Knidos Nerededir? Antik Knidos Kenti Tarihi ve Özellikleri Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Knidos nerededir? Günümüzde Datça sınırları içerisinde yer alan Antik Knidos kenti hakkında bilgi. Knidos tarihi.

Knidos

Kaynak : wikipedia.org

Reşadiye Yarımadasının ucunda Datça ilçesi sınırları içindeki Tekir Burnu’nda eski bir yerleşmedir. Karya Bölgesi’nin Halikarnassos’tan (Bodrum) sonra en önemli kentidir. Knidos’u Peleponnesos’tan gelen Dorlar kurdular. Herodotos‘a göre ise kentin kurucuları Sparta’dan gelen kolonistlerdir.

Kısmen anakarada ve kısmen Triopion Adası veya Cape Krio’da inşa edilmiştir. Ada mı yoksa burun mu olduğu konusundaki tartışma, eski zamanlarda anakaraya bir geçit ve köprü ile bağlanmasından kaynaklanmaktadır. Bugün bağlantı, dar bir kumlu kıstak tarafından oluşturulmaktadır . Geçit yolu ile ada ile anakara arasındaki kanal iki liman haline getirildi, bunlardan daha büyük veya güney olan, hala büyük ölçüde bütün olan iki güçlü inşa edilmiş mendirek tarafından daha da çevrelendi.

Şehrin aşırı uzunluğu bir milden biraz daha azdı ve tüm intramural alan hala mimari kalıntılarla dolu. Hem adanın hem de anakaradaki surlar, tüm devreleri boyunca izlenebilir; ve birçok yerde, özellikle şehrin kuzeydoğu köşesindeki akropolün çevresinde, dikkat çekecek kadar mükemmeller.

Anadolu’nun Persler tarafından işgal edilmesine kadar bağımsız ve güçlü bir kent devleti olarak yaşamını sürdürdükten sonra M.Ö. 546’da tüm Anadolu gibi Knidos da Pers egemenliğine girdi. Pers baskısına karşı koymak için oluşturulan Attika-Delos Deniz Birliği’ne M.Ö 480-412 arasında girdi. M.Ö 412’de bu kez Sparta’nın yanında yer aldı. M.Ö 394’te Atinalılarla Persler arasında Knidos açıklarında yapılan deniz savaşını Atinalıların kazanması üzerine kent bu kez Atina’nın denetimine girdiyse de M.Ö 387’de yapılan Kral Barışı ile yeniden Pers egemenliği altına girdi.

Büyük İskender’in M.Ö 334’te Persleri Anadolu’dan atmasıyla kent bu kez İskender İmparatorluğu içinde yer aldı. Hellenistik dönemde Büyük İskender’in komutanları arasında el değiştirdikten sonra da Bizans egemenliklerine girdi. 7. yüzyılda Arap akınlarına uğradı ve bu tarihten sonra terk edilerek önemini yitirdi.

Advertisement

Önceleri Datça yakınlarında kurulan Knidos, M.Ö 360’ta iki korunaklı limanı olan Tekir Burnu’na taşındı. Hellenistik dönemde etrafı surlarla çevrildi. Parlak dönemlerinde Praksiteles’in yaptığı ünlü Afrodit heykelleriyle birçok güzel yapıyla süslü olan kentin koruyucu tanrıçası Aphrodite idi. Günümüze kadar yapılan kazılarda antik yazarların övgüyle söz ettikleri bu heykel bulunamadı. Knidos’u ilk kez 1857-1858 yıllarında İngiliz Sir Charles Newton kazdı. Açığa çıkardığı yüzlerce heykel ve arkeolojik buluntuları Londra’daki British Museum’a götürdü. Amerikalı arkeologlar kazmaya başladılarsa da kazılar tamamlanamamıştır.

Knidos

Kaynak : wikipedia.org

Kentte açığa çıkarılan başlıca yapılar şunlardır: Büyük ve küçük tiyatro, Odeon, Aslanlı Anıt, Korint düzeninde yapılmış olan tapınak. Bizans döneminde kiliseye dönüştürülen Aphrodite, Apollon, Dionysos ve Demeter tapınakları. Akropol’de bulunan yapılar oldukça sağlamdır.


Leave A Reply