uygun olarak belge yönetimi süreçleri üzerinde çalışılır.
 3. Sağlık Bilgi Sistemleri: Hastane bilgi sistemleri ve sağlık kurumlarında kullanılan diğer bilişim teknolojileri hakkında bilgi verilir. Elektronik sağlık kayıtları, randevu sistemleri, tıbbi kodlama ve faturalandırma yazılımları gibi konulara odaklanılır.
 4. Tıbbi Etik ve Hukuk: Sağlıkla ilgili etik ilkeler ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi verilir. Hasta gizliliği, hasta hakları, tıbbi yanlışlar ve sağlık mevzuatı gibi konulara odaklanılır.
 5. İletişim Becerileri: Hasta ve sağlık personeliyle etkili iletişim kurma becerileri geliştirilir. Telefon görüşmeleri, hasta kabulü, yazılı iletişim ve hasta memnuniyeti konuları üzerinde çalışılır.
 6. Ofis Yönetimi ve İşletme: Tıbbi ofis ortamında etkin bir şekilde çalışma becerileri kazandırılır. Randevu planlaması, dosya yönetimi, ofis organizasyonu, zaman yönetimi ve temel işletme prensipleri gibi konulara odaklanılır.
 7. Anatomi ve Fizyoloji: Temel anatomik yapının ve vücut sistemlerinin anlaşılması sağlanır. İnsan vücudunun yapısal ve işlevsel bileşenleri hakkında temel bilgiler öğretilir.
 8. Meslekî Uygulama: Program kapsamında genellikle bir staj veya meslekî uygulama dönemi yer alır. Bu dönemde öğrenciler, bir sağlık kuruluşunda gerçek çalışma ortamında deneyim kazanır ve öğrendikleri becerileri uygulama fırsatı bulurlar.

Bu eğitimler, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (2 Yıllık) bölümünde öğrencilere sağlanan temel konuları kapsamaktadır.

Advertisement

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

80%
80%
Awesome

Tıp ve sağlık teknolojisinin çeşitli dallarında yapılan bilimsel araştırmalarda elde edilen bulguların derlenmesi, düzene konması ve araştırıcıların hizmetine sunulması konularında çalışan kişidir.

 • İş İmkanları
  8
 • Kazanma Zorluğu
  8

Leave A Reply