Toplamak İle İlgili Cümleler

0
Advertisement

Toplamak ile ilgili cümleler. Toplamak kelimesi içeren “Toplamak” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Toplamak İle İlgili Cümleler

 1. *** Sizin misket dediğinize biz meşe deriz ve ben yüzlerce meşe toplamış bir kişiyim.
 2. *** Güç emirde toplanmıştır.
 3. *** Holstein’in Avusturya’ya, Schleswig’in de Prusya’ya bağlandığı Gastein Konvansiyonu 1865’te burada toplanmıştır.
 4. *** Ortaçağdaki bu demokratik yapı, 16. ve 17. yüzyıllarda yönetimin bir zümrenin elinde toplanmasıyla büyük ölçüde bozuldu.
 5. *** AFL-CIO’nun başlıca yönetim organı iki yılda bir toplanan ve ulusal sendikaların, üye sayıları oranında temsil edildiği kurultaydır.
 6. *** Genellikle yılda üç kez toplanan yürütme kurulu ise, bir başkan, bir sayman ve her biri bir ulusal sendikanın başkanı olan 27 başkan yardımcısından oluşur.
 7. *** Yürütme kurulu tarafından seçilen altı başkan yardımcısından oluşan bir yürütme komitesi, federasyonun politikasını tartışmak üzere başkan ve saymanla daha sık toplanır.
 8. ***Federasyonun gelir kaynağı üye sendikalardan ve örgütleme komitelerinden toplanan üye aidatlarıdır.
 9. *** Nüfusun dörtte üçü kentlerde yaşar; yaklaşık dörtte biri de önde gelen ticaret ve sanayi merkezleri olan Montreal ve Toronto’nun metropoliten alanlarında toplanmıştır.
 10. *** Siyahların, kentlerin eskimiş iç kesimlerinde toplanmış olması Kuzey Amerika’da kentsel yaşamın en önemli özelliklerinden biridir.
 11. *** Kanada sanayisi Montreal-Toronto kuşağı ile Vancouver bölgesinde, Meksika’daki sanayi kuruluşları ile Mexico Havzasında toplanır.


Leave A Reply