Turizm Nedir? Turizm Cümle İçinde Kullanımı, Turizmin Özellikleri Nelerdir?

1
Advertisement

Turizm nedir? Turizmin özellikleri nelerdir? Turizm kelimesi ile ilgili cümleler, cümle içinde kullanımı, önemi, turizm çeşitleri hakkında bilgi.

turizm

Kaynak: pixabay.com

Turizm

Turizm, bir ülkenin doğal, tarihsel ve kültürel güzelliklerini ve değerlerini görmek üzere, zevk için yapılan gezidir. Bu sözcük ilk kez 19. yüzyılda bazı İngilizlerin Avrupa’nın öteki ülkelerine yaptıkları yolculuklar için kullanıldı ve daha sonra yaygınlaşarak genel bir anlam kazandı. Başlangıçta özellikle ayrıcalıklı sınıflar (zenginler) tarafından uygulanan turizm, ulaşım ve yer değiştirmenin (rahatlık, hızlılık, güvenlik vb) sürekli olarak gelişmesi sonucunda büyük bir gelişme gösterdi; ayrıca herkesin tatil yapmasına olanak sağlayan toplumsal ilerlemeler bu gelişmeyi daha da hızlandırdı.

Günümüzde halk kitlelerine mal olan turizmin çeşitli uygulama biçimleri vardır: Eğlence turizmi; iklim ve ılıca turizmi; spor turizmi (dağcılık vb); dinsel nitelikli turizm (hac) vb. Günümüzde turizm, rahat yolculuk edebilme özelliğinin yanı sıra, özellikle turisti iyi ağırlama endüstrisi niteliğini kazanmıştır; turistleri iyi bir biçimde ağırlama olanaklarına sahip olan ülkeler, günümüzde turizmden çok büyük gelirler, hem de döviz olarak elde ederler.

Turizm gerek ekonomik açıdan gerekse uygarlık, sağlık ve toplumsal açılardan büyük önem taşır. Turizmin geliştiği yerlerde taşımacılık (tren, otobüs, uçak, vb), ağırlamayla ilgili çeşitli işletmecilikler (otel, motel, lokanta, pansiyon, plaj, kamping vb), anı eşya ticareti ve bazı yerel el sanatları hızla gelişip canlanmaktadır. Yabancı turistler, gelmiş oldukları ülkeye büyük ölçüde döviz bırakarak ülkenin dış ticaret dengesine olumlu katkıda bulunur. Ayrıca turizm sayesinde uluslar arasında dostluk bağları kurulur.

Türkiye oldukça büyük bir turizm potansiyeline sahiptir. Gerek doğal güzellikleri gerekse tarihsel zenginlikleri dünyaya tanıtıldıkça ülkemize gelen turist sayısında büyük bir artış gözlendi. Buna koşut olarak turist konaklama tesisleri de hızla çoğaldı. Dumansız sanayi diye bilinen turizmi geliştirmek, turistik tesislerimizi arttırmak ve ülkemizi tanıtmak için çalışmalar her daim devam etmektedir.

turizm

Kaynak: pixabay.com

Turizm İle İlgili Cümleler

 • *** Turizm kentin önemli bir gelir kaynağını oluşturur.
 • *** Antalya için turizm sektörü olmazsa olmaz bir sektördür.
 • *** Dünyanın en büyük ekonomileri bile turizm gelirlerini oldukça önemserler.
 • *** Turizm Bakanlığının kurulması yönünde fikir beyan eden sektör temsilcileri toplantıdan büyük bir umutla ayrıldılar.
 • *** Turizm Enformasyon Müdürlüğü tarafından turistler için özel bir kitapçık oluşturulmuş.
 • *** Başlıca turizm merkezleri New Providence ve Büyük Bahama’dır; turistlerin çoğu ABD’den gelir.
 • *** Kamu harcamaları büyük ölçüde turizm ve dış ticaretten alınan dolaylı vergilerden karşılanır.
 • *** Bölgede yaşayanlar geçimlerini büyük ölçüde sığır yetiştiriciliği, kerestecilik ve turizmden sağlar.
 • *** Son yıllarda önemli bir kesimi, ek gelir elde etmek için kendi evlerini ya da çevredeki mülklerini turizme açmıştır.
 • *** Baden-Baden, Wildbad ve Badenweiler’in ünlü kaplıcaları yeni turizm olanakları sağlamaktadır.
 • *** Türkiye’de aşırı sulama, baraj ve otoyol yapımı, plansız turizm, çarpık kentleşme, gibi etkenler doğal yaşam alanlarının (habitat) kaybolmasına neden olmaktadır.
 • *** Turizm ülkemiz için bacasız sanayi denilen bir sektördür ve oldukça da önemlidir.

Advertisement

1 Yorum

Leave A Reply