Titus Flavius Domitianus Kimdir? Hayatı ve Hükümdarlık Dönemi Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Titus Flavius Domitianus Kimdir ve ne yapmıştır? Titus Flavius Domitianus hayatı, hükümdarlık dönemi, biyografisi, seferleri hakkında bilgi.

Titus Flavius Domitianus

Kaynak: commons.wikimedia.org

Titus Flavius Domitianus;

Roma imparatorudur (Roma İS 51 – ay. y. 96). Hükümdarlık dönemi: İS 81-96. İmparator Vespasianus’un oğludur. İyi bir eğitim görmedi. Kardeşi Titus’un ölümü üzerine imparator oldu. Tahta çıktıktan hemen sonra kendisini kanıtlamak için ayaklanan Chatti kabilesine boyun eğdirmek üzere 83’te Germania’ ya yürüdü. Bu ayaklanmayı bastırdı. 84’de Roma’ya döndü ve Germanicus unvanını aldı. 85’te Daklarla uğraşmak zorunda kaldı. Aralıklı süren savaşlarda Daklar üstünlük sağladılar. 89’da Daklarla barış yapıldı ve Romalılar Daklara yıllık vegi ödemeyi kabul ettiler. Afrika’da bazı kabileler ayaklandılarsa da tümü bastırıldı. Domatianus kendisine Dominus (efendi) ve Deus (tanrı) dedirtiyordu.

Etrafındakilere, özellikle senato üyelerine acımasızca davranıyordu. 89’da Yukarı Germania Valisi Antonius Saturninus’u askerleri imparator ilan ettiler. Bazı senato üyeleri de eyalet komutanları ile anlaşarak Domitianus’a karşı ayaklandılar, fakat başarılı olamadılar ve savaş alanında öldürüldüler. 92’de Domitianus, Sarmat ve Sueblere karşı sefere çıktı ve yenilgiye uğrattı, 93’te Roma’ya döndü. Domitianus artık etrafına dehşet veren biri olmuştu. Herkes korku içindeydi. Kendi kuzenlerini, bazı vali ve proconsulleri öldürttü. Yahudiler ve Hıristiyanlar da izlenmeye başlandılar. 95’te bütün Yahudilerin Roma’nın dışına çıkarılması için senatodan karar çıkarttı. Karısı Domitia ve iki saray görevlisi imparatora karşı suikast düzenlediler ve 96’da Domitianus öldürüldü. Ölümünden sonra senatonun buyruğuyla lanetlendi, heykelleri parçalandı, adı yazıtlardan silindi.

Domitian’ın kuralı

Domitian’ın kuralı totaliterdi. Kendisini yeni Augustus, Roma İmparatorluğu’nu yeni bir çağa yönlendirmeye mukadder aydın bir despot olarak gördü. Dini, askeri ve kültürel propaganda bir kişilik kültünü besledi. Kendisini sürekli sansür olarak atayarak, kamusal ve özel ahlakı kontrol etmeye çalıştı. Sonuç olarak, Domitian halk ve ordu arasında popülerdi, ancak Roma Senatosu üyeleri tarafından bir tiran olarak kabul edildi.

Domitian’ın saltanatı 96 yılında mahkeme yetkilileri tarafından öldürülmesiyle sona erdi. Aynı gün yerine danışmanı Nerva geçti. Ölümünden sonra, Domitian’ın hafızası Roma Senatosu tarafından unutulmaya mahkûm edilirken, Tacitus, Pliny the Younger ve Suetonius gibi senatör yazarlar, Domitian’ı zalim ve paranoyak bir tiran olarak gösteren hikayeler yayınladılar.

Modern tarih bu görüşleri reddetmiştir. Şimdi Domitian’ı kültürel, ekonomik ve politik programı barışçıl ikinci yüzyılın temelini oluşturan acımasız ama etkili bir otokrat olarak görüyoruz.

Advertisement

Leave A Reply