Tarihin Babası Heredot’tan Tarihe İşlenen Güzel Sözler (Resimli)

0
Advertisement

Tarihin babası olarak kabul edilen Herodot’un düşüncelerini yansıtan, hayat, acı, tarih, amaç, korku, ruh vb. her konudaki sözleri. Resimli Herodot Sözleri.

Herodot

Herodot

Herodot, ünlü bir Yunan tarihçisiydi. Çağdaş bir Euripides, Thucydides ve Socrates’di. Halikarnas’ta, Pers İmparatorluğu’nda doğdu ve beşinci yüzyılda yaşadı. ‘Tarihin Babası’ olarak kabul edilir. Tarihsel konuları eleştirel ve sistematik olarak materyal toplayarak bir araştırma yöntemi olarak ele aldı. Daha sonra onları tarihî anlatımda düzenledi. Homeric geleneğinden ayrıldı ve bunu ilk yapan kişi olarak kabul edildi. Herodot’un ürettiği bilinen tek eser, “Greko-Pers Savaşları” nın kökenindeki “soruşturmasının kaydı” olan “Tarihler” dir. Düşünceleri, hikayeleri, görüşleri bazen tuhaf kabul edilir ve zaman zaman kesin değildir, ancak her zaman yalnızca kendisinin ne söylendiğini bildirdiğini iddia etti. İşte Herodot’un acı, sefalet, kontrol, bilgi, cehalet, barış, dostluk, kontrol, gerçek, inanç, risk, insanlar, amaç, korku, ruh, kader, kötülük, özgürlük vb. konulardaki Çalışmalarından, yazılarından, düşüncelerinden, öykülerinden ve hayatından derlenmiş sözleri.

Herodot Sözleri

 • ***Ölüm, yorgun insanlar için keyifli bir saklanma yeridir.
  Herodot
 • ***Harika şeyler büyük tehlikelerle kazanılır.
  Herodot

Herodot Sözleri

 • ***Büyük hatalar için ilahların verdiği cezalar da büyük olur.
  Herodot
 • ***İnsanlar kulaklarına gözlerinden daha az güvenirler. İnsanlar minnettar oldukları ölçüde intikam beslerler.
  Herodot
 • ***Tüm insan kederlerinin en nefret dolu kederi, gerçeği bilmesi ama olay üzerindeki gücünün olmamasıdır.
  Herodot
 • ***Hoşnutsuzluk bir insanın yada ulusun gelişmesindeki ilk adımdır. Hukuk her şeyin kralıdır.
  Heredot

Herodot Sözleri

***Acele etmek, her türlü işte başarısızlığı getirir.
Herodot
 • ***Ne de olsa kimse savaşı barışa tercih edecek kadar aptal değil; barışta oğulları babalarını gömer, savaşta babaları oğullarını gömer.
  Herodot
 • ***Uysal çevrelerde uysal insanlar doğar.
  Herodot

Herodot Sözleri

Advertisement
 • ***Acınılmaktansa kıskanılmak daha iyidir.
  Herodot
 • ***Talih insanlara hâkim olur, insanlar talihe değil.
  Herodot
 • ***Aşırı derecede zengin erkeklerin çoğu mutsuz, ancak birçok orta halli ise şanslı.
  Herodot

Herodot Sözleri

***Hukuk her şeyin kralıdır.
Herodot
 • ***Koşullar insanları yönetir; insanlar koşulları yönetmez.
  Herodot
 • ***Kendini beğenmişlik uğursuz bir şeydir, eldeki güç onu besler ve haset insanoğluna daha doğduğu andan itibaren pençesini geçirir. Bu iki kusur insanı canavar haline getirir; cinayetlerin yarısı kendini beğenmişlikten, öbür yarısı hasetten gelir.
  Herodot

Herodot Sözleri

 • ***Gerçek bilgelik kaygı ile düşünmektir. Her talihsizliği hesap etmek, ama bir kere eyleme geçtikten sonra da cesur olmaktır.
  Herodot
 • ***Eğer bir insan her zaman ciddi olmakta ısrar ederse ve hiç bir zaman eğlenceye ve rahatlamaya izin vermezse, delirir ya da bilmeden dengesizleşir.
  Herodot
 • ***Bazı insanlar hedefe neredeyse ulaşacakken vazgeçer, bazıları ise tam tersine, daha önce hiç olmadığı kadar çok daha fazla çaba göstererek zafer kazanır.
  Herodot
 • ***Büyük işler genellikle büyük risklerle işlenir
  Herodot
 • ***Maharete ihtiyaç olan yerde fazla güce ihtiyaç yoktur.
  Herodot

Herodot Sözleri

 • ***İnsanda daha doğuştan itibaren bir kıskançlık hissi vardır.
  Herodot
 • ***Tüm erkeklerin sıkıntılarından en acı olanı şudur: çok fazla şey bilmek ve hiçbir şey üzerinde kontrol sahibi olmamak.
  Herodot


Leave A Reply