Türk İşaret Dili Sözlüğü, (A Harfi), A Harfi ile başlayan Sözcüklerin İşaret Dili Görselleri

0
Advertisement

A Harfi ile başlayan Türk İşaret Dili Sözlüğü, Türkçe işaret dili sözcüklerinin görselleri ve açıklamaları, sözlüğü.

(Rakamla belirtilmiş olan tüm şekiller yazımın en alt kısmında yer almaktadır)

ABDEST: Sol elin avuç içi kendinize bakacak şekilde, parmaklar açık düz kıvrık biçimdedir. Sağ el, sol elin kıvrılan parmaklarının üstüne konur ve dirseğe doğru indirilir. Abdest alırken kolların yıkandığı hayal edilebilir. Şekil 1

ABİ: Sağ elin basparmağı açık, öbür parmakları kapalıdır. Açık basparmak, çeneye konur, asağıya ve öne doğru hareket ettirilir.Şekil 4


ABİYE: Sağ elin isaret parmağı ve orta parmağı açık, öbür parmaklar kapalıdır. Açık parmaklar çeneye dokunur. Ardından her iki el açık kıvrık, avuç içleri kendinize bakacak şekilde omuz hizasından asağıya belin iki yanına doğru sürüklenir. Güzel bir kıyafetin gösterildiği hayal edilebilir.

ABLA: Sağ elin isaret parmağı ve orta parmağı açık kıvrık, öbür parmaklar kapalıdır. Avuç içi kendinize bakacak biçimde açık parmaklar çenenin sağ kenarından kaldırılarak, sağ yanağa konur.Şekil 3

Advertisement


ABONE: Her iki el göğüs hizasında, sol el açık düz ve avuç içi yukarıya bakacak sekildedir. Sağ el yumruk, isaret parmağı öne doğru çıkarılmıs biçiminde sağ el resimdeki gibi avuç içine konur. Mühür basıldığı hayal edilebilir.

ACABA: Sağ el açık düz ve avuç içi kendinize bakacak sekilde el parmakları burna değdirilir. Şekil 1

ACELE: Her iki el göğüs hizasında, sağ ve sol elin işaret parmakları ve orta parmakları açık, öbür parmaklar kapalıdır. Sağ el, sol elin açık parmaklarına iki kez resimdeki gibi değdirilir.Şekil 5

ACI: Sağ el işaret parmağı ve orta parmağı açık, öbür parmaklar kapalıdır. Sağ el isaret parmağı çeneye değdirilir. Bir yerin ağrımasında duyulan acıyı ifade etmek için kullanılan işarettir.Şekil 2

ACIMAK: Sağ el kalp hizasında, parmaklar açıktır. Sağ açık elin orta parmağı kalbin üzerine dokunulur.Şekil 6

ACIKMAK: Sağ el açık düz, karın hizasında avuç içi yukarıya bakacak biçimdedir. Sağ el sağa sola yatay biçimde hareket ettirilir. Şekil 1

Advertisement


AÇACAK: Her iki el göğüs hizasında, sol el isaret parmağı açık, öbür parmaklar kapalı, yukarıyı gösterecek sekilde tutulur. Sağ el isaret parmağı ve orta parmağı açık, sol el isaret parmağının ucuna değdirilerek yukarıya kaldırılır. Bir kapağın açıldığı hayal edilir.

AÇIK: Her iki el göğüs hizasında, isaret parmağı ve orta parmak açık öbür parmaklar kapalıdır. Açık parmaklar resimdeki gibi birbirine değecek sekilde tutulur ve parmaklar birbirinden ayrılırken parmak uçları karsıya bakacak sekle getirilir. Kapalı bir nesnenin açıldığı hayal edilebilir.Şekil 2

AÇMAK: Her iki el göğüs hizasında, isaret parmağı ve orta parmak açık öbür parmaklar kapalıdır. Açık parmaklar resimdeki gibi birbirine değecek sekilde tutulur ve parmaklar birbirinden ayrılırken parmak uçları karsıya bakacak sekle getirilir. Kapalı bir nesnenin açıldığı hayal edilebilir.Şekil 2


AD: Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ el isaret parmağı açık kıvrık, öbür parmaklar kapalıdır. Sol el düz ve avuç içi sağ ele bakar biçimdedir. Sağ elin kıvrık parmağının üstü sol elin avuç içine değdirilir.


ADA: Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ el parmaklar açık kıvrık ve avuç içi asağıyı gösterecek sekildedir. Sol el düz, sağ elin altındadır. Denizin üzerinde bir ada hayal edilebilir.


ADAK: Sağ el serçe ve basparmak açık, öbür parmaklar kapalıdır. Sağ el basparmak basın sağ kısmına konur. Bu hayvanın boynuzunu isaret etmektedir. Ardından her iki el göğüs hizasında, sol el yumruk, sağ el düzdür. Sağ el, sol elin üstünde sağa çekilir.

ADAM: Sağ elin basparmağı açık, öbür parmakları kapalıdır. Açık basparmak, çeneye konur.Şekil 4

ADANA: Her iki el göğüs hizasında, sol el bütün parmakların uçları birlesmis biçimde, sağ el sol eli resimdeki gibi tutarak parmak uçlarına doğru hareket eder. Aynı hareket eller değiserek tekrarlanır.Şekil 8

ADAY: Sağ el isaret parmağı açık, öbür parmaklar kapalıdır.İsaret parmağı, sol omuza dokunarak, avuç içi karsıya bakacak sekilde döndürülür.Şekil 9

ADALE: Sağ el isaret parmağı açık, öbür parmaklar kapalıdır. Sağ el isaret parmağı, sol kol altı hizasında kolun dısını gösterecek sekilde tutularak dirseğin içine doğru indirilir. Şekil 9


ADIYAMAN: Her iki el göğüs hizasında, sol el düz ve avuç içi yukarıya bakacak sekildedir. Sağ el yumruk biçiminde avuç içine vurulur. Vurma anında isaret parmağı ve orta parmak açılır.

Advertisement

ADLİYE: Her iki el omuz hizasında, isaret parmakları açık, öbür parmaklar kapalıdır. İşaret parmakları omuzları gösterecek sekilde tutulur. Omuzların iç kısımlarında ellerin biri öne giderken öbürü arkaya gidecek sekilde ileri geri hareket ettirilir. Adliyede giyilen cübbenin yakası isaret edilmektedir.Şekil 9

ADRES: Her iki el düz omuz hizasında, parmaklar açık düz kıvrık ve avuç içleri omuzlara bakacak sekildedir. Eller boyna doğru aynı anda hareket ettirilir.Şekil 10

AFERİN: Sağ el basparmak açık, öbür parmaklar kapalıdır. Sağ el ileri doğru hareket ettirilir. Tamam ya da Aferin denildiği hayal edilebilir.Şekil 4

AFFETMEK: Her iki el göğüs hizasında, isaret parmağı ve orta parmak açık öbür parmaklar kapalıdır. Açık parmaklar resimdeki gibi birbirine değecek sekilde tutulur ve parmaklar birbirinden ayrılırken parmak uçları karsıya bakacak sekle getirilir.Şekil 2

AFİŞ: Her iki elin basparmakları açık, öbür parmaklar kapalıdır. Açık parmaklar bas hizasında, aynı anda öne doğru bir sey yapıstırıyormus gibi hareket ettirilir ve asağı doğru kaydırılarak bas hizasındaki yapıstırma hareketi karın hizasında tekrarlanır.Şekil 13

AFRİKA: Sağ el isaret parmağı açık, öbür parmaklar kapalıdır. Açık isaret parmağı, burnun altında avuç içi dısa doğru hareket edecek sekilde el çevrilir.Şekil 9

AFYON: Sağ el ağız hizasında, parmaklar açık kıvrık; sol el göğüsün altında, parmaklar açık kıvrıktır. Ellerin yerleri değistirilerek isaret tamamlanır.Şekil 11

AĞAÇ: Sağ el sağ omuz hizasında, yumruktur. Sol el, sağ kolun dirseğinden tutar. Sonrasında parmaklar açılır. Ağacın dalları ve köklerinin gösterildiği hayal edilebilir.Şekil 12


AĞDA: Sol el göğüs hizasında, açık düzdür. Sağ el, sol kolun üzerinde, bilekten dirseğe doğru düz biçimde bir sey sürüyormus gibi dokunarak çekilir. Ardından sağ el, yumruk biçiminde koldan yukarı doğru bir sey çekiyormus gibi hareket ettirilir. Sol kola yapıstırılan bir seyin yukarı doğru çekerek çıkarıldığı hayal edilebilir.

AĞIR: Her iki el omuz hizasında parmaklar açık ve avuç içleri yukarıya bakacak sekildedir. Her iki el karın hizasında indirilir. Ağır bir nesnenin tasınması hayal edilebilir.Şekil 13


AĞRI (İL): Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ el parmaklar açık kıvrık, avuç içi asağıyı gösterecek sekildedir. Sol el düz, sağ elin altındadır. Sağ el asağıya sarkıtılmıs parmaklar yukarı doğru çekilirken parmak uçları birbirine değdirilir. Dağ yapıldığı hayal edilebilir.

Advertisement

AĞUSTOS: Sağ el serçe parmak ve basparmak açık öbür parmaklar kapalıdır. Açık parmaklar yukarıya bakacak sekilde basparmak çenenin altına değdirilir.Şekil 14


AĞZI KURUMAK: Sağ el isaret parmağı açık öbür parmaklar kapalı, isaret parmağı boğaz hizasından asağı doğru indirilir. Ardından el açılır, isaret ve basparmak birlestirilir.

AĞZINA KİLİT VURMAK: Sağ el ağız hizasında, yumruk biçiminde işaret parmağı öne doğru çıkıntılı ve başparmakla bitiştirilir. Sağ el, bir seyi kilitliyormuş gibi sola doğru çevrilir.Şekil 15

AĞZININ SUYU AKMAK: Sağ el isaret parmağı ile ağzın sağ ucundan asağı doğru indirilir.Şekil 9

AHBAP: Sağ el ve sol el karın hizasında eller yumruk biçiminde, sağ el üstte sol el altta birbirini sıkıca tutar. Bu isaret yakın dostluğu anlatır.

AİLE: Her iki el karın hizasında düz ve kıvrık bilek içleri birbirine değecek sekilde bilekler birbirine dokundurulur.

AİT: Sağ el göğüs hizasında, parmaklar açık, avuç içi kendinize bakacak sekilde parmak uçları göğsün ortasına konur.Şekil 7

AK: Sağ el, sağ yanak hizasında, düz kıvrıktır. Sağ el parmakların üst kısmı, sağ yanağa dokunarak yukarıya hareket ettirilir.Şekil 10

AKCİĞER: Her iki el göğüs hizasında, açıktır. Eller asağı doğru kaydırılır. Akciğerlerin gösterildiği hayal edilebilir.Şekil 13

AKIL: Sağ el isaret parmağı açık kıvrık, öbür parmaklar kapalıdır. Açık parmak basın sağ kısmında; parmak ucu asağıya yukarıya hareket ettirilir.Şekil 16

AKILLI: Sağ el isaret parmağı açık kıvrık, öbür parmaklar kapalıdır. Açık parmak basın sağ kısmında; parmak ucu asağıya yukarıya hareket ettirilir.Şekil 16

Advertisement

AKILSIZ: Sağ el isaret parmağı açık kıvrık, öbür parmaklar kapalıdır. Açık parmak basın sağ kısmında arkaya doğru konur; parmak ucu asağıya yukarıya hareket ettirilir.Şekil 16

AKIM: Her iki el, iki omuz hizasında, isaret parmakları ve orta parmaklar açık kıvrık, öbür parmaklar kapalıdır. Eller bilekten öne arkaya çevrilerek, resimdeki gibi çenenin hizasına gelir.Şekil 3


AKLINA GELMEK: Sağ el isaret parmağı açık kıvrık, öbür parmaklar kapalıdır. Açık parmak basın sağ kısmında; parmak ucu asağıya yukarıya hareket ettirilir. Ardından sağ el omuz hizasında, parmaklar açık düz el iken parmaklar kıvrılır. “Gel” isareti yapılır.

AKRABA: Her iki el göğüs hizasında, isaret parmakları, birbirinin etrafında daire çizer.Şekil 9

AKREP: Her iki el göğüs hizasında, isaret parmakları ve basparmaklar açık, parmak uçları birbirine değdirilip açılarak akrebin kıskaçları isaret edilir.Şekil 17

AKSARAY: Sağ el açık düz kıvrık, parmak uçları sol koltuk altından yukarı doğru çekilir.Şekil 10

AKŞAM: Her iki el göğüs hizasında, parmaklar açıktır. Eller iki yandan gelerek, sağ el önde kalacak sekilde birbiri üzerine getirilir.Şekil 13

ALAN: Sağ el göğüs hizasında, açık düz ve avuç içi asağıya bakacak sekilde el sağa doğru açılır. Düz bir alanın gösterildiği hayal edilebilir. Şekil 1

ALAY: Sağ el göğüs hizasında serçe parmak açık, öbür parmaklar kapalıdır. Açık serçe parmak daire çizer.Şekil 18


ALBÜM: Her iki el göğüs hizasında, sağ el açık düzdür. Sağ el, sol el avuç içine resimdeki gibi konur.

ALÇAK: Sağ el açık düz ve avuç içi asağıya bakacak sekilde göğüsün sağından asağıya karın hizasına doğru indirilir. Şekil 1

Advertisement

ALDATMAK: Sağ elin basparmağı ve isaret parmağının uçları birlesik, göğüs hizasından sola doğru hareket ettirilir.Şekil 19


ALDIRMAMAK: Sağ isaret parmağı açık, öbür parmaklar kapalıdır. Açık parmak kulağa dokundurulur. Ardından sağ el parmaklar öne doğru açık düz el olarak göğüs hizasındaki sol elin üzerinde indirilir.


ALET: Her iki el göğüs hizasında, sol el açık, düz ve avuç içi sağa bakacak sekilde; sağ el isaret parmağı sol elin avuç içinde bir seyi deler gibi öne arkaya çevrilir. Ardından her iki el bir seyi toplar gibi kenarlardan gelerek ortada birlesir devamında iki elin parmak uçları göğsün ön kısmında birlestirilir.

ALIN: Sağ el parmaklar açık düz alna konur. Şekil 1

ALKOL: Sağ el ağız hizasında, basparmak ve serçe parmak açık, öbür parmaklar kapalıdır. Basparmak ağza gelecek sekilde bir sey içiyormus gibi gösterilir.Şekil 14

ALLAH: Sağ el bas hizasında, isaret parmağı açık öbür parmaklar kapalı ve avuç içi karsıya bakacak sekilde yukarıya isaret edilir.Şekil 9


ALLAH’A EMANET OL: Sağ el bas hizasında, isaret parmağı açık öbür parmaklar kapalı ve avuç içi karsıya bakacak sekilde yukarı isaret edilir. Burada “Allah” kelimesi isaret edilmektedir. Ardından her iki el göğüs hizasında, sağ elin isaret parmağı, sol el isaret ve basparmağının ortasına değdirilir. Burada “emanet” kelimesi isaret edilmektedir. Son olarak sağ el bütün parmak uçları birbirine değdirilerek asağı doğru çekilir. Burada “olsun” kelimesi gösterilmektedir.


ALLAH KORUSUN: Sağ el bas hizasında, isaret parmağı açık, öbür parmaklar kapalı ve avuç içi karsıya bakacak sekilde yukarı isaret edilir. Ardından sağ el ile sağ kulakmemesi tutulur. Son olarak sağ el yumruk, basın sağ üst kısmına vurulur.

ALMAK: Sağ el göğüs hizasında, parmaklar açık kıvrık, el kendinize doğru çekilir. Herhangi bir seyin alındığı hayal edilebilir.Şekil 20

ALMANYA: Sağ el yumruk biçiminde isaret parmağı öne doğru çıkıntılı ve basparmakla bitisiktir. Sağ el, sol kolun ortasına dokunur ve bilekten çevrilir.Şekil 21

ALT: Sağ ve sol el boyun hizasında, parmaklar açık düz ve eller birbirine değmeyecek sekildedir. Sol el sağ elin altına getirilir. Şekil 1

Advertisement

ALTI: Sağ el basparmak açık kıvrık, öbür parmaklar kapalıdır.Şekil 4

ALTIN: Sağ el omuz hizasında, isaret parmağı ve basparmağın uçları birlesik, öbür parmaklar açıktır. El sağa doğru çekilir.Şekil 22

AMASYA: Sağ el ağız hizasında, parmaklar açık kıvrıktır. Bir elmanın yendiği hayal edilebilir.Şekil 7

AMATÖR: Sağ el isaret parmağı açık, öbür parmaklar kapalıdır. Sağ el önden arkaya öne doğru hayali bir S çizer.Şekil 4

AMBAR: Her iki el parmaklar açıktır. Sol el omuz hizasında; sağ el göğüs hizasında, iki el de sola doğru iki kez hareket ettirilir.Şekil 13

AMCA: Her iki elin isaret ve basparmaklarının uçları birlesiktir ve birbirinin çevresinde döndürülür.Şekil 22

AMELİYAT: Sağ el parmaklar açık kıvrık, parmak uçları göğse değdirildikten sonra asağı doğru indirilir. Ameliyatta vücudun kesildiği isaret edilmektedir.Şekil 10

AMERİKA: Sağ elin basparmak, isaret parmağı ve orta parmağı açık, öbür parmaklar kapalıdır. Basparmak alnın sağ tarafına konur. Açık parmaklar öne arkaya sallanır.Şekil 23

AMİN: Her iki el omuz hizasında, açık düz ve avuç içi kendinize bakacak sekilde tutulur. Ardından eller yüze sürülür. Dua edildiği hayal edilebilir.Şekil 1

AMPUL: Sağ el parmaklar açık kıvrık, el bas hizasında bilekten sağa sola hareket ettirilir.Şekil 24

ANADOLU: Sağ el bütün parmaklar açık orta parmak kıvrıktır. El göğüs hizasında orta parmak kalbin üzerine dokunarak daire çizer.Şekil 6

Advertisement

ANAHTAR: Sağ el göğüs hizasında, yumruk biçiminde isaret parmağı öne doğru çıkıntılı ve basparmakla bitisiktir.Sağ el bilekten iki kez sağa sola çevrilir.Şekil 21


ANAOKULU: Sağ el parmaklar açık, parmak uçları önce sağ göğüs hizasına sonra sol göğüs hizasına konur. Bu “anne” isaretidir. Ardından sağ el açık düz, ağız hizasında sağa sola iki kez hareket ettirilir. Bu “okul” isaretidir.

ANAYASA: Sağ el karın hizasında, isaret parmağı ve basparmak açık, parmak uçları yukarıyı gösterir sekilde, öbür parmaklar kapalıdır. Türk Bayrağının hilali hayal edilebilir.Şekil 24

ANCAK: Her iki el göğüs hizasında; açık düz ve avuç içleri yukarıya bakar. Eller iki yana kaldırılır.Şekil 1


ANI: Her iki el göğüs hizasında; sol el, sağ elin resimdeki gibi altında ve avuç içi asağıya bakacak biçimdedir. Sağ el isaret parmağı ve orta parmak sol elin üst kısmına dokundurulur.


ANİ: Her iki el göğüs hizasında, isaret parmakları ve orta parmaklar açık, öbür parmaklar
kapalıdır. Açık parmaklar resimdeki gibi birbirlerine dokundurulur. Bu “hız ve çabukluk” isaretidir. Ardında her iki el göğüs hizasında iki yana kaldırılır. Bu da “saskınlık ve durma” isaretidir.


ANITKABİR: Sağ el isaret parmağı açık, sağ gözün altına konur. Bu Atatürk’ü isaret etmektedir. Her iki el göğüs hizasında, sol el açık düz ve avuç içi yukarıya bakacak sekildedir. Sağ el açık düz ve serçe parmağı sol elin avuç içine değdirilir. Bu isaret ise mezarı isaret etmektedir.

ANKARA: Sağ el ağız hizasında, sağ isaret parmağı ve basparmağın uçları birbirine değerek, ağza doğru fiske atılır.Şekil 22


ANLAMAK: Sağ el parmaklar resimdeki gibi basın yanında tutulur ve el sağa doğru çekilirken parmak uçları birlesir.

ANNE: Sağ el parmaklar açık kıvrık, parmak uçları önce sağ göğüs hizasına sonra sol göğüs hizasına konur.Şekil 7

ANNEANNE: Sağ el, sağ yanak hizasında; isaret parmağı ve orta parmak açık, öbür parmaklar kapalıdır. Açık parmaklar sağ yanağa iki kez dokunur.Şekil 3

Advertisement

ANTALYA: Her iki el göğüs hizasındadır. Sol el yumruktur. Sağ el, sol eli avuç içine alır ve sağ el, sağa doğru hareket eder. Sol elin bir portakal olduğu ve sağ elle kabuğunun soyulduğu hayal edilebilir.Şekil 7

ANTEN: Sağ el bas hizasında, parmaklar açık kıvrık ve avuç içi karsıya bakacak sekilde tutulur. Sol el yumruk yapılır ve göğüs hizasında, sağ kola değecek sekilde tutulur. Sağ el sağa sola sallanır. Sağ ve sol elin birlesiminin hareket eden bir uydu olduğu hayal edilebilir.Şekil 7

ANTREMAN: Her iki el göğüs hizasında yumruk yapılır. Göğsün önünde iki kez daire çizer.Şekil 12

APARTMAN: Her iki el açık düz ve avuç içleri birbirine bakacak sekilde, eller karın hizasından göğüs hizasına çıkarılır.Şekil 1

APTAL: Sağ el açık alnın sağına doğru değdirilir.Şekil 13

ARABA: Sağ ve sol el göğüs hizasında, eller yumruk biçimde yarım daire seklinde hareket ettirilir. Direksiyonun çevrildiği hayal edilebilir.Şekil 12

ARABİSTAN: Sağ el yumruk, isaret parmağı öne doğru çıkıntılı ve basparmakla bitişik. Sağ el önce ağza ardından alna değdirilir.Şekil 21

ARALIK (AY): Sağ el isaretparmağı ve orta parmak açık, öbür parmaklar kapalıdır. Açık parmaklar gözü arasına alarak avuç içi karsıya bakacak sekilde sağa doğru çekilir.Şekil 2

ARAMAK: Her iki el isaret parmakları açık, öbür parmaklar kapalıdır. Sağ el isaret parmağı yukarıya, sol el isaret parmağı asağıyı gösterir sekilde birbirinin çevresinde döndürülür.Şekil 9

ARAP: Sağ el açık düzdür. Yüz hizasından asağıya boyun hizasına doğru hareket ettirilir. Yüzün esmer olduğu isaret edilmektedir.Şekil 13

ARASIRA: Her iki elin isaret parmakları önce sağı sonra solu gösterecek sekilde göğüs hizasında hareket ettirilir.Şekil 9

Advertisement

ARAŞTIRMAK: Her iki el göğüs hizasında, isaret parmakları ve orta parmaklar açık kıvrık, öbür parmaklar kapalıdır. Açık parmaklar ile sağa sola doğru çekme hareketi yapılır.Şekil 3

ARGO: Sağ el yüz hizasında, avuç içi önce sola sonra öne bakacak sekilde hareket ettirilir.Şekil 1

ARJANTİN: Her iki el resimdeki gibi basın iki yanında (kulakların üzerinde), eller basa değecek sekilde üç kez ok yönünde hareket ettirilir.Şekil 10

ARKA: Sağ el, sağ omuz hizasında, parmaklar açık düz kıvrıktır. Sağ el ile vücudun arkası gösterilir.Şekil 10

ARKADAŞ: Her iki el karın hizasında, parmaklar açık düz ve sol el avuç içi yukarıya bakacak sekilde; sağ el avuç içi asağıya bakacak sekilde iki el birbirine iki kez vurulur.Şekil 1

ARMAĞAN: Sağ el yüz hizasında, parmaklar burnun üzerinden ileri doğru çekilirken parmak uçları birlestirilir.

ARMUT: Sağ el ağzın sağ tarafında, parmaklar açık kıvrık ve avuç içi sola bakacak sekilde el bilekten öne doğru çevrilir.Şekil 11

ARPA: Her iki el göğüs hizasında, parmaklar açık düz ve avuç içleri birbirine değecek sekilde birlestirilir. Sağ el sol elin üzerinde daire çizer. Değirmenin tahıl öğütmesi hayal edilebilir.Şekil 13


ARSA: Her iki el göğüs hizasında isaret parmakları açık, öbür parmaklar kapalıdır. Eller yere paralel bir daire çizer. Ardından dairenin tamamlandığı yerde, parmak uçları birlestirilerek birbirine sürtülür.

ARTVİN: Her iki el boyun hizasında yumruk biçiminde isaret parmağı öne doğru çıkıntılı ve basparmakla bitistirilir, her iki el bilekten titretilir.Şekil 21

ARZU ETMEK: Sağ el isaret parmağı açık öbür parmaklar kapalıdır. Sağ el açık parmak, sağ yanağa değdirilir ve burna doğru bırakılır. Bu hareket iki kez tekrarlanır.Şekil 9

Advertisement


ASANSÖR: Sağ el basparmak açık, öbür parmaklar kapalıdır ve el öne doğru itilir. Asansör
düğmesine basıldığı hayal edilebilir. Ardından sağ el parmaklar açık düz kıvrık, sağ el basın üst hizasına kadar yükseltilir ve asağı doğru indirilir. Asansörün inip çıkması düsünülebilir.


ASIR: Sağ el isaret parmağı açık, öbür parmaklar kapalıdır. Sağ el açık parmak, yüzün orta hizasında alından çeneye kadar çekilir. Bu “100” rakamının isaretidir. Ardından isaret parmağı ile çeneye vurulur. Bu “sene” kelimesinin isaretidir.


ASKER: Sağ el alnın sağ üst kısmına, parmaklar açık düz ve avuç içi asağıya bakacak sekilde konur. Askerin selam verme hareketi isaret edilir. Ardından sağ el basparmak açık, öbür parmaklar kapalıdır ve el omuzun altına doğru çekilir. Askerin silahın askısını tutma hareketi isaret edilir.

ASKI: Her iki el omuz hizasında, isaret parmakları açık, öbür parmaklar kapalıdır. Sağ el isaret parmağı kıvrılarak sol el isaret parmağının üzerinde asılı gibi durur.Şekil 9

ASLA: Sağ el isaret parmağı açık, öbür parmaklar kapalıdır. Sağ elin açık parmağı boyun hizasında, soldan sağa doğru çenenin altından çekilir.Şekil 2

ASLAN: Her iki el parmaklar açık kıvrık, eller resimdeki gibi iki yana çekilir. Aslanın pençeleri hayal edilebilir.Şekil 7

ASPİRİN: Sağ isaret parmağının ve orta parmağın uçları birlesik ve öbür üç parmak açık biçimde, el ağız hizasına götürülür. Bir ilacın ağza koyulduğu hayal edilir.Şekil 22

ASYA: Sağ el isaret parmağı ve orta parmağı açık, öbür parmaklar kapalıdır. Parmaklar çene baslangıcından boğaza kadar indirilir.Şekil 2


AŞÇI: Her iki el düz kıvrık, basın üstünden yukarı doğru kaldırılır. Burada asçının sapkası isaret edilmektedir. Ardından sağ el karın hizasında, yumruk biçiminde isaret parmağı öne doğru çıkıntılı ve basparmakla bitisik yere paralel bir kez çevrilir. Burada ise asçının yemek karıstırması isaret edilmektedir.

AŞI: Sağ el isaret parmağı açık, öbür parmaklar kapalıdır. Açık parmak ucu ile sol kolun dirseğinin içine dokunulur.Şekil 9


AŞIK OLMAK: Sağ elin bas, isaret ve orta parmağı açık kıvrık, öbür parmakları kapalıdır. Açık parmaklarla kalbin üzerine dokunulur. Bu “ask” kelimesini isaret etmektedir. Ardından bütün parmak uçları birlestirilerek omuz hizasından karın hizasına doğru indirilir. Bu “olsun” kelimesini isaret etmektedir.

Advertisement


AŞURE: Sağ el bütün parmak uçları birlestirilerek ağız hizasına getirilir. Ardından sağ el karın hizasında ve yumruk biçiminde isaret parmağı öne doğru çıkıntılı ve basparmakla bitisik yere paralel bir kez çevrilir. Burada asurenin karıstırılması isaret edilir.


AT: Sağ elin, isaret ve orta parmağı açık öbür parmaklar kapalı ve parmak uçları asağıya bakacak sekildedir. Sol el isaret parmağı, sağ el isaret parmağı ve orta parmağının ortasından geçecek sekilde göğüs hizasında tutulur. Her iki el bir atın kosması gibi öne doğru hareket ettirilir.


ATAÇ: Her iki el göğüs hizasında, sol el parmaklar açık düz ve avuç içi kendinize bakacak sekilde tutulur. Sağ el basparmağı, isaret parmağı ve orta parmak açık öbür parmaklar kapalıdır. Sağ el, sol eli resimdeki gibi tutulur.


ATARİ: Her iki el karın hizasında, sol el parmaklar açık düz ve avuç içi yukarıya bakacak sekildedir. Sağ el basparmak açık, öbür parmaklar kapalıdır. Sağ el, sol elin avuç içine konur ve sağa sola kesik ve hızlı sallanır.

ATATÜRK: Sağ el isaret parmağı açık, öbür parmaklar kapalıdır. Açık parmak sağ gözün alt kısmına (sağ yanağa) konur. Şekil 9

ATEŞ: Sağ el karın hizasında, sol el omuz hizasında, her iki elin bütün parmakları açık kıvrık ve avuç içleri yukarıya bakacak sekilde, eller asağıya yukarıya yer değistirir. Bu hareket iki kez tekrarlanır.Şekil 20

ATKI: Sağ el yumruk biçiminde, isaret parmağı öne doğru çıkıntılı ve basparmakla bitisik öbür parmaklar kapalı biçimde, sol omuz üzerinde dairesel bir hareket çizer. Bu atkının bağlanma hareketini isaret eder.Şekil 21

ATLAMAK: Her iki el göğüs hizasında, isaret ve orta parmak açık kıvrık öbür parmaklar kapalı ve avuç içleri asağıya bakacak sekildedir. Sağ el, sol elin üzerinden atlar gibi hareket ettirilir.Şekil 3

ATLAS: Her iki elin isaret parmakları ve orta parmakları açık, öbür parmakları kapalıdır. Eller basın iki yanından kenarlara genisleyen yere paralel bir daire çizer.Şekil 5

ATLET: Her iki el omuz hizasında, isaret parmağı ve basparmak açık, öbür parmaklar kapalıdır. Parmak uçları yukarıya doğru eller asağı doğru çekilir. Bir atletin askıları hayal edilebilir.Şekil 26

ATLETİZM: Her iki el göğüs hizasında, basparmaklar açık, öbür parmaklar kapalıdır. Sol el sabit, sağ el ileri doğru hareket ettirilir.Şekil 4

Advertisement

ATMAK: Sağ el parmak uçları birbirine değecek sekilde ve öne doğru hareket ettirilir. Bir seyin atıldığı hayal edilebilir.Şekil 12

AV: Her iki el isaret parmakları açık, öbür parmaklar kapalıdır. Sol kol öne yukarı doğru uzatılır ve sağ kol kıvrık, el ağız hizasındadır. isaret parmakları iki kez açılıp kapatılır. Tüfekle ates etme hayal edilebilir.Şekil 16


AVRO (EURO): Sol elin isaret ve basparmağı açık, kıvrık, öbür parmaklar kapalıdır. Sol elin açık parmakları içine sağ el isaret ve orta parmağı girer. Burada avronun (€) simgesi isaret edilmektedir.

AVRUPA: Sağ el çenenin altında, açık düzdür. El, göğüs hizasından çenenin altına hareket ederek, çene altına konur. İki kez asağıya yukarıya hareket eder.Şekil 1


AVUÇ: Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ el isaret parmağı açık, öbür parmaklar kapalıdır. Sol el Parmaklar açık düz ve avuç içi sağa bakacak sekildedir. İsaret parmağı ile avuç içi gösterilir.


AVUKAT TUTMAK: Sağ el parmaklar açık düz; sağ el, sol kol altından yukarı doğru hareket ettirilir. Bu avukatı isaret etmektedir. Ardından sağ el bütün parmakları bitisik el önce açık sonra kapalı duruma getirilir. Bu tutmak kelimesini isaret eder.

AVUSTRALYA: Her iki el omuz hizasında, parmaklar açık kıvrık ve avuç içleri karsıya bakacak sekilde, eller öne doğru hareket ettirilir.Şekil 10

AYAK: Her iki el göğüs hizasında, parmaklar açık düzdür. Sol el sağ eli resimdeki gibi kavrar, sağ el ileri geri hareket eder.Şekil 1

AYAKKABI: Her iki el göğüs hizasında, parmaklar açık düzdür. Sağ el, sol avuç içinde öne doğru çıkarılır. Bir ayağın ayakkabının içine girmesi isaret edilmektedir.Şekil 1


AYAKTA: Sol el göğüs hizasında, parmaklar açık düz ve avuç içi yukarıya bakacak sekildedir. Sağ el isaret parmağı ve orta parmak açık, öbür parmaklar kapalıdır. Açık parmaklar, sol elin avuç içine konur.


AYAR: Sağ elin isaret parmağı ve orta parmağı açık, öbür parmaklar kapalıdır. Sol isaret parmağı açık, öbür parmaklar kapalıdır. Sol isaret parmağı, sağ açık parmaklar arasında sağa sola çevrilir.

Advertisement

AYDIN: Sağ el isaret parmağı ve basparmak açık, öbür parmaklar kapalıdır. Sağ el, sağ omuzdan yüzün önüne doğru götürülür.Şekil 28

AYI: Her iki el omuz hizasında, parmaklar açık kıvrık, resimdeki oklar gibi yukarıya düz bir hareketle çıkarılır. Bir ayının pençeleri hayal edilebilir.Şekil 7

AYIP: Sağ el yumruk, parmakların eklem yerleriyle çenenin sağ kısmına iki kez vurulur.Şekil 12

AYNA: Sağ el sağ omuz hizasında, parmaklar açık düzdür. El bilekten sağa sola hareket ettirilir. Bir aynaya bakıldığı hayal edilebilir.Şekil 1

AYNI: Her iki el kalp hizasında, serçe parmaklar açık, öbür parmaklar kapalıdır. Eller iki kez asağı doğru hareket ettirilir.Şekil 18

AYRAN: Sağ el omuz hizasında, el resimdeki gibi yumruk, dirsekten itibaren asağıya yukarıya sallanır. Ayranın sallanarak çalkalanması isaret edilir.Şekil 12

AYRILMAK: Her iki el göğüs hizasında, parmaklar açık düzdür. Sağ elin avuç içi karsı tarafa bakacak, sol elin avuç içi kendinize bakacak sekilde birbirinden ayrılır.Şekil 1

AYVA: Sağ el ağız hizasında, parmaklar açık kıvrık ve avuç içi kendinize bakacak sekilde, el iki kez yukarı doğru hareket ettirilir.Şekil 7

AZ: Sağ elin isaret ve basparmağının uçları, isaret parmağı daha önde kalacak sekilde birlestirilir. Basparmak orta parmağa doğru kaydırılır.Şekil 27

AZERBAYCAN: Sağ elin isaret ve orta parmağı açık kıvrık, öbür parmaklar kapalıdır. Açık parmaklar sağ yanakta bilekten sağa hareket ettirilir.Şekil 3

AZRAİL: Her iki el göğüs hizasında, parmaklar açık düzdür. Sol el avuç içi yukarıya bakacak sekilde; sağ el, sol elin üstüne gelir. İlk geliste avuç içleri birlesir ikinci geliste sağ elin üstü, sol elin avuç içine konur.Şekil 1

Advertisement

ŞEKİLLER:

ŞEKİL 1

ŞEKİL 2

ŞEKİL 3

ŞEKİL 4

ŞEKİL 5

ŞEKİL 6

ŞEKİL 7

ŞEKİL 8

ŞEKİL 9

ŞEKİL 10

ŞEKİL 11

ŞEKİL 12

ŞEKİL 13

ŞEKİL 14

ŞEKİL 15

ŞEKİL 16

ŞEKİL 17

ŞEKİL 18

ŞEKİL 19

ŞEKİL 20

ŞEKİL 21

ŞEKİL 22

ŞEKİL 23

ŞEKİL 24

ŞEKİL 25

ŞEKİL 26

ŞEKİL 27

ŞEKİL 28


Leave A Reply