Türk Kültüründe Nevruzun Yeri ve Önemi, Nevruz Bayramı Neyi İfade Eder?

0
Advertisement

Türk kültürü için oldukça önemli bir bayram olan Nevruz bayramı ne ifade eder? Nevruzun tarihçesi, özellikleri, Türklerde nevruz hakkında bilgi.

Nevruz Kutlama Mesajları - Nevruz Bayramınız Kutlu Olsun

Arka resim Kaynak: pixabay.com

Türk Kültüründe NEVRUZ

Türk Dünyası’nın büyük bir coşkuyla kutladığı, Türk soylu halklarının ortak bayramı olan Nevruz, tabiatın canlanmasını, yeniden dirilişi ifade eder. Farsça bir terim olan “Nev” yeni, “rüz” gün “Nevruz” yeni gün anlamına gelir. Nevruz, gece ile gündüzün eşit olduğu, gün dönümü olarak da adlandırılan, ilkbaharın geldiği 21 Mart gününe dayanır. 21 Mart güneşin koç burcuna girdiği gündür.

Rumi takvimde Martın 9’una rastladığı için halk arasında Mart 9’u diye anılır. Nevruz ile tabiat yeniden doğar ve yeni bir hayat başlar. Nevruz günü, aynı zamanda iyilik ve bereketi temsil eden baharla, kötülük ve sıkıntıyı temsil eden kışın mücadelesini sembolize eder.

Türk milletinin ata ve ana yurdunda (Orta Asya) baharın başlangıç gününün yeri ve önemi hemen her devirde büyük olmuş ve o gün bayram olarak kabul edilmiştir. Nevruz yeni yılın, ilk baharın, sevginin, neşenin, kardeşliğin başlangıcıdır. Nevruz bayramı ise barış, hoşgörü, kardeşlik, dostluk bayramıdır. Nevruz, bu yönüyle birlik ve beraberliğin de simgesi olmuştur.

Yenisey – Orhun çevresinden Altaylara oradan da Hun Türklerinin Avrupa’ya yürümesiyle Macaristan ve Balkanlara ulaşan Nevruz, Milattan sonra 800’den itibaren Hazar’ın güneyinden Anadolu’ya ve Mezopotamya’ya taşınmış ve yeni bir coğrafyada yaşatılmaya başlamıştır. Tarihi bakımdan Hun, Kök Türk, Uygur, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde Nevruz bir örfi bayram olarak kabul edilmiş, çeşitli eğlence ve merasimlerle kutlanmıştır. Atatürk’ün önderliğinde 1922-1923-1924-1926 yıllarında Ergenekon Bayramı olarak kutlanmıştır. Günümüzde ise Balkanlardan Çin Seddi’ne ve Sibirya içlerine kadar büyük bir coğrafyada bilinmekte ve kutlanmaktadır.

Nevruz Kutlama Mesajları - Nevruz Bayramınız Kutlu Olsun

Arka resim Kaynak: pixabay.com

Nevruz Nedir? Sözlük Anlamı

 • “Nevruz”
  1. Eski takvimlere göre yılın ve baharın ilk günü sayılan martın yirmi birine rastlayan gün
  2. Çiçekleri aslanağzına benzeyen, türlü renkte bir kır bitkisi
  3. Nevruz otu
 • “Nevruz Bayramı ”
  Nevruz günü baharın gelişini kutlamak için kırlarda yapılan bayram
 • “nevruz otu ”
  İki çeneklilerden, çiçekleri aslanağzına benzeyen, türlü renkte, taşıdığı glikozit sebebiyle iç söktürücü olarak kullanılan bir kır bitkisi, nevruz (Linaria vulgaris)

Advertisement

Leave A Reply